Відкрити головне меню

Алкенілювання (рос. aлкенилирование, англ. alkenylation) — введення алкенiльних груп (вiнiлювання, алiлювання) у молекули замiщенням у них при атомi C (C-алкенілювання) атома H або металу під дiєю ненасичених спиртiв чи галогенiдiв або приєднанням субстрату до кратних зв'язкiв дієнових чи ацетиленових сполук, або ж таке замiщення при гетероатомах N, O (N- чи O-алкенiлювання).

R-H + X-CH2CH=CH2 → R-CH2CH=CH2

де X — Hlg, OH, iн.

ArNH(Bz) + CH2=CHCH2-OSO2Ph —a→ Ar(Bz)NCH2CH=CH2

де a — K2CO3.

ЛітератураРедагувати