Алгоритм Джарвіса (або алгоритм загортання подарунка) — алгоритм знаходження опуклої оболонки. Часова складність — О(n * h), де n — кількість точок, h — кількість точок опуклої оболонки. Тобто, алгоритм найбільш ефективний у випадку малої кількості точок опуклої оболонки.

Опис алгоритму Редагувати

Нехай шукана опукла оболонка множини   точок. Як початкову беремо найлівішу точку (точку з найменшою x-координатою), якщо їх буде декілька, то виберемо серед них найнижчу (точку з найменшою y-координатою). Нехай знайдена точка — точка   (її можна знайти за час   звичайним проходом по всіх точках і порівнянням координат). Точка   напевно є вершиною опуклої оболонки. Далі для кожної точки   шукаємо проти годинникової стрілки точки   шляхом знаходження за   серед точок, що залишились, (включно з  ) точку з найменшим полярним кутом  . Вона і буде наступною вершиною опуклої оболонки. При цьому не обов'язково обчислювати кут — достатньо обчислити векторний добуток (узагальненням векторного добутку для двовимірного випадку є псевдоскалярний добуток) між векторами   та  , де   — знайдений на даний момент мінімум,   — претендент (першим мінімумом може бути обрана довільна точка). Якщо векторний добуток від'ємний, то знайдено новий мінімум. Якщо рівний нулю, тобто   та   лежать на одній прямій, то мінімум — та, яка лежить далі від точки  . Алгоритм продовжує роботу доки  . Чому алгоритм зупиниться? Тому, що точка   (найнижча серед найлівіших точок) у будь-якому випадку належить до точок опуклої оболонки.

Псевдокод Редагувати

Jarvis(P)
  1) p[1] = найнижча серед найлівіших точок множини P;
  2) i = 1;
  3) do:
     p[i+1] = довільна точка з P (крім вже зарахованих до опуклої оболонки, але включно з p[1]);
       (a)for (для кожної точки j з P, крім вже зарахованих до опуклої оболонки, але включно з p[1]
         p[i+1] = min_polar_angle(p[i+1], P[j]); // мінімум через векторний добуток
       (b)i = i + 1;
    while p[i] != p[1]
  4) return p;


Реалізація на С++ Редагувати

 
//Point - some type that has x, y members and
//for which operator != is defined
template <typename Point>
inline bool determinantSignum(const Point& a,
               const Point& b,
               const Point& c)
{
  return (((b.x - a.x) * (c.y - b.y) -
       (c.x - b.x) * (b.y - a.y)) >= 0);
}

template <typename Point>
void jarvis(const std::vector<Point> & source,
      std::vector<Point>& result)
{
  if (source.empty())
  {
    return;
  }

  std::vector<Point> src = source;
  typedef typename std::vector<Point>::iterator PointIterator;
  PointIterator leftDownIt = src.begin();
  PointIterator it = leftDownIt + 1;
  Point currentPoint;
  Point leftDownPoint = *(leftDownIt);

  // Finding leftest lowest point

  for (PointIterator end = src.end(); it != end; ++it)
  {
    currentPoint = *it;
    if (currentPoint.x < leftDownPoint.x)
    {
      leftDownPoint = currentPoint;
      leftDownIt = it;
    }
    else if (currentPoint.x == leftDownPoint.x
         && currentPoint.y < leftDownPoint.y)
    {
      leftDownPoint = currentPoint;
      leftDownIt = it;
    }
  }

  // Add selected point to answer
  src.erase(leftDownIt);
  result.push_back(leftDownPoint);

  currentPoint = leftDownPoint;

  Point nextPoint, tryPoint;
  PointIterator nextIt;

  do
  {
    nextPoint = leftDownPoint;
    nextIt = it;
    it = src.begin();
    for (PointIterator end = src.end(); it != end; ++it)
    {
      tryPoint = *it;
      if (determinantSignum(nextPoint,
                 currentPoint,
                 tryPoint))
      {
        nextPoint = tryPoint;
        nextIt = it;
      }
    }

    if (nextPoint != leftDownPoint)
    {
      src.erase(nextIt);
      result.push_back(nextPoint);
      currentPoint = nextPoint;
    }

  }
  while (nextPoint != leftDownPoint);
}

Див. також Редагувати

Посилання Редагувати

Література Редагувати