Акушер-гінеколог

медична галузь щодо жіночої репродукції та репродуктивної системи

Акуше́р-гінеко́лог — лікар-фахівець з акушерства.

Завдання й обов'язкиРедагувати

 • Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію акушерсько-гінекологічної допомоги населенню.
 • Здійснює діагностику вагітності, спостереження за вагітними, рододопомогу, раннє виявлення ускладнень вагітності і пологів, лікування та нагляд за породіллями; організує та проводить диспансеризацію гінекологічних хворих.
 • Застосовує сучасні методи профілактики, лікування та реабілітації в межах своєї спеціальності; володіє всіма методами амбулаторного і стаціонарного лікування, повним обсягом хірургічних втручань, включаючи екстирпацію матки, перев'язку підчеревних артерій, мікрохірургічні і пластичні операції.
 • Надає швидку і невідкладну медичну допомогу хворим акушерсько-гінекологічного профілю. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.
 • Проводить консультації за направленнями лікарів інших спеціальностей, в тому числі і вдома.
 • Здійснює експертизу працездатності.
 • Планує роботу та проводить аналіз її результатів.
 • Веде лікарську документацію.
 • Дотримується принципів медичної деонтології.
 • Сприяє правовому захисту жінок відповідно до чинного законодавства.
 • Керує роботою середнього медичного персоналу.
 • Бере активну участь у поширенні медичних знань серед населення, проведенні масових профілактичних оглядів.
 • Постійно удосконалює свій професійний рівень.

Необхідні знанняРедагувати

Професійний лікар-акушер-гінеколог повинен знати:

 • чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, основи права в медицині, організацію акушерсько-гінекологічної допомоги;
 • права, обов'язки та відповідальність лікаря-акушера-гінеколога;
 • показники діяльності акушерсько-гінекологічних закладів та відділень;
 • роботу лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій;
 • сучасну класифікацію гінекологічних захворювань;
 • топографічну анатомію, нормальну і патологічну фізіологію організму жінки;
 • фізіологію та патологію вагітності, пологів і післяпологового періоду;
 • основи кровотворення та гемостазу, водно-електролітного обміну і кислотно-основної рівноваги крові, імунології та фармакології;
 • загальні і спеціальні методи обстеження, які застосовуються в акушерстві і гінекології;
 • сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації акушерсько-гінекологічних захворювань, запобігання небажаної вагітності;
 • сучасні методи проведення пологів;
 • профілактику невиношування і переношування вагітності, реанімацію, інтенсивну терапію новонароджених;
 • сучасні методики виконання акушерських та ургентних гінекологічних операцій і маніпуляцій, а також реанімації;
 • принципи доопераційної підготовки хворих і післяопераційного спостереження за ними;
 • виявлення, спостереження, лікування ускладнень вагітності та післяпологову реабілітацію;
 • правила асептики та антисептики;
 • основи фармакотерапевтичних методів, що застосовуються в акушерстві і гінекології;
 • основи профілактики і своєчасної діагностики злоякісних утворень;
 • клініку, причини виникнення, діагностику, методи лікування інфекційних захворювань та «гострого живота» в гінекології, синдрому набутого імунодефіциту (СНІД), венеричних захворювань;
 • питання сексопатології;
 • основи ендокринології, урології, хірургії, гінекології;
 • основні методи фізіотерапії та лікувальної фізкультури, що застосовуються в акушерстві і гінекології;
 • правила оформлення медичної документації;
 • передові інформаційні та Інтернет технології;
 • сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом, методи її аналізу та узагальнення.

Кваліфікаційні вимогиРедагувати

Лікар-акушер-гінеколог вищої кваліфікаційної категорії:

 • повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа»; спеціалізація за фахом «Акушерство і гінекологія» (інтернатура, курси спеціалізації);
 • підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо);
 • наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;
 • стаж роботи за фахом понад 10 років.

Лікар-акушер-гінеколог I кваліфікаційної категорії:

 • повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа»; спеціалізація за фахом «Акушерство і гінекологія» (інтернатура, курси спеціалізації);
 • підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо);
 • наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;
 • стаж роботи за фахом понад 7 років.

Лікар-акушер-гінеколог II кваліфікаційної категорії:

 • повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа»; спеціалізація за фахом «Акушерство і гінекологія» (інтернатура, курси спеціалізації);
 • підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо);
 • наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;
 • стаж роботи за фахом понад 5 років.

Лікар-акушер-гінеколог:

 • повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа»; спеціалізація за фахом «Акушерство і гінекологія» (інтернатура, курси спеціалізації);
 • наявність сертифіката лікаря-спеціаліста;
 • без вимог до стажу роботи.

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати