Актуарна математика — напрям у математиці, який вивчає питання, пов'язані з оцінкою ризиків у різних сферах людської діяльності.

Актуарна математика включає ред.

Актуарна математика включає: принципи побудови та аналізу актуарних моделей; основні числові характеристики фінансових операцій, що використовуються у страхуванні; методи аналітичної оцінки результатів діяльності та прогнозування розвитку страхової компанії. Фундаментальну основу спеціальності актуарна математика складають наступні курси: теорія ймовірностей та математична статистика, теорії випадкових процесів, стохастичний аналіз, теорія вибору та прийняття рішень, вибіркові обстеження, комп'ютерна статистика, регресійний аналіз, часові ряди, моделювання випадкових процесів, фінансова математика.

Актуарна математика навчає ред.

Актуарна математика навчає будувати та досліджувати конкретні актуарні моделі; практично застосовувати методики проведення страхових розрахунків; проводити аналітичну оцінку результатів діяльності страхової компанії та складати прогноз її розвитку. Актуарна математика виконує розрахунки у страхуванні життя, в загальних видах страхування — відповідальності власників транспортних засобів, майнового страхування, страхування здоров'я виїжджаючих за кордон .

Див. також ред.

Література ред.

  • Бауэрс Н., Гербер Х., Джонс Д., Несбитт С., Хикман Дж. Актуарная математика. — М. : Янус-К, 2001. — 656 с.
  • Гербер Х. Математика страхования жизни. — М. : Мир, 1995. — 156 с.
  • Підкуйко С. І. Актуарна математика. — Львів: ЛНУ. — 2000.
  • С. М. Ярошко Актуарна математика. Тексти лекцій. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2008.

Джерела ред.