Актуальні проблеми держави і права

«Актуальні проблеми держави і права» — збірник наукових праць заснований Національним університетом «Одеська юридична академія» у 1994 році. Наявні публікації українською, російською, англійською мовами. Видання індексується Google Scholar[1] та Index Copernicus (у 2010—2017 роках статті видання процитовано іншими виданнями цієї бази 35 разів[2]).

«Актуальні проблеми держави і права»
Скорочена назва АПДП
АПДП.jpg
Фото обкладинки
Країна видання Україна Україна
Місце публікації Одеса
Тематика юриспруденція
Періодичність виходу 4 рази на рік
Мова українська, російська, англійська
Адреса редакції м. Одеса
Головний редактор В. В. Завальнюк
Видавець Національний університет «Одеська юридична академія»
Засновник Національний університет «Одеська юридична академія»
Засновано 1994
Наклад 100 примірників
ISSN 2309-818X

apdp.in.ua

ПроблематикаРедагувати

У збірнику висвітлюються актуальні питання філософії права, загальнотеоретичної юриспруденції, галузевих юридичних наук, юридичної практики, питань судочинства як в Україні, так і у країнах Європейського Союзу та світу.

Фахова реєстраціяРедагувати

Наявне свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 19035-7825 ПР від 14.11.2011.

Збірник наукових праць «Актуальні проблеми держави і права» внесено до переліку наукових фахових видань ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук, відповідно до постанов президії Вищої атестаційної комісії України від 09.06.1999 р. № 1-05/7, від 10.12.2003 № 1-05/10, наказів МОН України від 06.10.2010 № 1-05/6, № 241 від 09.03.2016 (додаток № 9).

Редакційна колегіяРедагувати

Головний редактор
В. В. Завальнюк, к. ю. н., професор.
Заступник головного редактора
М. В. Афанасьєва, д.ю.н., доцент.
Відповідальний секретар
С. С. Андрейченко, д.ю.н., доцент.
Члени редколегії
 • Ю. П. Аленін, д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України;
 • М. Р. Аракелян, к.ю.н., професор;
 • Л. Р. Біла-Тіунова, к.ю.н., професор;
 • Є. В. Додін, д.ю.н., професор;
 • В. М. Дрьомін, д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України;
 • Лада Калініна (Латвійська Республіка), магістр права, доцент Вищої школи соціальних технологій;
 • І. І. Каракаш, д.ю.н., професор;
 • С. В. Ківалов, д. ю. н., професор, академік НАПрН України, академік АПН України;
 • Ю. М. Оборотов, д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України;
 • О. П. Подцерковний, д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України;
 • Ю. Є. Полянський, к.ю.н., професор;
 • В. В. Тіщенко, д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України;
 • В. О. Туляков, д. ю. н., професор, член-кореспондент НАПрН України;
 • Є. О. Харитонов, д. ю. н., професор, член-кореспондент НАПрН України;
 • О. І. Харитонова, д. ю. н., професор, член-кореспондент НАПрН України;
 • Г. І. Чанишева, д. ю. н., професор, член-кореспондент НАПрН України;
 • Michael Geistlinger, д. ю. н., професор Зальцбурзького університету (Австрійська Республіка);
 • Arndt Kunnecke, д. ю. н., професор Університету МEF (Турецька Республіка).

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

ДжерелаРедагувати