Адреса

сторінка значень у проєкті Вікімедіа

Адре́са

 • Позначення місця розташування житла людини або будівлі (території) юридичної особи. // Напис на конверті, пакунку і т. ін., що вказує на місце призначення та одержувача. Помилитися адресою.
 • Поштова адреса — місцезнаходження житла людини або установи (підприємства) відносно країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку); до поштової адреси включено поштовий індекс та номер будівлі, номер квартири.
 • Об'єкт, якому що-небудь призначається, до якого звернено що-небудь.
 • Код, що визначає місце розміщення інформації в ЕОМ.
  Адреса даних, Віртуальна адреса, Абсолютна адреса, спец. — адреса машинною мовою, що ідентифікує комірку пам'яті або пристрій без використання будь-якого проміжного посилання.
  N-рівнева адреса — непряма адреса, яка використовує рівнів N адресації.
  Адреса бази — адреса регістра, яка містить базову адресу.
  Адреса вектора переривань — адреса, яка вказує на дві послідовні комірки пам'яті, що містять початкову адресу програми обробки переривань та пріоритет, згідно з яким обробляється переривання.
  Адреса входу до програми — адреса команди або сама команда, з якої починається виконання програми чи процедури.
  Адреса даних — адреса поля пам'яті, в якому розміщені дані.
  Адреса ділянки — адреса першого байта даної ділянки пам'яті.
  Адреса зв'язку — поле у записі файлу, яке вказує положення наступного запису, що читається у логічній послідовності.
  Адреса команди — адреса пам'яті, яка зайнята командою.
  Адреса переходу — адреса комірки пам'яті, яка (адреса) зазначається командою передачі керування.
  Адреса повернення — адреса, за якою виконується повернення керування викличній команді після завешення програми, що викликається.
  Адреса пристрою — логічна адреса, що складається з номера каналу та номера пристрою в каналі.
  Адреса регістра — число, яке дорівнює порядковому номеру регістра, або символічне ім'я, еквівалентне цьому числу.
  Багаторівнева адреса — непряма адреса з числом рівнів адресації два і більше.
  Базова адреса — адитивна частина виконавчої адреси, постійна для певної сукупності адресованих даних.
  Відносна адреса — пряма адреса, яка визначає розміщення елемента через його зміщення відносно базової адреси.
  Віртуальна адреса — адреса розташування у віртуальній пам'яті; в процесі використання перетворюється на адресу дійсної пам'яті.
  Внутрішня адреса — адреса, яка вказується у командах переходу, що передають керування в межах програми.
  Глобальна адреса (у комп'ютерних мережах) — адреса, що вказує на те, що даний кадр призначений усім станціям.
  Дійсна адреса — адреса частини дійсної пам'яті.
  Зовнішня адреса — адреса, яка вказується у командах переходу до інших програм, з якими взаємодіє дана програма.
  Індексована адреса — адреса, що модифікується за допомогою індексу.
  Істинна адреса — те саме, що абсолютна адреса.
  Логічна адреса — символічна або умовна адреса комірки чи ділянки пам'яті, пристрою або вузла мережі, яка перетворюється у фізичну адресу відповідним програмним або апаратним забезпеченням.
  Логічна адреса запису в базі даних — внутрішній номер (ключ бази даних), який ідентифікує запис у базі даних або її фрагменті і присвоюється запису в процесі його завантаження в базу даних. Машинна адреса:
    а) адреса у числовому вигляді;
    б) те саме, що фізична адреса;
    в) однозначно визначений у просторі номер комірки, де розміщується операнд.
  Мережева адреса — адреса порту в комп'ютерній мережі.
  Непряма адреса — адреса, що визначає розміщення елемента посиланням на іншу адресу.
  Поточна адреса:
    а) вміст лічильника адреси команд;
    б) поточне значення логічного лічильника адреси в програмній секції.
  Початкова адреса:
    а) абсолютна адреса першого байта програми (даних), відносно якої обчислюється решта адрес цієї програми (даних);
    б) перша адреса багатоадресної команди.
  Пряма адреса — адреса, що визначає розміщення елемента без посилань на іншу адресу.
  Реальна адреса — те саме, що дійсна адреса.
  Стартова адреса — початкова адреса, з якої починається виконання програми.
  Фізична адреса — число, що індентифікує комірку або ділянку фізичної пам'яті.
  Широкомовна адреса — адреса, яка вказує, що повідомлення адресоване всім станціям даної мережі.
  Явна адреса — адреса, записана у вигляді двох абсолютних виразів, один з яких вказує значення зміщення.

Див. також ред.

Посилання ред.