Киридон Алла Миколаївна

український історик

Киридон Алла Миколаївна
Народилася 7 грудня 1960(1960-12-07) (63 роки)
м.Біла Церква, Київська область, Українська РСРУРСР
Країна Україна Україна
Національність українка
Діяльність історикиня, викладачка університету
Alma mater Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Галузь історія
Заклад Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»
Посада директор
Вчене звання професор
Науковий ступінь доктор історичних наук
У шлюбі з Киридон Петро Васильович
Нагороди Полтавська обласна премія імені Панаса Мирного

А́лла Ми́колаївна Киридон (*7 грудня 1960 року, м. Біла Церква, Київська область, УРСР) — українська науковиця, доктор історичних наук, професор, педагог, енциклопедист.

Життєпис ред.

Закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка (1984).

Працювала у Полтавському державному педагогічному інституті ім. В. Г. Короленка — асистент кафедри історії КПРС (15.08.1984-15.11.1986), асистент (01.01.1990-01.09.1990), доцент (з 18.05.1991) кафедри політичної історії. У 1991–1992 навчальному році вивчення вітчизняної історії було впроваджено на всіх факультетах Полтавського педінституту, що й зумовило потребу в об'єднанні викладачів цієї дисципліни у складі однієї кафедри історії України. Її створили 15.11.1991, за деякий час Алла Киридон стала завідувачкою кафедри (09.03.1992-31.01.2002)[1], згодом — доцент (20.02.2006-01.03.2007), професор (01.03.2007-30.08.2007) кафедри історії України ПДПУ імені В. Г. Короленка[2].

Викладала у Київському міжнародному університеті — професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики (з 01.09.2007 р.), очолювала кафедру міжнародних відносин та зовнішньої політики. Працювала у Київському славістичному університеті[3]. Головний редактор колегії «Вісника Київського міжнародного університету»[4]. Заступник головного редактора наукового історико-філологічного журналу Київська старовина.

З 2012 року — завідувач відділу дослідження теоретичних і прикладних проблем національної пам'яті УІНП[5].

З 11 лютого 2015 р. — директор Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»[6].

Чоловік — доктор наук, доцент Киридон Петро Васильович, має доньку Євгенію.

Науковець ред.

Кандидатську дисертацію захистила 1989 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на тему «Деятельность Компартии Украины по укреплению единства своих рядов в 1921–1925 гг.: Историография проблемы»[7]. Докторську дисертацію на тему «Державно-церковні відносини в радянській Україні (1917—1930-ті роки)» захистила у 2006 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка[8].

Учні
 • Колесник Олена Володимирівна («Полтавскія Епархіальныя Ведомости» як історичне джерело вивчення діяльності російської православної церкви (1863–1918 рр.), 2010 р.)[9]
 • Тєвікова Ольга Валентинівна (Повсякденне життя громадян УРСР: соціальні та культурні аспекти (1954–1964 роки), 2010 р.)[10]
 • Дукмас Олена Леонідівна. Центральноєвропейська ініціатива: структура, функції, діяльність у форматі регіонального співробітництва (1989–2011 рр.): автореф. дис … канд. іст. наук : 07.00.02 / Олена Леонідівна Дукмас; Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України. — К., 2012. — 20 с.
 • Кузнець Тетяна Володимирівна. Православне духовенство Київської єпархії наприкінці XVIII — на початку ХХ ст.: соціально-економічні та політичні виміри: автореф. дис … доктора іст. наук : 07.00.01 / Тетяна Володимирівна Кузнець; Переяслав-Хмельницький, 2013.

Основні праці ред.

Напрям наукових інтересів: студії пам'яті; методологія; державно-церковні відносини; міжнародні відносини;українсько-польські відносини; проблеми ідентичності в умовах глобалізації; історія України[11]. Автор понад 250 наукових та методичних праць (у тому числі 8 монографій):

 • Коли замовкли церковні дзвони. — Полтава: [Б. в.], 1991. — 47 с. (у співавт.);
 • Церковне багатство і духовна убогість. — Полтава: [Б. в.], 1991. — 63 с. (у співавт.);
 • Обновленський рух на Полтавщині // Рідний край. — 2000 — № 1 (2). — С. 96-98;
 • Поборник Українського православ'я. Парфеній Левицький (до 145-річчя з дня народження) // ПЄВ. — 2003. — Ч. 9. — С. 94-115;
 • Обновленство в Україні. Група Православного українського прогресивного духовенства і мирян на Полтавщині (початок 20-х років XX століття) // Історична пам'ять: Наук. зб. — Полтава: АСМІ, 2003. — № 1—2. — С. 24-31;
 • Більшовицька держава і православна церква в Україні. 1917—1930-ті роки. — Полтава: АСМІ, 2004. — 336 с. (у співавт.);
 • Парфеній Левицький і рух за автокефалію Української православної церкви // Вісн. Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Історія. Вип. 77—79. — К.: Вид.-поліграф. Центр «Київський університет», 2005. — С. 79-82;
 • Українська православна Церква (1930–1936 рр.) // Укр. іст. журн. — 2005. — № 3. — С. 143–159;
 • Час випробувань: держава, церква і суспільство в радянській Україні. 1917-1930-х років. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2005. — 384 с.;
 • Висвітлення історії Полтавсько-Переяславської семінарії на сторінках часопису «Полтавские Епархиальные Ведомости» // Зб. наукових праць. Сер. «Історія та географія». — Харків: Майдан, 2007. — С. 25-28;
 • State-Church Relations under the Conditions of Stabilization of Totalitarian Regime in Soviet Ukraine (1917-1930s) // Democracy vs. Authoritarianism. Abstracts // Warsaw East European Conference 2007. 4th annual session. — Warsaw, 2007. — P. 52;
 • Держава-Церква-Суспільство в радянській Україні: історіографія, джерела, методологія дослідження. — К.: КМУ, 2007. — 96 с.;
 • Релігійно-церковне життя на Полтавщині в умовах нацистської окупації // Маловідомі сторінки історії Другої світової війни в Україні та на Полтавщині: Зб. наук. статей за матеріалами Всеукр. наук. конф. (23—24 трав. 2007 р.). — Полтава: АСМІ, 2007. — С. 199-208;
 • Більшовицька модель державно-церковних відносин у радянській Україні (1917–1939) // Polska i jej wschodni sąsiedzi / Pod red. A. Andrusiewicza. — T. 9. — Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. — S. 18-29;
 • Полтавський єпархіальний з'їзд Соборно-єпископської церкви (1927 рік) // Історія релігій в Україні. XVIII Міжнародна конференція, м. Львів, 12—15 трав. 2008 р. — Львів: Логос, 2008. — Кн. 1. — С. 376-390;
 • Современная религиозная ситуация в Украине // Свобода совести в России: ист. и современный аспекты: Сб. ст. — М.: Российское объединение исследователей религии, 2007. — С. 503-513;
 • Православна церква в роки голодомору // «Секретно. Не для печати»: До 75-річчя голодомору-геноциду 1932–1933. — К.: КиМУ, 2008. — С. 169–197;
 • Держава-церква-суспільство радянської України у висвітленні публіцистики 1920 — початку 1930-х років // Historia — mentalność — tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku. — Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. — Р. 417-438. ISBN 978-83-7338-408-8
 • Державно-церковні відносини в радянській Україні 1917—1930-х рр.: історіографічний дискурс: Монографія. — Рівне: РІС КСУ, 2010. — 127 с.
 • Минуле в інтерпретаціях істориків: П'ять розвідок про пам'ять: Монографія. — Рівне: РІС КСУ, 2010. — 128 с.
 • Українсько-польські відносини: «нова ера співпраці» // Україна-Європа-Світ. — Вип.5 (у 2-х ч.): Міжнародний зб.наук. праць. Сер.: Історія, міжнародні відносиини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. — Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2011. — Ч.2. — С.128-135.
 • Маски пам'яті в умовах трансформації суспільства // Історія-ментальність-ідентичність. Вип. 4. Історична пам'ять українців і поляків у період формування національної свідомості ХІХ — І пол. ХХ ст.: колективна моногр. / Перед. Л. Зашкільняка, Й. Пісулінської, П. Сербенги. — Львів: ПАІС, 2011. — С. 67-74.
 • Словник-довідник. Міжнародні відносини. Країнознавство / А. М. Киридон, В. О. Мартинюк, С. С. Троян: У 2-х частинах. — Харків: Вид. група «Основа», 2011. — (Б-ка журн. «Історія та правознавство»). — Вип. 4—5 (88—89). — Ч. 1. — 127 с.
 • Словник-довідник. Міжнародні відносини. Країнознавство / А. М. Киридон, В. О. Мартинюк, С. С. Троян: У 2-х частинах. — Харків: Вид. група «Основа», 2011. — (Б-ка журн. «Історія та правознавство»). — Вип. 4—5 (88—89). — Ч. 2. — 125 с.
 • Як думають історики: історіографія та культурна топографія пам'яті // Слов'янський світ і Україна: Зб.наук.пр.на пошану ректора Рівненського державного університету, проф. Р. Постоловського. — Рівне: видавець О. Зень, 2011. — С. 467–477.
 • Євроінтеграційний вектор України у вимірі конструювання національної ідентичності // Віче: Зб. наук. пр. / Редкол. В. І. Гусєв та ін. — К.: ВПК «Експрес-Поліграф», 20011. — С. 118–130.
 • Киридон А. М. Українська авттокефальна православна церква (1919–1921 рр.) // Київська старовина. — 2011. — № 4.
 • Конструювання механізмів історичного мислення (у співавторстві) // Вжосек В. Історія — Культура — Метафора. Постання некласичної історіографії; Про історичне мислення / Войцех Вжосек. — Київ: Ніка-Центр, 2012. — С. 5—25.
 • Пошук ідентичності в «Європі без кордонів»: між націоналізмом і космополітизмом (в співавторстві) // Вояковський Д. Ментальні кордони в Європі без кордонів / Даріуш Вояковський. — Київ: Ніка-Центр, 2012. — С. 9—40.
 • Новітня польська візія дослідження історичного минулого (у співавторстві) // Україна — Європа — Світ: Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. — Вип. 9. — Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. — С. 240—247.
 • Nowe organizacje międzynarodowe w strukturze współczesnego świata. BRICS, NEXT ELEVEN, VISTA / Ałła Kyrydon, Sergij Trojan, // Organizacje międzynarodowe wobec politycznych i społecznych problemów świata / redakcja naukowa Wojciech Gizicki. — Toruń: Adam Marszałek, 2012. — S. 32—52.
 • Етос пам'яті // Національна та історична пам'ять: Зб. Наук. праць. — Вип. 2. — К.: ДП "НВЦ "«Пріоритети», 2012. — С. 378–401.
 • Усна історія у просторі конструювання минулого // Національна та історична пам'ять: Зб. Наук. праць. — Вип. 3. — К.: ДП "НВЦ "«Пріоритети», 2012. — С. 378–401.
 • Держава-церква-суспільство: Інверсна трансформація в Україні: Монографія. — Рівне, 2011. — 216 с.
 • Постання Української автокефальної православної церкви в постреволюційно-радянських умовах існування (1917–1920 рр.) // Київська старовина. — 2011. — № 4. — С. 118–131.
 • Українська автокефальна православна церква (1920–1922 рр.) // Київська старовина. — 2011. — № 5. — С. 73-85
 • Діяльно-Христова Церква в Україні: історіографічний дискурс // Церква-наука-суспільство: питання взаємодії: Десята Міжнародна наукова конференція м. Київ, 30 травня — 1 червня 2012 р. — К., 2012
 • Istota i przejawy konfliktów wspołczesności. Przypadek Arabskiej Wiosny Ludów Bunt czy Rewolucja& Przemiany na Bliskim Wschodzie po 2010 roku / Red. K. Górak-Sosnowska, K. Pachniak. — Łódz:Wydawnictwo Ibidem, 2012. — S. 12-15
 • Рік 1933. Голос протесту та болю Греко-католицької церкви // Історія релігій в Україні. — Львів: Логос, 2012. — Ч.1
 • Студії пам'яті в Україні (Історіографічний дискурс. Бібліографічний покажчик) / Передмова, вступ. ст., заг. ред. А. М. Киридон.. — К.: ДП НВЦ «Пріоритети», 2013. — 294 с.
 • Національна та історична пам'ять: словник ключових термінів / Кер. авт. кол. А. М. Киридон. — К.: ДП НВЦ «Пріоритети», 2013. — 436 с.
 • Студії пам'яті в Україні: основні тенденції історіографії // Студії пам'яті в Україні (Історіографічний дискурс. Бібліографічний покажчик) / Передмова, вступ. ст., заг. ред. А. М. Киридон. — К.: ДП НВЦ «Пріоритети», 2013.
 • «Війни пам'ятей» і моделі примирення: інтерпретація понять // Війни пам'ятей та політика примирення: Зб. наук. праць. — К.: ДП "НВЦ «Пріоритети», 2013. — С. 27-37
 • Україна-Республіка Польща: етапи, реалії та перспективи відносин // Зовнішні справи. — 2013. — № 11. — С. 18-21; № 12. — С. 36-39.
 • Гетеротопії пам’яті: Теоретико-методологічні проблеми студій пам’яті. — К. : Ніка-Центр, 2016. — 320 с.

Нагороди та відзнаки ред.

Виноски ред.

 1. Кафедра історії України ПНПУ імені В. Г. Короленка. Архів оригіналу за 8 Червня 2013. Процитовано 17 Червня 2013.
 2. Год Б., Єрмак О., Киридон П. Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка: Історія і сучасність. — Полтава, 2009.
 3. Спеціалізована вчена рада. Архів оригіналу за 23 липня 2013. Процитовано 17 червня 2013.
 4. Білоусько. О. А. КИРИДОН Алла Миколаївна // Полтавіка. Архів оригіналу за 18 Травня 2015. Процитовано 17 Червня 2013.
 5. НАЦІОНАЛЬНА ПАМ'ЯТЬ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ: Всеукраїнський круглий стіл 14 листопада 2012 року[недоступне посилання з липня 2019]
 6. Наказ Держкомтелерадіо України від 11.02.2015 № 22-к «Про призначення Киридон А. М. та укладення з нею контракту». Архів оригіналу за 22 Грудня 2015. Процитовано 3 Листопада 2015.
 7. Киридон А. Н. Деятельность Компартии Украины по укреплению единства своих рядов в 1921–1925 гг.: Историография проблемы: автореферат дис. … кандидата исторических наук : 07.00.01 / Киевский гос. ун-т. — Киев, 1989. — 18 с. Архів оригіналу за 18 Травня 2015. Процитовано 17 Червня 2013.
 8. Киридон, А. М. Державно-церковні відносини в радянській Україні (1917—1930-ті роки): автореф. дис … д-ра іст. наук : 07.00.01 / Алла Миколаївна Киридон; В.о. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К. : Б/в, 2006. — 34 с.
 9. Колесник О. В.. «Полтавскія Епархіальныя Ведомости» як історичне джерело вивчення діяльності російської православної церкви (1863–1918 рр.): автореф. дис … канд. іст. наук : 07.00.06 / Олена Володимирівна Колесник; В.о. Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. — Черкаси: Б/в, 2010. — 20 с.
 10. Тєвікова О. В. Повсякденне життя громадян УРСР: соціальні та культурні аспекти (1954–1964 роки): автореф. дис … канд. іст. наук : 07.00.01 / Ольга Валентинівна Тєвікова; В.о. Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». — К. : Б/в, 2010. — 20 с.
 11. Офіційний вебсайт Українського інституту національної пам'яті