Аграрне перенаселення

Агра́рне перенасе́лення — наявність значного безробіття серед населення, зайнятого у сфері сільськогосподарського виробництва, а отже, і відсутність можливості для певної частини цього населення забезпечити необхідний мінімум достатку для своєї родини. Характерним його проявом є, зокрема, істотні міграції населення, частина якого назавжди покидає історичну батьківщину.

В Україні аграрне перенаселення виникло в умовах утвердження індустріального суспільства — капіталізму. Наприкінці 19. століття з 20 376,9 тисяч осіб, зайнятих в аграрному секторі економіки України, 13 066,7 тисяч (64,1 %) не мали достатніх засобів для існування.

Причини та суть явищаРедагувати

Для традиційного сільськогосподарського суспільства характерні висока народжуваність та досить стала агрокультура яка або взагалі не розвивається, або ж прогрес якої в будь якому разі дуже повільний і дає помітний ефект лише за час життя багатьох поколінь. В свою чергу головний ресурс подібного суспільства — земля, а в багатьох тропічних країнах іще й вода жорстко обмежений. З часом ріст населення призводить до повного освоєння усіх наявних земель. Навіть у разі зростання інтенсивності обробки землі цього усе одно не вистачає згідно із законом зменшення доходності. Через земельний голод у господарський обіг вводять найгірші землі ефективність господарювання на яких украй невисока. Однак населення росте й далі, адже люди які працюють на землі можуть хоч якось прогодуватися, а в сільському господарстві навіть в умовах перенаселення для сезонних робіт завжди потрібні робочі руки. Врешті відбувається аналог переповнення екологічної ніші — населення збільшується настільки, що вже ледь може себе прогодувати, внаслідок поганих умов життя, перш за все недоїдання, зростають дитяча смертність, а серед ослабленого населення поширюють хвороби. Як наслідок смертність зростає настільки, що зрівнює традиційно високу народжуваність.

У старовину аграрне перенаселення призводило до зростання соціальної напруженості і отримувало вихід в масових повстаннях, або ж поширенню серед чисельного ослабленого населення епідемій. В новий час основними наслідками аграрного перенаселення були масова еміграція, класичним прикладом якої є Італія, та урбанізація викликана відтоком безземельного населення в міста.

Див. такожРедагувати

ЛітератураРедагувати

  • Якименко М.А. Аграрне перенаселення // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: В-во „Наукова думка”, 2003. – С.32.
  • Лобода И. С. Аграрное перенаселение на Левобережной Украине в конце XIX столетия (по материалам Полтавской и Черниговской губерний). «История СССР», 1958, № 5
  • Васюта І. К. Аграрне перенаселення на Західній Україні у 20—30-х роках XX ст. «УІЖ», 1971, № 11.