Автоматичний газовий захист шахт

сукупність технічних засобів і організаційних структур, які забезпечують постійний телеконтроль вмісту газу метану у шахтах

Автомати́чний га́зовий за́хист ша́хт — сукупність технічних засобів і організаційних структур, які забезпечують постійний телеконтроль вмісту газу метану. Автоматичний газовий захист (АГЗ) шахт виконується за допомогою спеціальної апаратури (наприклад, АМТ-3, «Метан») автоматичного газового захисту і автоматичного централізованого контролю метану, призначеної для безперервного телеконтролю вмісту газу метану в гірничих виробках вугільних шахт і автоматичного газового захисту.

Апарат з комплексу АМТ-3
Давач

При наявності на шахті АСКП (автоматизованої системи керування підприємством), система АГЗ може бути її складовою частиною. Система АГЗ використовується на шахтах ІІІ категорії, надкатегорійних і небезпечних за викидами вугілля, породи і газу. Система забезпечує: контроль вмісту метану в місцях розташування давачів, передачу безперервної інформації щодо вмісту метану до диспетчерського пункту та її реєстрацію, місцеву та централізовану звукову і світлову аварійну сигналізацію про перевищення встановленої норми вмісту метану; автоматичне відключення електричного живлення об'єкта.

Інша назва: апаратура контролю метану.

Див. також

ред.

Джерела

ред.