Автократія

форма політичного режиму держави, де вища державна влада належить одному суб'єктові.

Автокра́тія (грец. αυτός — сам, κράτος — влада), самодержа́вство[1] — форма політичного режиму держави, де вища державна влада належить одному суб'єктові. Цей суб'єкт — глава держави — є джерелом і носієм суверенітету державної влади. Суверенний суб'єкт має вищу законодавчу, виконавчу і судову владу. Населення, у тому числі економічно панівний соціальний клас, прямої правової участі в утворенні державних органів не бере, або ця участь має формальний характер й істотно не впливає на функціонування державних інститутів. Автократичні форми держави характеризуються також міцною централізованою владою, при якій місцеві органи є лише виконавцями волі вищих органів.

Автократію за способом заміщення глави держави можна класифікувати так:

 • Спадкоємна автократія (абсолютна монархія);
 • Легальна автократія, що виникає в результаті виборів осіб (інституцій), яким надаються необмежені повноваження;
 • Нелегальна автократія, що виникає внаслідок насильницького захоплення влади.

У залежності від обсягу функцій управління громадським життям (у тому числі її економічною сферою), взятих на себе державними органами, автократії поділяються на :

 • Тоталітарні — засновані на моральній підтримці більшості населення, припускають його формально-демонстраційну участь у формуванні органів державної влади й активне втручання держави в усі сфери громадського життя;
 • Авторитарні — прояв відносної самостійності держави і його апарату, незалежності останніх від певних соціальних сил.

Втручання авторитарної держави в суспільне життя обмежене, як правило, лише політичною сферою.

До автократій відносять деспотії Давнього сходу, імперії Риму, Візантії, абсолютні монархії.

Неповний перелік держав з автократичною формою правління ред.

 1. Стародавній Схід;
 2. Малі окремі грецькі держави;
 3. Римська імперія;
 4. Візантійська імперія;
 5. Російська імперія.
 6. Російська Федерація.
 7. Україна.

Див. також ред.

Примітки ред.

 1. Самодержавство // Словник української мови : у 20 т. — К. : Наукова думка, 2010—2022.

Джерела та література ред.

Література ред.

Посилання ред.