Історія літератури — це розділ літературознавства, який вивчає історичний розвиток письмових прозових і поетичних творів, які мають за мету розважання, просвіту чи настанови читачу, а також історичний розвиток літературних методів. Не всі тексти є літературою. Деякі текстові пам'ятки є просто компіляцією даних (облік товару, чеки), які не мають жодної художньої цінності, і тому не розглядаються в історії літератури.

Періодизація літератури ред.

Див. також ред.

Джерела і література ред.

Українські ред.
 • Історія зарубіжної літератури XVII – XVIII століття : навч. посіб для студ. ВНЗ / Г.Й. Давиденко; М.О. Величко; Глухів. держ. пед. ун-т ім. С.М. Сєргєєва-Ценського. – 2-ге вид. перероб. та допов. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 292 с.
 • Історія зарубіжної літератури ХІХ- поч. ХХ століття : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г.Й. Давиденко; О.М. Чайка; Глухів. держ. пед. ун-т ім. С.М. Сєргєєва-Ценського. – 3-тє вид. – К. : Центр учбової літ., 2017. – 400 с.
 • Історія зарубіжної літератури XX століття : Навч. посіб. / Г. Й. Давиденко ; Г. М. Стрельчук, Н. І. Гринчак. – 3-тє вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 488 c.
 • Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби відродження : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г.Й. Давиденко; В.Л. Акуленко. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 248 с.
 • Історії літератури: збірник статей / упорядники Олена Галета, Євген Гулевич, Зоряна Рибчинська (Центр гуманітарних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка). – Київ : Смолоскип ; Львів : Літопис, 2010. – 184+184 с.
 • Шалагінов Б. Б., Зарубіжна література від античності до початку XIX століття. — К.: Академія, 2004. — 360 с. — С.120—149.
 • Література західноєвропейського середньовіччя / За редакцією Н. О. Висоцької. — Вінниця: Нова книга, 2003. — 464 с. — С.6-20.
Зарубіжні ред.
 • Гаспаров М. Л., Литература европейской античности: Введение / / История мировой литературы в 9 томах: Том 1. — М.: Наука, 1983. — 584 с. — С.303—311.(рос.)
 • Шалагинов Б. Б., Зарубежная литература от античности до начала XIX века. — М.: Академия, 2004. — 360 с. — С.12-16.(рос.)
 • Античная литература / Под редакцией А. А. Тахо-Годи. — М., 1976.(рос.)
 • Античная литература: Справочник / Под редакцией С. В. Семчинский. — М., 1993.(рос.)
 • История зарубежной литературы: Раннее Средневековье и Возрождение / Под редакцией В. М. Жирунского. — М., 1987. — 462 с. — С.10-19.(рос.)
 • История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение. — М.: «Высшая школа», 1987.(рос.)
 • Краткий словарь литературоведческих терминов. Редакторы-составители Л. И. Тимофеев, С. В. Тураев. — М., 1978.(рос.)
 • Брагина Л. М., Итальянский гуманизм. — М., 1977.(рос.)
 • Зарубежная литература. Эпоха Возрождения (хрестоматия), составитель Б. И. Пуришев. — М., 1976.(рос.)
 • Ильин И. П., Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. — М.: Интрада, 1996.(рос.)
 • Ильин И. П., Постмодернизм от истоков до конца столетия. Эволюция научного мифа. — М.: Интрада, 1998.(рос.)

Посилання ред.