Іроха (яп. いろは歌, いろはうた, іроха-ута) — японський вірш, складений у 10 столітті, в якому використано всі знаки японської силабічної абетки кана окрім знака «н» (ん) без повторів. Авторство приписується напівлегендарному буддистському монахові Кукаю.

Іроха має форму пісні імайо з чотирьох куплетів, кожен з яких утворений чергуванням 7 та 5 складів. Вона служила засобом для запам'ятовування знаків абетки у традиційній Японії до 19 століття. Порядок знаків вірша, названий «порядком іроха», використовувався як абетковий покажчик у більшості словникових та енциклопедичних видань традиційної Японії.

Текст ред.

Нижче подано вірш Іроха в оригіналі, транскрипції і перекладі. Сучасне прочитання, яке відрізняється від стародавнього, наведене у дужках. Останній рядок починається зі знака /we/ (ゑ), що вийшов з ужитку.

І ро ха ні хо хе то (Іро ва ніоедо) Віють кольори краси,
ті рі ну ру во (тірінуру о) та змарніють всі!
ва ка йо та ре со (вага йо таре дзо) Що у світі нашім
цу не на ра му (цуне нараму) Вічним може буть?
у ві но о ку я ма (уї но окуяма) Метушні далекі гори
ке фу ко е те (кьо коете) Зараз подолай,
а са кі ю ме мі сі (асакі юме місі) І пустим хмільним примарам
ве хі мо се су (йої мо седзу) Поклади ти край!

Порядок іроха ред.

Порядок знаків кани, що слідує за текстом вірша іроха, називається «порядком іроха»:

  • い • ろ • は • に • ほ • へ • と • ち • り • ぬ • る • を • わ • か • よ • た • れ • そ • つ • ね • な • ら • む • う • ゐ • の • お • く • や • ま • け • ふ • こ • え • て • あ • さ • き • ゆ • め • み • し • ゑ • ひ • も • せ • す

Для зручності в кінці цього порядку додають знак /N/ (ん), який відсутній в основному тексті вірша.

Джерела та література ред.

Посилання ред.

Ґодзюон
 н  ва  ра  я  ма  ха  на  та  са  ка  а
 і  рі  мі  хі  ні  ті  сі  кі  і
 в  ру  ю  му  фу  ну  цу  су  ку  у
 е  ре  ме  хе  не  те  се  ке  е
 о  ро  йо  мо  хо  но  то  со  ко  о
Іроха
 і  ро  ха  ні  хо  хе  то  ті  рі  ну  ру  о
 ва  ка  йо  та  ре  со  цу  не  на  ра  му
 у  і  но  о  ку  я  ма  ке  фу  ко  е  те
 а  са  кі  ю  ме  мі  сі  е  хі  мо  се  су
ШаблонОбговоренняПроєкт