Фо́ндовий ри́нок або ри́нок ці́нних папе́рів (англ. stock market, securities market) — частина ринку капіталів і сукупність фінансових відносин, де здійснюють емісію, купівлю й продаж цінних паперів (акцій, облігацій тощо).

Фондовий ринок є абстрактним поняттям, що слугує для позначення сукупності дій і механізмів, що роблять можливими торгівлю цінними паперами. Його не слід плутати з поняттям «фондова біржа» — організацією, яка надає можливість для здійснення торгових операцій і зведення разом покупців і продавців цінних паперів. В той час, фондова біржа прирівнюється до поняття регульованого (організаційно оформленого) фондового ринку.

Станом на січень 2022 року найбільші фондові ринки, за країнами, знаходяться в Сполучених Штатах Америки (приблизно 59,9 % від світової кількості), Японії (приблизно 6,2 %) та Великій Британії (приблизно 3,9 %)[1].

Фондовий ринок в Україні

ред.

На фондовому ринку України діють акції, державні і муніципальні облігації внутрішньої позики, облігації підприємницьких структур, казначейські зобов'язання, ощадні сертифікати, державні і компенсаційні сертифікати, житлові чеки, інвестиційні сертифікати, облігації зовнішньої позики.

У ХІХ — на початку ХХ ст. фондовий ринок в Україні розвивався в основних фінансових центрах — Києві, Одесі, Харкові, Львові, де вже існували товарно-фондові біржі[2].

Початком становлення створення фондового ринку України стала поява відповідних законів України: «Про цінні папери і фондовий ринок», «Про приватизаційні папери», «Про банки і банківську діяльність»[3]. У цей же час з'являються перші українські акції і перші торговці цінними паперами.

У 1995-му році Верховна Рада України приймає Постанову «Про Концепцію функціонування і розвитку фондового ринку в Україні».

Пожвавлення законодавчої діяльності у сфері цінних паперів відбулося після прийняття Указу Президента України «Про державну комісію з цінних паперів і фондового ринку» від 12 червня 1995 р., 30 жовтня 1996 року було прийнято Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів України», 9 липня 1996 р. — закон "Про внесення змін і доповнень до закону України «Про цінні папери і фондову біржу».

у 2001 році в Україні вже діяло 6 бірж і 2 торгово-інформаційні системи (ТІС). Починаючи з 2002 року, в Україні почали чітко домінувати два фондові майданчики: ПФТС та УМВБ. Їхня частка у 2002 році — майже 98,11 % всіх угод, укладених на організованому ринку. Станом на 2002 рік, решта торгових секторів поділили між собою ринок таким чином: Українська фондова біржа (УФБ) — 0,81 %, Київська міжнародна фондова біржа (КМФБ) — 0,73 %, Придніпровська фондова біржа (ПФБ) — 0,04 %, Донецька фондова біржа (ДФБ) — 0,03 %, Українська міжбанківська фондова біржа (УМФБ) — 0,24 %, Кримська фондова біржа (КФБ) — 0,04 %[джерело?].

Ще один імпульс до розвитку фондового ринку дала поява «Української біржі», яка впровадила ринок заявок. Це, у свою чергу, поклало початок такому явищу як інтернет-трейдінг.

На початку 2000-х років, фондовий ринок України можна було віднести до ринків з вкрай низькою ліквідністю. Про це свідчив значний розрив між котуваннями покупки і продажу фондових активів. У середньому він становив за групою найпопулярніших паперів 20 % — 25 %. У той же час, скажімо, у Росії цей показник не перевищував 1,5 — 2,0 %.

Про низьку ліквідність фондового ринку говорив також такий факт. У 1997 році в лістингу ПФТС були присутні 150 емітентів, але угоди відбувалися тільки з 87, і на перший десяток найбільш ліквідних емітентів припадало 67,9 % загального обсягу угод[джерело?]. У 2003 році близько 12000 угод на 130 емітентів облігацій (480, якщо вважати серії). Кількість угод з цінними паперами, укладених в 2003 році, — 17389 (у 2002 році — 18662), тобто практично залишилася на попередньому рівні[джерело?].

Крім низької ліквідності на фондовому ринку України існує ще одна фундаментальна проблема: вкрай низький відсоток акцій блакитних фішок, що вільно торгуються на біржі (так званих free-float stock). А це означає, що фондовий ринок України є вкрай недорозвиненим та на ньому неможливо реалізовувати довготривалі інвестиційні стратегії[4]. Внаслідок цього український фондовий ринок є більш мінливий (англ. volatile) ніж його зарубіжні аналоги.

Розрізняють такі РЦП (Фондові ринки):

 • за сферою поширення — світові, національні, регіональні та місцеві;
 • за стадією обігу — первинний (первинні угоди купівлі-продажу тільки-що випущених ЦП) і вторинний (подальший обіг ЦП);
 • за формою організації вторинного ринку — біржовий і позабіржовий (вуличний);
 • за емітентами — ринок корпоративних ЦП, випущених юридичними особами; ринок муніципальних ЦП, випущених органами місцевого самоврядування; ринок державних ЦП, випущених державою.

Суб'єкти РЦП:

 • емітенти (компанії, товариства, підприємства, держава) — випускають ЦП;
 • інвестори (фізичні та юридичні особи) покупці ЦП;
 • посередники (брокери, ділери, андеррайтери);
 • органи регулювання (ДКЦПФР, біржі, асоціації брокерів та ділерів тощо);
 • інфраструктурні учасники (депозитарії, зберігачі, реєстратори, трасти, продавці інформації про РЦП).

Фондовий ринок у світі

З липня 2017 року українці мають легальну можливість інвестувати на міжнародних фондових ринках. Для цього потрібно спочатку відкрити рахунок у іноземного брокера і потім вивести кошти в рамках е-ліміту НБУ[5].

Основні функції

ред.
 • регулювання сфери грошового обігу та кредиту;
 • забезпечення переливу капіталу між галузями та сферами економіки;
 • розподіл і перерозподіл капіталу корпорацій (АТ), контроль за їхньою діяльністю;
 • залучення капіталу та забезпечення його ефективного використання;
 • забезпечення оперативної інформації про рух індивідуальних капіталів.

Інфраструктура

ред.
 • Регулятивна — система регулювання ринку цінних паперів, що включає систему правил поведінки учасників ринку і систему методів впорядкування укладених угод;
 • Функціональна — система торгівлі цінними паперами (посередники, фондові біржі, організований та неорганізований позабіржовий ринок, аукціони з продажу цінних паперів), яка забезпечує процес укладання угод з цінними паперами;
 • Технічна — система розрахунків з укладання угод, збереження і обліку цінних паперів, що включає депозитарну діяльність (збереження цінних паперів, облік прав на цінні папери); діяльність з ведення та збереження реєстру власників цінних паперів; розрахунково-клірингова діяльність.
 • Інформаційна — включає інформаційну систему (збір, обробку інформації про емітентів, новий випуск, ціни і місця торгівлі цінними паперами) і систему зв'язку (об'єднує засоби зв'язку учасників ринку цінних паперів).

Див. також

ред.

Законодавство

ред.

Примітки

ред.
 1. Global stock markets by country 2022. Statista (англ.). Процитовано 23 січня 2023.
 2. Мошенський, С.З. (2011). Історія ринку цінних паперів України у складі Російської імперії. Вісник ЖДТУ. Економічні науки. Житомирський державний технологічний університет. 4 (58). ISSN 1728-4236.
 3. Закон України від 18 лютого 2018 року № 3480-IV «Про цінні папери та фондовий ринок»
 4. Брагін, Сергій; Макаренко, Олег (16 лютого 2011). Недержавні пенсійні фонди на неефективному фондовому ринку: приклад України. fundmarket.ua (укр.). Архів оригіналу за 6 березня 2013. Процитовано 20 серпня 2011.
 5. Губар, Олена (29 червня 2017). Українцям полегшили інвестиції за кордоном: які шанси і ризики? | DW | 29.06.2017. dw.com (укр.). Deutsche Welle. Архів оригіналу за 26 грудня 2017. Процитовано 29 жовтня 2019.

Джерела

ред.

Література

ред.
 • Аналіз тенденцій розвитку фондового ринку у світі та Україні // Схід (журнал), 2004.
 • Державне регулювання інвестиційного процесу в умовах функціонування ринку цінних паперів: монографія / П. О. Куцик, М. Я. Вірт, І. В. Гончарук та ін. ; [за заг. ред. П. О. Куцика] ; Львів. комерц. акад. — Львів: Растр-7, 2014. — 296 с. : іл. — Бібліогр.: с. 236—254 (265 назв). — ISBN 978-617-7045-67-9
 • Міжнародний фондовий ринок: навч. посіб.-практикум [для студентів екон. спец. ВНЗ] / О. Є. Кузьмін, Н. О. Шпак, О. Ю. Григор'єв та ін. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2015. — 336 с. : іл. — Бібліогр.: с. 231—233 (36 назв). — ISBN 978-617-607-696-4
 • Ринок цінних паперів і фондова біржа: навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни студентами спец. «Фінанси і кредит» / С. В. Черкасова; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Львів, 2015. — 167 c. — ISBN 978-617-602-141-4
 • Ринок фінансових послуг : навч. посіб. для студентів ден. і заоч. форм навчання спец. 8.03050801, 7.03050801 "Фінанси і кредит" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Черкасова С. В., Гаврилюк Г. Є.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2016. - 323 с. : рис., табл. - ISBN 978-617-602-163-6
 • Фондовий ринок : підручник : у 2 кн. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Знання, 2015 - 2016. - (Класичний університетський підручник). - ISBN 978-617-07-0259-3. - ISBN 978-966-346-878-5 (серія).
Кн. 1 / [В. Д. Базилевич та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича. - 2015. - 621 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-617-07-0249-4 (кн. 1)
Кн. 2 / [В. Д. Базилевич та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича. - 2016. - 686 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-617-07-0250-0 (кн. 2)

Посилання

ред.