Інтерферометр — прилад, в якому потік хвиль, наприклад промінь видимого світла, розділяється на два або більше когерентних пучків; ці пучки мають пройти різні оптичні шляхи, а потім знову зустрітися разом та проінтерферувати, тобто скластися з урахуванням різниці фаз хвиль, яка виникла через те, що вони пройшли різні оптичні шляхи. У багатьох конструкціях інтерферометрів розділені пучки світла зустрічаються на спеціальному екрані, на якому можна побачити темні та світлі інтерференційні смуги, кола або складніші фігури, в залежності від типу інтерферометра та його конкретної реалізації.

Різниця ходу променів двох антен інтерферометра.

Зазвичай під інтерферометром йдеться про прилад, що працює з електромагнітними хвилями, проте концепція інтерферометра значно ширша. Існують інтерферометри для роботи з хвилями різної природи: акустичні, електронні інтерферометри тощо.

Застосування ред.

Інтерферометри використовуються в індустрії, на виробництві та у наукових дослідженнях.

За допомогою інтерферометрів можна робити високоточні вимірювання довжини, контролювати якість поверхонь (зазвичай точність відповідає порядку довжини хвилі світла, що використовується в інтерферометрі), вимірювати показники заломлення прозорих середовищ.

Фур’є спектрометри базуються на інтерферометрах та дозволяють вимірювати спектри електромагнітного випромінювання у широкому діапазоні: від дальнього інфрачервоного до ультрафіолету. Це своєю чергою дає можливість проводити хімічний аналіз речовин, вимірювати кількість домішок, визначати діелектричну проникність матеріалів.

Інтерферометри відіграють важливу роль у фундаментальних наукових дослідженнях. Експеримент Майкельсона — Морлі з використанням інтерферометра типу Майкельсона дозволив спростувати гіпотезу про існування ефіру та сприяв становленню спеціальної теорії відносності. Інтерферометрія зіграла важливу роль для експериментального підтвердження існування гравітаційних хвиль.

Типи інтерферометрів ред.

Інші прилади та експерименти для спостереження інтерференції ред.

Див. також ред.

Джерела ред.