Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України — провідна наукова установа Національної академії педагогічних наук України в галузі корекційної педагогіки та спеціальної психології, що здійснює фундаментальні і прикладні дослідження з проблем навчання та виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Єдиний в державі науковий осередок у галузі спеціальної педагогіки.

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
Основні дані
Засновано 1994
Приналежність НАПН України
Сфера спеціальна педагогіка, спеціальна психологія
Контакт
Ключові особи Засенко В’ячеслав Васильович
Адреса 04060, Київ, вул. М. Берлинського, 9
Телефон/факс (44)440-42-92; (44) 467-22-21
Веб-сторінка ispukr.org.ua
E-mail isp@ispukr.org.ua

ІсторіяРедагувати

Інститут був створений у 1994 році з метою розробки фундаментальних та прикладних досліджень, спрямованих на вирішення актуальних теоретичних, методологічних і методичних проблем спеціальної педагогіки і мав назву Інституту дефектології.

Структура ІнститутуРедагувати

 • Відділ навчання жестової мови
 • Відділ психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами
 • Відділ інклюзивного навчання
 • Відділ логопедії
 • Відділ освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку
 • Відділ освіти дітей з порушеннями зору
 • Відділ освіти дітей з порушеннями слуху

При Інституті функціонує аспірантура та докторантура, працює спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук за спеціальностями «корекційна педагогіка» та «спеціальна психологія». За роки існування інституту було захищено близько 150 кандидатських та докторських дисертацій.

Наукова діяльністьРедагувати

Провідні напрями досліджень

 • розроблення науково-теоретичних засад навчання та виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку;
 • розроблення та впровадження інноваційних технологій і моделей корекційного навчання дітей з обмеженими можливостями здоров'я;
 • впровадження результатів наукових досліджень в практику навчання і виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку;
 • підготовка наукових кадрів через аспірантуру, докторантуру та участь у перепідготовці педагогічних кадрів;
 • консультування науковців, практиків, батьків, осіб з порушеннями психофізичного розвитку;
 • популяризація знань про особливості розвитку і навчання дітей з особливими потребами.

Серед важливих напрямів діяльності співробітників Інституту — робота над надзвичайно актуальними питаннями, що стосуються впровадження інклюзивної моделі освіти дітей з порушеннями психофізичного розвитку, надання методичної допомоги закладам та установам нових типів, які забезпечують різноманітний спектр послуг дітям з порушеннями психофізичного розвитку та їхнім сім'ям.

Результати науково-теоретичних досліджень Інституту покладено в основу важливих нормативних документів у галузі спеціальної освіти, монографій, науково-методичних посібників, втілено у сучасних підручниках для різних типів спеціальних шкіл, навчальних програмах, навчально-методичних посібниках, методичних рекомендаціях.

Співробітники Інституту здійснюють наукове керівництво експериментальними педагогічними майданчиками на базі навчально-реабілітаційних центрів в різних регіонах України, спеціальних навчально-виховних закладів, де розробляються та впроваджуються оригінальні технології корекційного навчання; є постійними членами Центральної психолого-медико-педагогічної консультації.

Фахові періодичні видання ІнститутуРедагувати

 • фаховий журнал «Особлива дитина: навчання і виховання»
 • збірник наукових праць «Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови»
 • збірник наукових праць «Жестова мова й сучасність»
 • збірник наукових праць «Теорія і практика олігофренопедагогіки та спеціальної психології»
 • збірник наукових праць «Український логопедичний вісник»
 • збірник наукових праць «Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання»

Міжнародні зв'язкиРедагувати

Інститут співпрацює з колегами з Інституту корекційної педагогіки РАО (Росія), Академією спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегоржевскої (Польща), Міжнародною радою освіти осіб з порушеннями зору (ICEVI), Університету Альберти, Коледжу Грента МакЮена (Канада), науковими установами та вищими навчальними закладами Білорусі, Таджикистану тощо.