Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом

Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом — інженер, діяльність якого зв'язана з проектуванням і впровадженням автоматизованих систем керування виробництвом.

Завдання та обов'язкиРедагувати

 • Виконує роботу з проектування і впровадження автоматизованих систем керування виробництвом на основі застосування сукупності економіко-математичних методів, сучасних технічних засобів оброблення, передавання і відображення інформації, елементів теорії економічної кібернетики.
 • Вивчає систему і методи керування і регулювання діяльності підприємства, його виробничих і функціональних підрозділів, визначає можливість формалізації елементів діючої системи і доцільність їх переводу на автоматизований режим.
 • Здійснює підготовку необхідних даних і бере участь у складанні технічного завдання на проектування АСКВ та її окремих етапів і підсистем, у розробленні технічних і робочих проектів.
 • Формулює постановку задач, виконує роботу з їх алгоритмізації, виявляє можливість типізації рішень окремих елементів системи, готує пропозиції щодо застосування у проектуванні АСКВ типових блоків і бере участь у їх створенні.
 • Вивчає розроблені проектними організаціями і діючі на інших підприємствах системи автоматизованого керування виробництвом з метою використання передового досвіду проектування і експлуатації АСКВ.
 • Бере участь у роботі з вдосконалення документообігу на підприємстві, формулює вимоги до змісту і будови технічної і організаційно-розпорядчої документації, яку використовують у системі автоматизованого керування виробництвом.
 • Розроблює технологічні схеми оброблення інформації відповідно до встановлених задач АСКВ з урахуванням організаційного і технічного забезпечення усіх підсистем.
 • Готує проекти методичних матеріалів, інструкцій та іншої технічної документації, пов'язаної із створенням і використанням фондів інформаційного використання АСКВ.
 • Бере участь у роботі з налагодження, дослідної експлуатації і поетапного введення у дію комплексу технічних засобів АСКВ.
 • Здійснює авторський нагляд і періодичний контроль вхідної і вихідної документації.
 • Вивчає причини відмов і порушень у системі, розроблює пропозиції щодо їх усунення і запобігання, з підвищення якості і надійності АСКВ.
 • Надає методичну допомогу підрозділам підприємства з підготовки даних для АСКВ, оформлення необхідних документів і розшифрування інформації, обробленої на засобах обчислювальної техніки.

Повинен знатиРедагувати

 • постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації автоматизованих систем керування виробництвом;
 • перспективи розвитку виробництва;
 • організацію економічного планування та оперативного регулювання виробництва;
 • структуру підприємства, виробничі і функціональні зв'язки між його підрозділами;
 • задачі і склад АСКВ;
 • порядок розроблення проектів АСКВ і його підсистем, технічних завдань, технічних і робочих проектів;
 • засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;
 • економіко-математичні методи;
 • основи теорії економічної кібернетики;
 • порядок постановки задач, їх алгоритмізації;
 • методи визначення економічної ефективності впровадження АСКВ;
 • стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації;
 • порядок розроблення та оформлення технічної документації;
 • основи економіки, організації праці, виробництва;
 • основи трудового законодавства[1].

ПриміткиРедагувати