Інжене́рна геоде́зія (рос. инженерная геодезия, англ. engeneering geodesy; нім. Ingenieurvermessungskunde f, Ingenieurgeodäsie f) — розділ геодезії, в якому розглядаються методи, техніка і організація геодезичних робіт.

Основне завдання інженерної геодезії: створення науково обґрунтованих схем і програм побудови опорних геодезичичних мереж, розроблення методів і приладів для пошуку, розробки і спостереження за стійкістю інженерних споруд. Включає топографо-геодезичні пошуки майданчиків і трас, інженерно-геодезичне проектування споруд, геодезичні розпланувальні роботи, трасування, геодезичну вивірку конструкцій і технологічного обладнання, спостереження за деформаціями споруд та їх основ.

ЛітератураРедагувати

  • Інженерна геодезія. Геодезичні роботи для проектування і будівництва водогосподарських та гідротехнічних споруд: навч. посіб. / Б. І. Волосецький ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — 2-ге вид., доповн. — Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2015. — 208 с. : іл. — Бібліогр.: с. 199 (16 назв). — ISBN 978-617-607-766-4
  • Інженерна геодезія: монографія / П. І. Баран. — Київ: ПАТ «ВІПОЛ», 2012. — 618 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 611—617 (143 назви). — ISBN 978-966-646-125-7
  • Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Донбас, 2004. — Т. 1 : А — К. — 640 с. — ISBN 966-7804-14-3.