Імунопротеасома — різновид протеасоми, що утворюється при γ-інтерфероніндукованій зміні трьох конституційних каталітичних субодиниць β1, β5 і β2 у коровій частині протеасоми на три індуцибельні субодиниці — (LMP2; LMP7; LMP10 (MELC-1) відповідно) і в результаті змінюється гідролітична активність протеасоми: каспазоподібна — знижується; хімотрипсиноподібна та трипсиноподібна — підвищуєються.

Таблиця відповідності між конституційними й індуцибельними субодиницями

ред.
Контитуційні субодиниці Індуцибельні субодиниці Гени, що кодують індуцибельні субодиниці Активності відповідно до субодиниць
PSMB5 LMP7 PSMB8 Хімотрипсино-подібна
PSMB1 LMP2 PSMB9 Трипсино-подібна
PSMB2 LMP10 PSMB10 Каспазоподібна