Відкрити головне меню

Довідни́к з управлі́ння прое́ктами (англ. A Guide to the Project Management Body of Knowledge або PMBOK Guide) — довідник, який містить набір процесів, що зазвичай визнані та забезпечують виконання завдань управління проектами незалежно від галузі та організації, орієнтований на тих, хто складатиме екзамен на сертифікат PMI (англ. Project management institute, Інститут управління проектами).

PMBOK містить фундаментальні та базові практики, які на думку PMI, забезпечують комерційні результати для будь-якої організації — локальної, регіональної або глобальної.

З метою виконання зобов'язання PMI постійно поліпшувати та оновлювати інформацію, а також зберігати статус стандарту, затвердженого Американським національним інститутом стандартів (англ. American National Standarts Institute, ANSI), PMBOK оновлюється щонайменше раз на п'ять років.

Функції PMBOKРедагувати

PMBOK складається з дев’яти функцій: менеджменту обсягів, затрат, часу, якості, людських ресурсів, комунікацій, контрактів/постачання, ризиків, проектної інтеграції. Перші чотири функції (спрямовані на управління цілями) заведено називати ОСНОВНИМИ.

ОсновніРедагувати

 1. Управління обсягом проекту — контролює проект за допомогою встановлення його мети, завдань і цілей.
 2. Управління затратами — передбачає фінансовий контроль проекту завдяки накопиченню, аналізу та складанню звітів по затратах.
 3. Управління часом — передбачає планування, складання календарних графіків та їх контроль для забезпечення вчасного виконання проекту.
 4. Управління якістю — забезпечує виконання стандартів якості, встановлених для проекту.

ДодатковіРедагувати

П’ять функцій, перелічених нижче (спрямовані на управління певними об’єктами), називають ДОДАТКОВИМИ:

 1. Управління людськими ресурсами — включає спрямування і координацію діяльності людей, залучених до проекту.
 2. Управління комунікаціями — накопичує інформацію, якою обмінюються члени проектної команди, керівництво, і сприяє успішному завершенню проекту.
 3. Управління контрактами/постачанням — передбачає відбір, переговори і підписання замовлень, контроль за постачанням матеріалів, устаткування і послуг (обслуговування).
 4. Управління ризиком — залежить від ступеня невизначеності проекту і базується на знаннях та досвіді із зазначенням умов реалізації конкретного проекту.
 5. Управління проектною інтеграцією — має забезпечити належну координацію всіх функцій проекту.

Групи процесівРедагувати

Всі процеси поділяються на такі групи:

Група процесів ініціації[1]Редагувати

Група процесів ініціації складається з процесів, що сприяють формальної авторизації початку нового проекту. Процеси ініціації часто виконуються поза рамками проекту. У ході процесу ініціації уточнюються початкове опис змісту і ресурси, які організація планує вкласти. На цьому етапі також вибирається менеджер проекту, якщо він ще не призначений, і документуються вихідні допущення і обмеження. До групи процесів ініціації входять такі процеси:

 • Визначення залучених сторін та (відповідно до їх вимог) розробка попереднього опису змісту проекту
 • Розробка Статуту проекту

Група процесів планування[2]Редагувати

Визначає і уточнює цілі і планує дії, необхідні для досягнення цілей і змісту, заради яких був зроблений проект. До групи процесів планування входять такі процеси:

 • Розробка плану управління проектом
 • Планування змісту згідно вимог (замовника зовнішнього або власного)
 • Визначення обсягу
 • Створення ієрархічної структури робіт (ІСР)
 • Визначення складу операцій
 • Визначення взаємозв'язків операцій
 • Оцінка ресурсів операцій
 • Оцінка тривалості операцій
 • Розробка розкладу
 • Вартісна оцінка
 • Розробка бюджету витрат
 • Планування якості
 • Планування людських ресурсів
 • Планування комунікацій
 • Планування управління ризиками
 • Ідентифікація ризиків
 • Якісний аналіз ризиків
 • Кількісний аналіз ризиків
 • Планування реагування на ризики
 • Планування закупівель
 • Планування контрактів

Група процесів виконанняРедагувати

Об'єднує людські та інші ресурси для виконання плану управління проектом даного проекту. До групи процесів виконання входять такі процеси:

 • Керівництво та управління виконанням проекту
 • Процес забезпечення якості
 • Набір команди проекту
 • Розвиток команди проекту
 • Поширення інформації
 • Запит інформації у продавців
 • Вибір продавців

Група процесів моніторингу та управлінняРедагувати

Регулярно оцінює прогрес проекту і здійснює моніторинг, щоб виявити відхилення від плану управління проектом, і, в разі необхідності, провести коригувальні дії для досягнення цілей проекту. До групи процесів моніторингу і управління входять такі процеси:

 • Моніторинг та управління роботами проекту
 • Загальне управління змінами
 • Підтвердження обсягу (відповідно змісту та цілям)
 • Управління обсягом
 • Управління розкладом
 • Управління вартістю
 • Процес контролю якості
 • Управління командою проекту
 • Звітність по виконанню
 • Управління учасниками проекту
 • Спостереження і управління ризиками
 • Адміністрування контрактів

Група завершальних процесівРедагувати

Формалізує приймання продукту, послуги або результату і підводить проект або фазу проекту до правильного завершення. Група завершальних процесів містить такі процеси:

 • Закриття проекту
 • Закриття контрактів

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

ПосиланняРедагувати