Відкрити головне меню

Oracle Financial Analyzerпрограмний продукт стратегічного корпоративного управління фірми «Oracle».

Зміст

Призначення пакета Oracle Financial AnalyzerРедагувати

Модуль Oracle Financial Analyzer «Фінансовий аналізатор" призначений для підготовки фінансової звітності, виконання аналізу, планування і розробки бюджету, він є частиною комплексу програм Oracle E-Business Suite — інтегрованого набору застосунків, призначеного для перетворення бізнесу в електронний вид. Комплексне і цілком інтегроване рішення Oracle дозволяє здійснювати як зовнішні операції з покупцями, постачальниками, так і внутрішні корпоративні операції в електронному виді.

"Фінансовий аналізатор» готує бюджет і створює прогнози, огляди, зміни і зв'язки в рамках єдиної системи, забезпечуючи підготовку і прийняття рішень, а потім контроль результатів їх виконання в масштабах усього підприємства. Продукт координує і спрощує процес розробки бюджету для будь-яких використовуваних підприємством способів підготовки бюджету вниз, вгору або змішаним способом.

"Фінансовий аналізатор» може розподіляти бюджетні показники з верхніх рівнів, наприклад, квартал або підрозділ на нижні рівні: місяць або відділ. Користувачі можуть копіювати фактичні дані минулого року в бюджет наступного року і змінювати відповідні бюджетні статті, задаючи відсотки або конкретні суми. Для прогнозування доходів, керування витратами і маркетинговими витратами можуть вводитися обсяги в натуральних одиницях вимірювання.

Інструментальні засоби збору даних, включаючи електронні таблиці і Web-браузери, забезпечують контрольоване одержання бюджетних даних. Для прискорення обробки бюджетів і прогнозів користувачі мають окремі фрагменти загальної фінансової бази даних на персональних комп'ютерах. На завершальному етапі циклу підготовки бюджету остаточно сформований бюджет консолідується для забезпечення доступу до нього всіх підрозділів підприємства і закривається для запобігання введення яких-небудь додаткових змін.

Засоби аналізу і підготовки звітівРедагувати

Уся потужність засобів «Фінансовою аналізатора» базується багатомірній моделі даних Express®, що зберігає дані в найбільш зрозумілому і добре сприйманому менеджерами підприємства в "Фінансовий аналізатор» діє через Web-агента системи Express забезпечення моментального безпечного доступу до багатомірних даних через корпоративну мережу або через мережу Internet Ключова інформація може розглядатися в будь-якій комбінації вимірів, наприклад, по позиціях виробів, періодах часу, виробленим продуктам, регіонам, центрам витрат і т. п. Інструменти навігації по багатомірним даним дозволяють користувачам швидко виділити джерело розбіжностей. Ці інструментальні засоби дозволяють спростити підготовку і виконання запитів про фінансову ефективність центрів прибутку по продуктах, каналах і періодах часу. Спеціалізовані інструментальні засоби, наприклад «Селектор Фінансового аналізатора», забезпечують виконання аналізу на основі запитів або на основі відхилень. Використовуючи багатомірний аналіз, користувачі можуть контролювати й аналізувати фінансові дані, а також створювати і зберігати персональні звіти і бізнес-діаграми без будь-якого залучення в ці роботи фахівців з інформаційних технологій.

Такі засоби забезпечують підтримку широкого набору засобів фінансового моделювання. Результати аналізу по сценаріях «що, якщо» відображаються негайно. Велика бібліотека убудованих функцій допомагає користувачам створювати прогнози і розраховувати різні коефіцієнти ефективності. Для виконання розширеного аналізу користувачі можуть поєднувати дані головної книги з даними інших джерел, одержувати й обмінюватися з іншими користувачами новими фінансовими даними. Для підготовлених моделей характерна контрольована незалежність, що дозволяє користувачам визначати різні рівняння детального розрахунку для конкретних організаційних одиниць і сценаріїв, разом з тим перевірені правила розрахунку зберігаються для загального використання.

"Фінансовий аналізатор» адаптується до будь-яких бізнес-структур організації, таких, наприклад, як центри витрат, продукти, послуги або роздрібні магазини, і може відбивати будь-який існуючий бізнес. Крім того, для відображення нових або потенційних бізнес-сценаріїв, а також для зміни організаційних структур дані і моделі Фінансового аналізатора можуть бути швидко змінені. Підтримується інтеграція з електронними таблицями.

Прийняття рішень на основі інтеграції з ERP-системоюРедагувати

Модуль «Фінансовий аналізатор» тісно інтегрований з модулем Oracle «Головна книга», що усуває необхідність подвійного введення даних і подвійного ведення структур. Інформація «Головної книги» легко відображається на структурі «Фінансового аналізатора», де по ній підготовляються звіти, вона аналізується і поєднується з даними інших джерел, а потім використовується як база для підготовки бюджетів, прогнозів і планів. Сальдо рахунків «Головної книги» також знаходить висвітлення у «Фінансовому аналізаторі». Постійний зв'язок між цими двома застосунками дозволяє передавати зміни ієрархій і інших структур, що відбулися в «Головній книзі», безпосередньо у «Фінансовий аналізатор» без будь-якої додаткової доробки. Дані і структури можна автоматично регенерувати не регулярній основі, так, щоб забезпечувалася їх цілісність і керованість. Бюджети, створені у «Фінансовому аналізаторі», можуть бути передані назад у модуль Oracle «Головна книга» і зберігатися та виконання порівняльних звітів по «Головній книзі». Процес аналізу стає найповнішим за рахунок можливості прямого доступу до даних модуля «Головна книга» з «Фінансового аналізатора».

Пакет забезпечує контрольований доступ до даних. Продукт підтримує цілісність фінансових даних у центральному джерелі і гарантує, що користувачі можуть одержувати необхідну їм інформацію безпосередньо зі своїх робочих місць через Web-браузер.

Засоби керування доступом дозволяють адміністраторові визначати для конкретних користувачів, які фінансові дані вони можуть переглядати і редагувати. Користувачі працюють тільки з інформацією, що представляє для них інтерес і відповідає їх посадовим обов'язкам. Керівники високого рангу можуть одержувати зведені дані, відповідні до рівня їх вимог, а оперативне керівництво може одержувати як детальні, так і зведені дані.

Гнучка мережна архітектураРедагувати

Сучасні системи фінансового керування найбільш ефективні, коли вони можуть використовуватися не тільки співробітниками фінансових підрозділів. Структурні одиниці організації повинні надавати фінансову інформацію і збирати її по всій розмаїтості мережних користувачів і по всьому світі. Діючий у середовищі Internet «Фінансовий аналізатор» надає фінансові дані, засоби аналізу й інструментальні засоби збирання даних у масштабах усього підприємства.

Безліч параметрів конфігурування дозволяють адміністраторам побудувати унікальну розподілену архітектуру «Фінансового аналізатора», яка цілком відповідає вимогам і місцям розташування фінансових менеджерів. Гнучкий доступ і масштабування архітектури реалізує могутній, швидкісний керований мережний застосунок, призначений для обробки величезних обсягів даних і рішення складних поточних і перспективних задач фінансового управління.