Common Intermediate Language (скорочено CIL) — проміжна мова, розроблена корпорацією Microsoft для платформи .NET Framework. JIT-компілятор, який перетворює CIL код в машинний код, є частиною віртуальної машини CLR (англ. Common Language Runtime) — спільного середовища виконання мов для платформи .NET. Раніше ця мова мала назву Microsoft Intermediate Language, але згодом була перейменована для створення стандарту ECMA-335.

Усі компілятори, які забезпечують підтримку платформи .NET, повинні транслювати код, який написаний на мовах високого рівня, в проміжний код на мові CIL.[1]

Код на CIL генерують усі компілятори для платформи .NET самої фірми Microsoft, які входять в середовище розробки Visual Studio (C#, Managed C++, Visual Basic .NET, Visual J# .NET).

Мова CIL своїм синтаксисом і мнемонікою нагадує мову асемблера. Її можна розглядати як асемблер віртуальної машини .NET. В той самий час мова CIL містить деякі достатньо високорівневі конструкції, які підвищують її рівень в порівнянні з асемблером для будь-якої реально існуючої машини, тому писати код безпосередньо на CIL порівняно простіше, ніж на асемблері для реальних машин. CIL можна розглядати як своєрідний «високорівневий асемблер».

Мову CIL доволі часто називають просто IL (англ. Intermediate Language), тобто «проміжна мова».

Синтаксис і мнемоніка мови CIL описані стандартом ECMA-335. Спецификація CIL є складовою частиною специфікації Common Language Infrastructure (CLI).[2]

Приклад коду ред.

Приклад програми Hello, World, написаної на CIL. Програма виводить стрічку «Hello, world!».

.assembly Hello {}
.method public static void Main() cil managed
{
   .entrypoint
   .maxstack 1
   ldstr "Hello, world!"
   call void [mscorlib]System.Console::WriteLine(string)
   ret
}

Ще одна програма (на C#),

static void Main(string[] args)
{
  for (int i = 2; i < 1000; i++)
  {
     for (int j = 2; j < i; j++)
     {
       if (i % j == 0)
          goto outer;
     }
     Console.WriteLine(i);
  }
outer: Console.ReadKey();
}
/* Output:
2
3
*/

яка на CIL виглядає так:

.method private hidebysig static void Main(string[] args) cil managed
{
 .entrypoint
 .maxstack 2
 .locals init ([0] int32 i,
      [1] int32 j)
 IL_0000: ldc.i4.2
      stloc.0
      br.s    IL_001f
 IL_0004: ldc.i4.2
      stloc.1
      br.s    IL_0011
 IL_0008: ldloc.0
      ldloc.1
      rem
      brfalse.s IL_0000
      ldloc.1
      ldc.i4.1
      add
      stloc.1
 IL_0011: ldloc.1
      ldloc.0
      blt.s   IL_0008
      ldloc.0
      call    void [mscorlib]System.Console::WriteLine(int32)
      ldloc.0
      ldc.i4.1
      add
      stloc.0
 IL_001f: ldloc.0
      ldc.i4   0x3e8
      blt.s   IL_0004
      ret
}

Примітки ред.

 1. Building a Simple .NET Compiler (англійською). Архів оригіналу за 31 січня 2019. Процитовано 31 січня 2019. 
 2. Mamone, Mark (2006). Practical Mono (Англ.). Apress. с. 3–5. ISBN 9781430200970. Архів оригіналу за 31 січня 2019. Процитовано 31 січня 2019. 

Посилання ред.