Поліморфізм довжини ампліфікованих фрагментів

(Перенаправлено з AFLP)

Ме́тод поліморфі́зму довжини́ ампліфіко́ваних фрагме́нтів — (англ. AFLP, amplified fragment length polymorphism)— це молекулярно-генетичний метод, головним призначення якого є ідентифікація організмів.

Філогенетичний аналіз AFLP з побудовою дендрограми.

AFLP аналіз використовується для створення фінгерпринту бактеріального геному.

Суть методу ред.

Цей аналіз проводиться в три етапи: рестрикція геномної ДНК за допомогою двох рестрикційних ендонуклеаз, приєднання специфічних ДНК адапторів з обох кінців відповідних рестрикційних фрагментів і третій крок — ампліфікація рестрикційних фрагментів, з використанням двох праймерів, комплементарних до зв'язаних адаптерів. Праймери містять один чи два додаткові нуклеотиди на 3-кінці, комплементарні послідовностям рестрикційних фрагментів.

Цей метод дає змогу проводити оцінку ізолятів не лише на рівні штаму і підвиду, а й корисний для ідентифікації мікроорганізмів до видового рівня.

Література ред.

Vos P., Hogers R., M. Bleeker, M. Reijans, T. van de Lee, M. Hornes, A. Frijters, J. Pot, J. Peleman, M. Kuiper, and M. Zabeau. AFLP: a new technique for DNA fingerprinting//Nucleic Acids Res. — 1995. — 24. — p. 4407 — 4414.

Ресурси ред.

On-line програми симуляції AFLP-ПЛР ред.