«Я, Богдан» — історико-психологічний роман Павла Загребельного. Вперше надрукований у видавництві «Радянський письменник» (1983).

У романі «Я, Богдан» зображено драматичні події національно–визвольної війни українського народу проти польської шляхти (1648—1654). Епічна масштабність, широта, виразно–полемічний стиль роздумів центральної постаті — гетьмана Богдана Хмельницького — роблять роман цікавим, динамічним, сповненим непередбачених злетів, оман, суперечностей, через які доля веде головного героя.

Твір написано від імені самого Богдана Хмельницького, який оглядає свій життєвий шлях до і після смерті — «у славі».

ПосиланняРедагувати

ЛітератураРедагувати

 1. Федоренко О. Б. «Я, Богдан» П. Загребельного: характер і ознаки характерництва героя / О. Б. Федоренко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. — 2010. — Вип. 4.2. — С. 116—123. — Посилання.
 2. Загребельний П. А. Я, Богдан (Сповідь у славі): [роман (початок)] / Павло Архипович Загребельний. — К. : Дніпро, 1984. — 287 с. — (Серія «Романи й повісті». — № 7).
 3. Загребельний П. А. Я, Богдан (Сповідь у славі): [роман (закінчення)] / Павло Архипович Загребельний. — К. : Дніпро, 1984. — 285 с. — (Серія «Романи й повісті». — № 8).
 4. Козачук Н. В. Поетика української інтелектуальної прози 1960-90 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.01 «Українська література» / Ніна Володимирівна Козачук. — Івано-Франківськ, 2008. — 17 с.
 5. Кондратюк М. В. Український роман зв'язку часів: проблеми поетики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.01 «Українська література» / Марта Володимирівна Кондратюк. — Кіровоград, 2007. — 20 с.
 6. Корнєв А. Ю. Жінки та Богдан Хмельницький: еротичний аспект міфологеми вождя / А. Ю. Корнєв // Вісн. Харк. держ. академії дизайну і мистецтв. — 2007. — № 3. — С. 183—188.
 7. Кохан Ю. І. Фраземіка в системі ідіостилю письменника (на матеріалі художньої прози Олеся Гончара і Павла Загребельного): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / Юрій Іванович Кохан. — Харків, 2003. — 19 с.
 8. Нестерук С. М. Естетичні функції символів у творчості Павла Загребельного: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.01 «Українська література» / Сніжана Миколаївна Нестерук. — Кіровоград, 2001. — 16 с.
 9. Письменники Радянської України. Літ.-критичні нариси / [упор. С. А. Крижанівський]. — Вип. 12. — К. : Рад. письменник, 1986. — 216 с.
 10. Проценко О. А. Еволюція українського історичного роману 90-х років ХХ століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.01 «Українська література» / Оксана Анатоліївна Проценко. — Запоріжжя, 2001. — 19 с.
 11. Санакоєва Н. Д. Еволюція етнопсихологічної концепції особистості у прозі П. Загребельного: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.01 «Українська література» / Наталя Дмитрівна Санакоєва. — Дніпропетровськ, 2006. — 20 с.
 12. Сергійчук В. «Я, Богдан» з точки зору історика / В. Сергійчук // Дніпро. — 1987. — № 10. — С. 110—119.
 13. Сікорська В. Ю. Художній часопростір в історичних романах Павла Загребельного: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.01 «Українська література» / Вікторія Юріївна Сікорська. — Кіровоград, 2007. — 22 с.
 14. Фащенко В. В. Павло Загребельний: нарис творчості / В. В. Фащенко. — К. : Дніпро, 1984. — 207 с.
 15. Фоменко В. Г. Українська урбаністична проза ХХ століття: еволюція, проблематика, поетика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук: спец. 10.01.01 «Українська література» / Віра Григорівна Фоменко. — К., 2008. — 45 с.
 16. Ходарєва І. М. Лексико-семантичне й асоціативне поле любов у мові творів Павла Загребельного: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / Ірина Миколаївна Ходарєва. — Харків, 2009. — 20 с.
 17. Чумак В. Г. Людина в історії, історія — в людині (образ Хмельницького в романі П. Загребельного «Я, Богдан») / В. Г. Чумак // Українське літературознавство: респ. міжвід. наук. зб. — Львів, 1989. — Вип. 53. — С. 93–99.
 18. Юрченко Т. Г. Оказіоналізми у творчості Павла Загребельного: структурно-семантичний і стилістичний аспекти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / Тетяна Григорівна Юрченко. — К., 2003. — 17 с.