Відкрити головне меню

Ната́лія Микола́ївна Ю́сова (21 червня 1972, місто Заставна Чернівецької області — 12 липня 2008, Київ) — український історик. Дослідниця східноєвропейської історіографії XIX—ХХ століть.

Зміст

БіографіяРедагувати

1998 року закінчила історичний факультет Чернівецького університету. Від 1999 року — молодший науковий співробітник, аспірантка, науковий співробітник відділу української історіографії Інституту історії України НАН України.

2005 року захистила кандидатську дисертацію «Генеза концепції давньоруської народності в історичній науці СРСР: 1930-ті — перша половина 1940-х рр.» (науковий керівник — доктор історичних наук Володимир Михайлович Ричка).

ПраціРедагувати

 • Юсова Н. М. Започаткування в СРСР досліджень із проблем східнослов'янського етногенезу (кінець 1930 — початок 1940-х рр.) // Український історичний журнал. — 2005. — № 4.
 • Юсова Н. М. К вопросу о взаимоотношениях В. В. Мавродина и Н. Л. Рубинштейна: по поводу рецензии 1946 г. // Мавродинские чтения. 2004. Актуальные проблемы историографии и исторической науки. — СПб., 2004.
 • Юсова Н. М. Легітимація концепції про Київську Русь як спільноруську державу в контексті зміни історичної парадигми (30-ті рр. ХХ ст.) // «Істину встановлює суд історії»: Зб. на пошану Ф. П. Шевченка: В 2-х т. — Т. 2. Наукові студії — К., 2004.
 • Юсова Н. М. Метаморфоза української радянської історіографії в оцінці події приєднання України до Росії в 1654 р.: від «абсолютного зла» до «безумовного блага» // Краєзнавство. — 2003. — № 1-4.
 • Юсова Н. М. Н. Н. Петровский и генезис концепции древнерусской народности // Вестник Челябинского государственного университета. Серия 1. — История. — 2005. — № 2.
 • Юсова Н. М. Генезис концепції давньоруської народності в історичній науці СРСР (1930-ті — перша половина 1940-х рр.). — Вінниця, 2005.
 • Юсова Н. М. Питання щодо «спільноруськості» Київської Русі у доробку Мирона Кордуби // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.). — Вип. 4. — К., 2004.
 • Юсова Н. М. Проблема «приєднання» України до Росії в оцінці істориків УРСР кінця 30-х — першої половини 40-х рр. // Український історичний журнал. — 2004. — № 5.
 • Юсова Н. М. Розробка теоретичних проблем етногенезу Серафимом Володимировичем Юшковим (1940-і рр) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. — Число 12: У 2-х ч. — Ч. І. — К., 2005.
 • Юсова Н. М. «Древнерусская народность»: один из первоначальных взглядов на проблему // Российская государственность: история и современность. — СПб., 2003.
 • Юсова Н. М. «Проблема давньоруської народності» в праці В. В. Мавродіна «Образование Древнерусского государства» (1945 р.) // Ruthenica. — Т. І. — К., 2002.

ЛітератураРедагувати

 • Памяти Наталии Николаевны Юсовой // Вестник Удмуртского университета. Серия: История и филология. — Ижевск: Изд-во Ижевского ун-та, 2008. Вып.2. — С. 201—202.
 • Наталя Юсова [Некролог.] // Україна модерна. Вип.3(14): Марксизм на сході Європи. — К.: Критика, 2009. — С. 344.

ПосиланняРедагувати