Шляхова Нонна Михайлівна

українська літературознавиця

Нонна Михайлівна Шляхова (нар. 28 вересня 1933, м. Харків) — українська літературознавець. Доктор філологічних наук (1986), професор (1989); керівник наукової школи «Наративний дискурс художньої літератури кінця ХХ — поч. ХХІ ст.». Відмінник освіти, Почесна відзнака Голови Одеської обласної адміністрації, Почесна грамота Верховної ради України

Шляхова Нонна Михайлівна
Народилася 28 вересня 1933(1933-09-28)
Харків, Українська СРР, СРСР
Померла 7 травня 2018(2018-05-07) (84 роки)
Країна СРСР СРСРУкраїна Україна
Діяльність літературознавиця, викладачка університету, літературознавець
Alma mater Філологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1959)
Галузь літературознавство, спеціаліст в галузі теорії літератури
Заклад ОНУ ім. І. І. Мечникова
Вчене звання професор
Науковий ступінь доктор філологічних наук[d]
Нагороди Відмінник освіти України Почесна грамота Верховної Ради України

Біографія ред.

Н. М. Шляхова народилася 28 вересня 1933 року у Харкові в родині робітників. У 1959 році закінчила філологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Після закінчення працювала редактором молодіжних передач Херсонської студії телебачення і за сумісництвом — викладачем Херсонського педагогічного інституту. З 1965 року працює викладачем філологічного факультету Одеського державного університету (нині — Одеський національний університет імені І. І. Мечникова) кафедри української літератури, а з 1968 року — на кафедрі теорії літератури і компаративістики (до 2003 року кафедра теорії і методики викладання літератури).

У 1971 році Нонна Михайлівна успішно захищає кандидатську дисертацію «Емоції в творчому процесі письменника і художньому творі (В творчій лабораторії О. Кобилянської, В. Стефаника, О. Довженка, О. Гончара)». Вона творчо розробляє і читає майже всі лекційні курси кафедри — вступ до літературознавства, теорію літератури, естетику, а також численні спецкурси.

У 1986 році Н. Шляхова захищає докторську дисертацію «Духовний світ особистості в радянській багатонаціональній прозі 60—70-х років», а через три роки отримує звання професора. У 1987 році Нонна Михайлівна стала деканом філологічного факультету ОДУ і працювала на цій посаді до листопада 2003 року. В роки її керівництва почала здійснюватися підготовка україністів та русистів з правом викладання англійської чи німецької мов, світової літератури, ліцензовано нові спеціальності: «болгарська мова та література», «прикладна лінгвістика», «журналістика», «видавнича справа та редагування». Н. Шляхова є членом Спеціалізованої ради з філологічних дисциплін (українська та російська літератури), а також ж членом Спецради із захисту докторських дисертацій при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Наукова діяльність ред.

З початку 1970-х років новим напрямком наукових пошуків Нонни Михайлівни стає дослідження особливостей духовного світу героя сучасної літератури. У численних статтях, опублікованих в авторитетних наукових вітчизняних та закордонних виданнях, а також і в монографії «Духовний світ сучасника: моральноетічні пошуки в сучасній радянській багатонаціональній прозі» (Київ ; Одеса, 1982) знайшли відображення результати багаторічної праці по студіювання наукової літератури з різних галузей знання, аналізу широкого кола художніх текстів, побудові обґрунтованої і теоретично вивіреної концепції.

1990 року вийшла друком  монографія «Художній тип. Соціальна і духовна характерність». В цей період увагу Н. Шляхової привертає проблема художнього узагальнення в літературі — одна з найскладніших проблем теорії літератури та літературної естетики. Ґрунтовне й різнобічне дослідження цій проблематиці увінчалося виходом навчального посібника «Еволюція форм художнього узагальнення» (Одеса, 1996).

Як член редколегії, Н. М. Шляховая бере участь у видання трьох лінгвістичних («Мова», «Записки із загального мовознавства», «Слов'янський збірник») і трьох літературознавчих («Історико-літературний журнал», «Медієвіотика», «Проблеми сучасного літературознавства») журналів.

У 2003 році Н. М. Шляхова видає збірник літературно-критичних статей «Життя порізнені листочки».

Праці ред.

 • Емоції і художня творчість / Н. М. Шляхова. — Київ: Мистецтво, 1981. — 103 с.
 • Духовний світ сучасника: Морально-етичні пошуки в суч. рад. багатонац. прозі / Н. М. Шляхова. — Киїі ; Одеса: Вища школа, 1982. — 142 с.
 • Художній тип: соціальна і духовна характерність / Н. М. Шляхова. — Одеса: Маяк, 1990. — 256 с.
 • Еволюція форм художньою узагальнення: учб. посіб. / Н. М. Шляхова. — Одеса: Астропринт, 1996. — 245 с.
 • Українознавство в Одеському університеті / Н. М. Шляхова // IV-й Міжнар. конгрес україністів. — Одеса, 1999. — С. 223—228.
 • Психологічний напрям в українському літєратурознавстві: здобутки, втрати, перспективи / Н. М. Шляхова // Філологічні семінари. — Київ, 2000. — С. 34-40.
 • Проблема автора в сучасній літературі / Н. М. Шляхова // Серебрянный век: Диалог культур. — Одесса, 2003. — С. 64-71;
 • Життя порізнені листочки: літ.-крит. статті / Н. М. Шляхова. — Одеса: Астропринт, 2003. — 231 с.;
 • «Звідки походять основні риси стилю?» / Н. М. Шляхова // Філологічні семінари. — Київ, 2003. — Вип. 6. — С. 42-51.
 • Феномен автора в українському літературознавстві / Н. М. Шляхова // Дивослово. — 2003. — № 1. — С. 12-16.
 • Біографізм як методологічна проблема / Н. М. Шляхова // Вісн. Львів. ун-ту. Серія філологічна. — 2004. — Вип. 33, ч. 1 : Теорія літератури та порівняльне літературознавство. — С. 171—177.
 • Художня форма як поле методологічних змагань / Н. М. Шляхова // Філологічні семінари. — 2005. — Вип. 8. — С. 40-45.
 • Новий погляд на біблійну герменевтику / Н. М. Шляхова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство. — Тернопіль, 2006. — Вип. 20. — С. 322—328.
 • Концепт «автор» у літературознавчому дискурсі / Н. М. Шляхова // Філологічні семінари. — 2007. — Вип. 10. — С. 119—127.
 • Теорії автора в сучасному літературознавстві / Н. М. Шляхова // Автор і авторство у словесній творчості: зб. наук. пр. — Одеса, 2007. — С. 57-76.
 • Герменевтична методологія теорії літератури / Н. М. Шляхова // Філологічні семінари. — 2008. — Вип. 11. — С. 50-55.
 • Методологічні аспекти літературознавчого синтезу / Н. М. Шляхова // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2008. — Вип. 44, ч. 1. — С. 3-12.
 • Канон актуальності розуміння в літературно-художній критиці / Н. М. Шляхова // Філологічні семінари. — 2009. — Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. — С. 19-24.
 • Методологічні проблеми створення літературних теорій / Н. М. Шляхова // Філологічні семінари. — 2010. — Вип. 13. — С. 28-33.
 • Еволюція форм художнього узагальнення: навч. посіб. / Н. М. Шляхова. — Вид. 2-е, доп. — Одеса: Астропринт, 2011. — 151 с.
 • Методологічні проблеми історії літератури / Н. М. Шляхова // Автор — твір — читач: зб. наук. пр. — Одеса, 2012. — С. 28-36.
 • «Образ автора» як проблема / Н. М. Шляхова // Зб. ст. на пошану проф. О. Г. Астафьєва. — Київ, 2012. — С. 81-94.
 • Діалог як літературознавча категорія / Н. М. Шляхова // Діалог і діалогічність в українській літературі ХІХ-ХХІ ст.: монографія / Н. М. Шляхова та ін.; за заг. ред. Н. П. Малютіної. — Одеса, 2013. — С. 16-25.

Література ред.

 • Нонна Михайлівна Шляхова: біобібліограф. покажчик: до 150-річчя Одеського нац. ун-ту / гол. ред.: І. М. Коваль ; наук. ред.: Є. М. Черноіваненко; упоряд.: Г. П. Бахчиванжи ; бібліогр. ред.: М. О. Подрезова; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Філол. ф-т, ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наукова б-ка. — 2-ге вид., доп . — Одеса: Астропринт, 2015. — 166 с.
 • Полтавчук В. Г. Літературознавчий ужиток Нонни Шляхової / В. Г. Полтавчук // Чорноморські новини. — 2015. — 10 грудня (№ 99). — С. 3. — Рец. на кн.: Нонна Михайлівна Шляхова: біобібліографічний покажчик. — Одеса: Астропринт, 2015. — 168 с.
 • Раковська Н. М. Шляхами наукового пошуку: Н. М. Шляхова] / Н. М. Раковська // Історико-літературний журнал. — 2010. — № 17. — С. 444-449.
 • Черноіваненко Є. М. Закономірність характеру / Є. М. Черноіваненко // Методологічні аспекти літературознавчого синтезу: зб. наук. праць на пошану професора Нонни Шляхової з нагоди її 75-річчя / відп. ред.: Є. М. Черноіваненко; ОНУ ім. І. І. Мечникова. — Одеса: Астропринт, 2008. — С. 5-8.
 • Професори Одеського (Новоросійського) ун-ту: біогр. слов. [Архівовано 28 лютого 2017 у Wayback Machine.] / ОНУ iм. I. I. Мечникова, Наук. б-ка. — Вид. 2-ге, доп. — Одеса: Астропринт, 2005. — Т. 4: Р–Я. — С. 433—436.
 • Нонна Михайлівна Шляхова: бібліогр. покажчик. — Одеса: Астропринт, 2003. — 28 с.;
 • Шляхова Нонна Михайлівна // Філологічний факультет Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Бібліографія, 1991—2001 / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Філол. ф-т, ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наукова б-ка; відп. ред.: Н. М. Шляхова. — Одеса: Астропринт, 2003. — С. 228—230.
 • Полтавчук В. Г. Доленосний шлях професора Н. М. Шляхової / В. Г. Полтавчук // Іст.-літ. журнал. — Одеса, 2003. — № 9. — С. 16-21;
 • Сминтина В. А. Нонна Михайлівна Шляхова / В. А. Сминтина, Черноіваненко Є. М. // Проблеми інтерпретації і рецепції художньою тексту: зб. наук. праць на пошану проф. Н. М. Шляхової з нагоди  70-річчя. — Одеса, 2003.
 • Мусий В. Б. Авторская концепция искусства в романтическом произведении / В. Б. Мусий // Методологічні аспекти літературознавчого синтезу: зб. наук. праць на пошану професора Нонни Шляхової з нагоди її 75-річчя / відп. ред.: Є. М. Черноіваненко ; ОНУ ім. І. І. Мечникова. — Одеса: Астропринт, 2008. — С. 148—157.

Посилання ред.