—

{{i}} Документація шаблону

Шаблон виводить символ тире з нерозривним пробілом ліворуч і пробілом праворуч.