{{i}} Документація шаблону


{{color box|колір|текст|колір текста}}


     {{color box|green}}

 QWERTY  {{color box|#FFFF00|QWERTY}}

 ЙЦУКЕН  {{color box|green|ЙЦУКЕН|#FFFFFF}}

Див. також