Використання ред.

{{both|string1|string2}}

Дає 1 (істина) якщо оба string1 і string2 непусті, інакше дає пустий рядок (хибність).