Відкрити головне меню
{{i}} Документація шаблону[перегляд] [редагувати] [історія] [очистити кеш]

Шаблон для оформлення й стандартизації посилань на архівні джерела (архівні матеріали): матеріали, які є у державних, відомчих та інших архівах. Відповідає ГОСТ Р 7.0.5—2008[[#cite_note-FOOTNOTEГОСТ_Р_7.0.5.—2008'"`UNIQ--templatestyles-00000001-QINU`"'<span_class="ts-comment-commentedText"_title="На_сайті:_c._16–18,_21">13–15,_18</span>-1|[1]]].

Всі параметри
{{АрхД|посилання=|заголовок=|назва архіву=|фонд=|опис=|картон=|справа=|одиниця=|аркуш=|аркушів=|заголовок справи=|опис2=|картон2=|справа2=|одиниця2=|аркуш2=|аркушів2=|заголовок справа2=|опис3=|картон3=|справа3=|одиниця3=|аркуш3=|аркушів3=|заголовок справа3=|опис4=|картон4=|справа4=|одиниця4=|аркуш4=|аркушів4=|заголовок справа4=|опис5=|картон5=|справа5=|одиниця5=|аркуш5=|аркушів5=|заголовок справа5=|опис6=|картон6=|справа6=|одиниця6=|аркуш6=|аркушів6=|заголовок справа=|опис6=|картон6=|справа6=|одиниця6=|аркуш6=|аркушів6=|заголовок справи6=|примітка=|ref=}}

Зразки для копіюванняРедагувати

 • За відсутності в архіві опису видаляється параметр |опис=.
 • Перед збереженням сторінок рекомендується прибрати з шаблону всі додаткові параметри, рядки яких не були заповнені:
|аркуш=, |аркушів=, |заголовок=, |заголовок справи=, |картон=, |примітка=, |ref=, |лист2=, |листов2=, |заголовок справи2=

Одна справа/одиниця зберігання фондуРедагувати

Короткі варіанти
(без вказування заголовку документу та заголовку справи/одиниці зберігання)

{{АрхД|назва архіву=|фонд=|опис=|справа=|аркуш=|аркушів=}}

{{АрхД|назва архіву=|фонд=|опис=|одиниця=|аркуш=|аркушів=}}

{{АрхД|назва архіву=|фонд=|опис=|картон=|справа=|аркуш=|аркушів=}}

Рекомендовані варіанти
{{АрхД|заголовок=|назва архіву=|фонд=|опис=|справа=|аркуш=|аркушів=|заголовок справи=}}

{{АрхД|заголовок=|назва архіву=|фонд=|опис=|одиниця=|аркуш=|аркушів=|заголовок справи=}}

{{АрхД|заголовок=|назва архіву=|фонд=|опис=|картон=|справа=|аркуш=|аркушів=|заголовок справи=}}

Більш повні варіанти
(з приміткою, посиланням на документ і параметром ref=)

{{АрхД|посилання=|заголовок=|назва архіву=|фонд=|опис=|картон=|справа=|аркуш=|аркушів=|заголовок справи=|примітка=|ref=}}

{{АрхД|посилання=|заголовок=|назва архіву=|фонд=|опис=|картон=|одиниця=|аркуш=|аркушів=|заголовок справи=|примітка=|ref=}}

Кілька справ / одиниць зберігання фондуРедагувати

Опис той же чи відсутній
Відносно закороткі варіанти

{{АрхД|назва архіву=|фонд=|опис=|справа=|аркуш=|аркушів= |справа2=|аркуш2=|аркушів2=|справа3=|аркуш3=|аркушів3=}}

{{АрхД|назва архіву=|фонд=|опис=|одиниця=|аркуш=|аркушів=|одиниця2=|аркуш2=|аркушів2=|одиниця3=|аркуш3=|аркушів3=}}

{{АрхД|назва архіву=|фонд=|опис=|картон=|справа=|аркуш=|аркушів=|картон2=|справа2=|аркуш2=|аркушів2=|картон3=|справа3=|аркуш3=|аркушів3=}}

{{АрхД|назва архіву=|фонд=|опис=|справа=|заголовок справи=|справа2=|заголовок справи2=|справа3=|заголовок справи3=}}

Більш повні варіанти

{{АрхД|заголовок=|назва архіву=|фонд=|опис=|справа=|аркуш=|аркушів=|заголовок справи=|справа2=|аркуш2=|аркушів2=|заголовок справи2=|справа3=|аркуш3=|аркушів3=|заголовок справи3=|примітка=|ref=}}

{{АрхД|заголовок=|назва архіву=|фонд=|опис=|картон=|справа=|заголовок справи=|аркуш=|аркушів=|картон2=|справа2=|заголовок справи2=|аркуш2=|аркушів2=|картон3=|справа3=|заголовок аркушів3=|аркуш3=|аркушів3=|примітка=|ref=}}

{{АрхД|заголовок=|назва архіву=|фонд=|опис=|картон=|одиниця=|заголовок справи=|аркуш=|аркушів=|картон2=|одиниця2=|заголовок справи2=|аркуш2=|аркушів2=|картон3=|одиниця3=|заголовок справи3=|аркуш3=|аркушів3=|примітка=|ref=}}

Описи різні

{{АрхД|назва архіву=|фонд=|опис=|справа=|аркуш=|аркушів=|опис2=|справа2=|аркуш2=|аркушів2=|опис3=|справа3=|аркуш3=|аркушів3=}}

Опис параметрівРедагувати

Обов'язкові параметриРедагувати

 • назва архіву — назва державного, відомчого або іншого архіву (корисно ознайомитися зі списком абревіатур архівів; для відділів рукописів прийнято скорочення ВР);
 • фонд — номер фонду (при необхідності можна вказати й назву фонду). Якщо присутній номер фонду, назва фонду підлягає взяттю в круглі дужки. При відсутності номеру фонду його назва подається без дужок [2];
 • опис — номер архівного опису (якщо мають);
 • справа — номер архівної справи;
У деяких архівах використовується термін «одиниця зберігання». У таких випадках замість рядка справа= заповнюється рядок одиниця= (див. опис параметру одиниця у наступному розділі).

Додаткові параметриРедагувати

 • посилання — посилання на цитоване джерело;
 • заголовок — назва (заголовок) документу;
 • одиниця — номер одиниці зберігання (якщо у конкретному архівосховищах прийнято використовувати термін «одиниця зберігання» замість «справа»);
 • аркуш — номер аркуша або номера аркушів у справі. Якщо вимагається вказати діапазон аркушів, в ролі розділювача використовується не дефіс, а тире[3];
 • аркушів — кількість аркушів у справі (одиниці зберігання);
 • заголовок справи — назва (заголовок) справи, у котрій знаходиться описуваний документ, або заголовок одиниці зберігання. Якщо описується не окремий документ, а справа повністю, зазвичай вказується не діапазон, а кількість аркушів у цій справі. При цьому назва (заголовок) справи виноситься в рядок заголовок=, а рядок заголовок справи= залишається незаповненим і забирається. Те ж саме відноситься до випадків, коли описується повністю одиниця зберігання [* 1];
 • картон — номер картону (в деяких архівосховищах);
 • примітки — див. ГОСТ Р 7.0.5—2008, пункт 11.10[5];
 • ref — назва посилань для використання в шаблоні {{sfn}}.

Параметри для опису документів з-за декількох описів чи справ / одиниць зберігання.

Нижче в дужках вказано, разом з якими рядками найчастіше заповнюється рядок того чи іншого параметру:

 • опис2 (разом з полями картон2=[* 2], справа2= або одиниця2=), опис3 (картон3=, справа3= або одиниця3=), … опис6 (картон6=, справа6= або одиниця6=);
 • картон2 (справа2= або одиниця2=), картон3 (дело3= або одиниця3=), … картон6 (справа6= або одиниця6=);
 • справа2 (аркуш2= або аркушів2=, заголовок справи2=), справа3 (аркуш3= або аркушів3=, заголовок справи3=), … справа6 (аркуш6= або аркушів6=, заголовок справи6=);
 • одиниця2 (аркуш2= або аркушів2=, заголовок2=), одиниця3 (аркуш3= або аркушів3=, заголовок справи3=), … одиниця6 (аркуш6= або аркушів6=, заголовок справи6=);
 • заголовок справи2, заголовок справи3заголовок справи6 (див. вище);
 • аркушів2, аркушів3… , аркушів6 (див. вище);
 • аркуш2, аркуш3… , аркуш6 (див. вище);

Коментарі з використанняРедагувати

 • Якщо використовується скорочена назва архіву, при першому (у статті) зверненні до його матеріалів слід за можливістю розшифрувати абревіатуру (наприклад, можна дати внутрішнє посилання у статті про це на архів у рядок назва архіву= ). Для документів, що зберігаються у відділах рукописів (ВР), дається розшифровка абревіатури установи, якій належить відділ, наприклад ВР РНБ, ВР ІСЛ.
Якщо стаття про архівну установу відсутня, для розшифровки її назви можна використовувати шаблон {{comment}}:: {{comment|НБА АХ СРСР|Науково-бібліографічний архів Академії мистецтв СРСР}}::НБА АХ СРСР
 • Заповнюючи форму шаблону, не слід проставляти точки безпосередньо перед вертикальними рисками  |  або кінцевими фігурними дужками }} , навіть якщо цього вимагають правила правопису (щоб уникнути появи «здвоєних» точок).
Виняток - рядки ' заголовок = і ' {{{1}}} '. Якщо в кінці будь-якого з цих рядків варто ' скорочення, що закінчується точкою (наприклад, ' р. ' ' або ж. д. '), цей знак пунктуації ставиться.
' Приклад А '. Наприкінці поля заголовок = поставлена ​​крапка, оскільки мається скорочення « з.д. » (залізної дороги, залізниці).
{{АрхД|заголовок=Про відкриття робіт з улаштування С-Петербург-Московської з.д.|назва архіву=[[Російський державний історичний архів|РДІА]]|фонд=446|опис=12, а.27|справа=27}}
Про відкриття робіт з улаштування С-Петербург-Московської з.д. // РДІА. Ф. 446. Оп. 12, а.27. Спр. 27.
Приклад Б. Точки у кінці рядка заголовок= немає:
{{АрхД|заголовок=Про викуп у Головного товариства російських залізниць Петербурзько-Варшавської і Московсько-Нижегородської залізниць, і про прийом знову в казну Миколаївської залізниці|назва архіву=РДІА|фонд=265|опис=2|справа=1054}}
Про викуп у Головного товариства російських залізниць Петербурзько-Варшавської і Московсько-Нижегородської залізниць, і про прийом знову в казну Миколаївської залізниці // РДІА. Ф. 265. Оп. 2. Спр. 1054.

Приклади використанняРедагувати

Одна справа/одиниця зберіганняРедагувати

З вказуванням заголовку документу

{{АрхД|заголовок=Про відправку до Петропавловської фортеці прапорщика Лопухіна, переведеного з Петербургу в Тифліський полк за участь у дуелі|назва архіву=РДІА|фонд=1280|опис=1|справа=3|аркуш=84–85|заголовок справи=1826 г.}}

Про відправку до Петропавловської фортеці прапорщика Лопухіна, переведеного з Петербурга в Тифліський полк за участь у дуелі // РДІА. Ф. 1280. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 84–85 (1826 г.).

{{АрхД|посилання=http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&node=42&cf=77219&co=46312&cd=151253&fond=1161&opis=2142&delo=1713673|заголовок=Фотографія Семашко Миколая Олександровича, наркома охорони здоров'я. Листівка та табель-календар за 1924 р., Москва|назва архіву=[[Державний архів Російської Федерації|ДАРФ]]|фонд=1742 (Колекція фотографій)|опис=6|справа=266}}

Фотографія Семашко Миколая Олександровича, наркома охорони здоров'я. Листівка та табель-календар за 1924 р., Москва // ДАРФ. Ф. 1742 (Колекція фотографій). Оп. 6. Спр. 266.

{{АрхД|заголовок=Лист О. А. Лугової від 27 листопада 1926 р.|назва архіву=ВР [[Російська національна бібліотека|РНБ]]|фонд=253|одиниця=617|аркуш=2–2 об}}

Лист О. А. Лугової від 27 листопада 1926 р. // ВР РНБ. Ф. 253. Од. зб. 617. Арк. 2–2 об.

{{АрхД|заголовок=Особиста справа студентки Брод З. О. 1925-1930 рр..|назва архіву={{comment|НБА АХ СССР|Научно-библиографический архив Академии художеств СССР}}|фонд=7|опис=8|справа=358}}

Особиста справа студентки Брод З. О. 1925-1930 рр.. // НБА АХ СССР. Ф. 7. Оп. 8. Спр. 358.

{{АрхД|заголовок=Матеріали про діяльність та зв'язки з молодіжними організаціями Занзібару, 08.03.1965 г.|назва архіву=Російський державний архів соціально-політичної історії|фонд=М-1|опис=1с|справа=501|аркушів=15|примітки=Сектор секретних документів «ЦК ВЛКСМ». 1962–1978 рр.}}

Матеріали про діяльність та зв'язки з молодіжними організаціями Занзібару, 08.03.1965 г. // Російський державний архів соціально-політичної історії. Ф. М-1. Оп. 1с. Спр. 501. 15 а.

Без вказівки на заголовок документу

{{АрхД|назва архіву=Державний архів Пензенської області|фонд=81|опис=2|справа=144}}

Державний архів Пензенської області. Ф. 81. Оп. 2. Спр. 144.

{{АрхД|назва архіву=[[Російський державний архів давніх актів|РДАДА]]|фонд=137|опис=1|справа=117|аркуш=264 зв., 315 зв.}}

РДАДА. Ф. 137. Оп. 1. Спр. 117. Арк. 264 зв., 315 зв.. («зв.» - на звороті, зворотній аркуш)

{{АрхД|назва архіву=[[Державний архів Російської Федерації|ДАРФ]]|фонд=1061 (Графи Толстые Н. С. и Л. Н. 1839—1909 гг.)|опис=1|справа=20}}

ДАРФ. Ф. 1061 (Графы Толстые Н. С. и Л. Н. 1839—1909 гг.). Оп. 1. Спр. 20.

{{АрхД|назва архіву=ВР [[Інститут світової літератури імені А. М. Горького РАН|ІСЛІ]]|фонд=86|опис=1|одиниця=8}}

ВР ІМЛІ. Ф. 86. Оп. 1. Од. зб. 8.

Кілька справ/одиниць зберіганняРедагувати

{{АрхД|заголовок=Особові справи студента і викладача А. І. Дмитрієва|назва архіву=[[Російський державний історичний архів|РДІА]]|фонд=184|опис=1|справа=1151|опис2=3|справа2=36}}

Особові справи студента і викладача А. І. Дмитрієва // РДІА. Ф. 184. Оп. 1. Спр. 1151; Оп. 3. Спр. 36.

{{АрхД|назва архіву=[[Державний архів Костромської області|ДАКО]]|фонд=121|опис=1|справа=1122|заголовок справи=1832 р.|справа2=2970|заголовок справи2=1843 р.|справа3=2012|заголовок справи3=1847 р.}}

ДАКО. Ф. 121. Оп. 1. Спр. 1122 (1832 р.); Спр. 2970 (1843 р.); Спр. 2012 (1847 р.).

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

Коментарі
 1. Саме так складені бібліографічні посилання на архівні справи в документації ГОСТ Р 7.0.5—2008:
  Лонгинов М. Н. Письма (9) С. Д. Полторацкому, 1857–1860 гг. // ОР РНБ. Ф. 603 (С. Д. Полторацкий). 15 а.[4]
  {{АрхД|заголовок=Лонгинов М. Н. Письма (9) С. Д. Полторацкому, 1857–1860 гг.|назва архіву=ВР РНБ|фонд=603 (С. Д. Полторацкий)|справа=145|аркушів=15}}
 2. Для бібліографічного опису документів лише з тих архівосховищ, у котрих використовується термін «картон».
Джерела
 1. [[#cite_ref-FOOTNOTEГОСТ_Р_7.0.5.—2008'"`UNIQ--templatestyles-00000001-QINU`"'<span_class="ts-comment-commentedText"_title="На_сайті:_c._16–18,_21">13–15,_18</span>_1-0|↑]] ГОСТ Р 7.0.5.—2008, с. 13–15, 18
 2. ГОСТ Р 7.0.5.—2008. С. 14, 11.4.3
 3. ГОСТ Р 7.0.5.—2008. С. 18, Приклади
 4. ГОСТ Р 7.0.5.—2008. С. 14, 11.7
 5. ГОСТ Р 7.0.5.—2008. С. 15, 11.10

ПриміткиРедагувати