Чутливість засобу вимірювання

Чутли́вість за́собу вимі́рювання — властивість засобу вимірювання, що визначається відношенням зміни вихідного сигналу цього засобу до зміни вимірюваної величини, що його викликає[1]. Характеризує здатність засобу вимірювання реагувати на зміну вхідного сигналу.

Величина, обернена до чутливості, називається сталою приладу.

Розрізняють:

Крім чутливості засоби вимірювань характеризуються порогом чутливості і зоною нечутливості[1]:

  • Поріг чутливості — найменше значення вимірюваної величини, яка може бути виявлена засобом вимірювань.
  • Зона нечутливості — діапазон значень вимірюваної величини, в межах якого її зміни не викликають зміни показу засобу вимірювань.

Примітки

ред.
  1. а б ДСТУ 2681-94. Метрологія. Терміни та визначення.

Джерела

ред.
  • Цюцюра В. Д., Цюцюра С. В. Метрологія та основи вимірювань. Навч.посіб.- К.: Знання-Прес, 2003. -180с. - (Вища освіта XXI століття). — ISBN 966-7767-39-6