Хьютагогіка (від грец. εαυτός — сам й грец. άγω — вести) — напрямок в теорії навчання, сучасне вчення про безперервну освіту як стиль життя, вчення про самоосвіту як провідну форму освіти. Має за мету навчання на свій власний розсуд, самовизначене навчання (англ. self-determined learning), була запропонована австралійцями Стюартом Хасе (Stewart Hase) і Крісом Кеньйоном (Chris Kenyon) з Університету Південного Хреста як продовження розвитку андрагогіки.

Предмет хьютагогіки (heutagogy) — самовизначена навчальна діяльність, заснована на вдосконаленні власних навичок учіння. Людина, що вчиться, повинна бути в центрі власного навчання, навчатися не тільки власне предмету, а й організації свого навчання (double loop learning), самостійно складати власну траєкторію навчання, зокрема здійснювати вибір завдань для оцінювання.

Термін «heutagogy» тільки набуває популярності в українському науковому просторі, і подається в трьох варіантах:

  1. «хьютагогіка», тобто як переклад-запозичення з опорою на англійську вимову;
  2. «евтагогіка» — як запозичення з урахуванням традиції передачі грецьких слів і морфем російською мовою;
  3. «heutagogy» — як використання англійського терміну без перекладу.

Джерела ред.