Художнє редагування

Худо́жнє редагува́ння — редагування, яке передбачає контроль редактора за дотриманням естетичних норм оформлення видання й виправлення виявлених помилок.

Основні етапи художнього редагуванняРедагувати

  1. підготовчий, на якому формується концепція і художній образ видання. На цьому етапі художня редакція готує описову композиційно-графічну модель видання, проект видання, фізичну композиційно-графічну модель видання (макет). У створення цих документів беруть участь головний редактор, головуючий відділу художнього редагування, технічний редактор, дизайнер;
  2. етап редагування — художній редактор замовляє художникам і фотографам потрібні йому ілюстрації, шрифти, декоративні елементи. Після отримання потрібних матеріалів художній редактор виконує редагування оригіналів. У роботі: авторські текстові оригінали, авторські зображальні оригінали, видавничі текстові оригінали, видавничі зображальні матеріали;
  3. композиційно-технічний етап (верстка) — на цьому етапі створюється просторова композиційно-графічна модель видання (оригінал-макет, верстка, репродукований оригінал-макет).

Склад відділу художньої редакціїРедагувати

Голова відділу (працює з кадрами і формує замовлення на зображальні матеріали), художник (створює ілюстрації, орнаменти, шрифти), фотограф, дизайнер (готує макет видання), художній редактор (редагує зображальні матеріали, відстежуючи помилки в композиції, ракурсах, розміщенні ілюстрацій, відтворенні кольорів, усуваючи дефекти зернистості, нечіткості відтворення тощо; створює дизайн тексту; формує композицію сторінок, розворотів, видання загалом), технічний редактор (відстежує відповідність оформлення вимогам стандартів, узгоджує діяльність видавництва і поліграфічного підприємства).

ЛітератураРедагувати

  1. Гилленсон П. Г. Справочник художественного и технического редакторов / П. Г. Гилленсон. — М. : Книга, 1988. — 528 с.
  2. Тимошик М. С. Редакторські посади у видавництві: фахові вимоги та функціональні обов'язки / М. С. Тимошик // Наукові записки Інституту журналістики. — Том 18. — 2005. — С. 44-48; Друкарство. — 2005. − № 1. — С. 44- 48.
  3. Шевченко В. Е. Роль художника, художнього та технічного редакторів у друкованому виданні: текст лекції для студентів Інституту журналістики / В. Е. Шевченко. — К.: Інститут журналістики, 2005. — 48 с.; Шевченко В. Е. Роль художника, художнього та технічного редакторів у друкованому виданні / В. Е. Шевченко // Наукові записки Інституту журналістики. — 2004. — Т. 14. — 38-55.