У необмеженій проблемі мінімізації умови Вулфа - це сукупність нерівностей для здійснення приблизного пошуку ліній, особливо у квазі-Ньютонових методах, вперше опублікованих Філіпом Вулфом у 1969 році.

У цих методах головна ідея - це знайти

Для певної гладкої функції Кожен крок часто включає наближене вирішення підпроблеми

де - це найкраща поточна апроксимація, няпрямок пошуку і довжина кроку.

Приблизний лінійний пошук забезпечує ефективний спосіб обчислення прийнятної довжини кроку , що знижує цільову функцію "достатньо", а не мінімізує ЇЇ на . Алгоритм лінійного пошуку може використовувати умови Вулфа як вимогу для будь-якої апроксимації , перш ніж знайти новий напрямок пошуку .

Правило Армійо і кривизна Редагувати

Довжина кроку   відповідає умовам Вулфа, обмеженим напрямком  , якщо мають місце дві нерівності:

 

із   (В умові (ii), завуважте, щоб   був напрямком спуску, ми маємо  , як у випадку спуску градієнта, де  , або Ньютон – Рафсон, де   де   позитивно визначена.)

 зазвичай обирається зовсім невеликим, тоді як   значно більший; Nocedal і Wright[1] дають приклади значень   і   для методів Ньютона або квазі-Ньютона і   для нелінійного методу градієнта спряжених. Нерівність i) відома як правило Армійо[2] та ii) як умова кривизни; i) гарантує, що довжина кроку   зменшує   'достатньо', і ii) забезпечує зменшення нахилу в достатній мірі. Умови i) та ii) можуть бути інтерпретовані відповідно до надання верхньої та нижньої меж допустимих значень довжини кроку.

Сильний умови Вулфа на кривизні Редагувати

Позначимо одновимірну функцію   обмеженою в напрямку   як  . Умови Вулфа можуть призвести до значення довжини кроку, не близького до мінімізатора  . Якщо ми змінимо умову кривизни на наступне,

 

то i) та iii) разом утворюють так звані сильні умови Вулфа і змушують   лежати близько до критичної точки  .

Обґрунтування Редагувати

Основна причина накладення умов Вульфа в алгоритмі оптимізації, де   забезпечить збіжність градієнта до нуля. Зокрема, якщо косинус кута між   та градієнтом,

 

обмежений від нуля, а умови i) та ii) виконуються, тоді  .

Додатковою мотивацією у випадку квазі-Ньютонського методу є те, що якщо  , де матриця   оновлюється формулою BFGS або DFP, тоді якщо   є позитивно визначеною ii) означає   також є позитивно визначеню.

Посилання Редагувати

  1. Nocedal, Jorge Wright, Stephen J., 1960- (1999). Numerical optimization. Springer. ISBN 0-387-98793-2. OCLC 896912768. 
  2. Armijo, Larry (1966). Minimization of functions having Lipschitz continuous first partial derivatives.. Pacific Journal of Mathematics, A Non-profit Corporation. OCLC 670687888.