УНІДРУА (ЮНІДРУА, UNIDROIT — з франц. Institut international pour l'unification du droit privé) — міжнародний інститут з уніфікації приватного права, це міжнародна незалежна міжурядова організація.

Штаб квартира знаходиться на вілі Альдобрандіні в Римі. Створена в 1926 році як допоміжна організація Ліги Націй. Перезаснована в 1940.

Основною метою Міжнародного інституту уніфікації приватного права, створеного в 1926 р., є дослідження шляхів і способів гармонізації приватного права окремих держав і створення умов для поступового прийняття різними державами уніфікованих норм приватного права.

Для членства в цій організації слід приєднатися до її Статуту. Зараз членами УНІДРУА є 63 держави з п'яти континентів, які представляють різні правові, економічні та політичні системи, а також різні культурні традиції. Члени УНІДРУА: Аргентина, Австралія, Австрія, Болівія, Бельгія, Бразилія, Болгарія Канада, Чилі, Китай, Колумбія, Хорватія, Куба, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Єгипет, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Індія, Індонезія, Іран, Ірак, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Мексика, Нідерланди, Нікарагуа, Нігерія, Норвегія, Пакистан, Парагвай, Польща, Португалія, Республіка Корея, Сербія, Румунія, Російська Федерація, Сан Марино, Саудівська Аравія, Словаччина, Словенія, ПАР, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туніс, Туреччина, США, Велика Британія, Уругвай, Венесуела, Ватикан. Україна приєдналась до конвенції 11 січня 2006 року[1].

Офіційними мовами УНІДРУА є англійська, французька, німецька, італійська та іспанська. Робочими мовами організації є англійська та французька.

Діяльність Інституту фінансується за рахунок щорічних внесків його членів, розмір яких встановлюється Генеральною Асамблеєю, а також за рахунок щорічної фінансової допомоги від італійського уряду. Також фінансування діяльності організації здійснюється шляхом створення різноманітних фондів.

Діяльність УНІДРУА переважно зосереджена на підготовці проектів багатосторонніх міжнародних договорів про уніфікацію правових норм із різних питань цивільного та торговельного права. Цей Міжнародний інститут підготував понад 70 проектів конвенцій у різних галузях міжнародного приватного права. Часто інші міжнародні організації уповноважують УНІДРУА підготувати проект конвенції або провести попередні порівняльно-правові дослідження, які стали б основою для укладання міжнародних документів у рамках цих організацій. Особливо слід зазначити такі міжнародні конвенції, розроблені УНІДРУА:

  • Конвенція про однаковий закон про міжнародну купівлю-продаж товарів 1964 р.,
  • Конвенція про договір про туризм 1970 р.,
  • Конвенція про представництво під час міжнародної купівлі-продажу товарів 1983 р.,
  • Конвенція про міжнародний фінансовий лізинг 1988 р.,
  • Конвенція про міжнародний факторинг 1988 р.,
  • Конвенція з питань викрадених або незаконно вивезених культурних цінностей 1995 р.

Окремо слід виділити Принципи міжнародних комерційних договорів (Принципи УНІДРУА) 1994 р. Розроблення цього документа стало відступом від традиційної конвенційної уніфікації на користь використання більш гнучких механізмів. Як правило, Принципи УНІДРУА підлягають застосуванню, коли сторони договору посилаються на них у контракті. Застосування документа такого роду знімає проблему застосування колізійних норм і звужує дію внутрішнього законодавства. Прийняття цього документа є підтвердженням тенденції зниження ролі міжнародно-правової уніфікації та розвитку автономної системи регулювання відносин, що випливають з міжнародних комерційних контрактів, яка з кінця минулого століття спостерігається в праві міжнародної торгівлі.

Правова природа інструментів УНІДРУА. Основним завданням УНІДРУА є підготовка нових і, якщо існує потреба, гармонізованих єдиних правил для приватного права в широкому розумінні цього терміна. Однак, досвід показав необхідність періодичного втручання і в публічне право, особливо в тих галузях, в яких важко провести чіткі демаркаційні лінії або де комерційне та регулятивне право переплітаються.

Технічний підхід до гармонізації або уніфікації. Незалежний статус УНІДРУА серед інших міжурядових організацій надало інституту можливість використовувати такі робочі методи, які дозволили УНІДРУА стати організацією, яка займається, в основному, технічними, а не політичними питаннями права.

Фактори, що визначають вибір предмета регулювання. Нові технології, комерційна діяльність та ін. вимагають нових рішень і, в тому випадку, коли угоди є міжнаціональними за своєю природою, вони повинні бути гармонізовані. Вибір предмета для гармонізації або для уніфікації здебільшого залежить від бажання держави прийняти зміни свого законодавства на користь більш уніфікованого міжнародного регулювання певного питання. Юридичні та інші аргументи на користь гармонізації повинні завжди бути точно зважені і оцінені. Також має бути чітко визначена сфера застосування нових уніфікованих правил, тобто чи будуть вони застосовуватися лише до ситуацій з міжнародним елементом, або вони також будуть регулювати внутрішні національні правовідносини.

Стадії діяльностіРедагувати

Попередня стадія: робота в дослідницьких групах. Як тільки певні правовідносини включаються в Робочу програму УНІДРУА, Секретаріат, іноді користуючись допомогою експертів у певній сфері, готує дослідження, що стосується здійсненності певного проекту і / або попередній порівняльний правовий звіт для того, щоб оцінити необхідність і реальність здійснення правової реформи. У разі, коли для здійснення реформи необхідні певні фінансові ресурси, проводиться оцінка економічної сторони проекту. Звіт, який також може містити чорновий варіант майбутніх принципів або уніфікованих правил, подається на розгляд Керуючому радою. Якщо Керуючий радою задоволений наданим звітом, він дає вказівку Секретаріату створити відповідну дослідницьку групу, традиційно очолювану членом Ради, для підготовки попереднього варіанту Конвенції або іншого документа, із зазначених вище. Членство в таких дослідницьких групах, як правило, складаються з експертів, визначається Секретаріатом, який створює максимально збалансований склад з представників різних правових і економічних систем, а також географічних регіонів.

Стадія міжурядових переговорів. Попередній варіант прийнятого документа, розроблений дослідницькою групою, представляється Керуючому раді для затвердження і отримання рекомендацій щодо майбутніх кроків, які необхідно зробити. Зазвичай, при поданні попереднього варіанту Конвенції, Секретаріат скликає комітет урядових експертів, який обробляє попередній варіант конвенції і представляє її для підписання дипломатичної конференції.

УНІДРУА підтримує тісні контакти і зв'язки зі своїми сестрами-організаціями, як міжурядовими, так і неурядовими, які найчастіше полягають в укладанні договорів про співробітництво.

ПосиланняРедагувати

ПриміткиРедагувати