Транскордонне співробітництво

Транскордо́нне співробі́тництво  — спільні дії, спрямовані на встановлення і поглиблення економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між територіальними громадами, їх представницькими органами, місцевими органами виконавчої влади України та територіальними громадами, відповідними органами влади інших держав у межах компетенції, визначеної їх національним законодавством.

Див. також ред.

Посилання ред.

Література ред.

  • Транскордонне співробітництво України: стан, проблеми, перспективи : монографія / І. В. Артьомов, З. С. Варналій, В. В. Гоблик та ін. ; за заг. ред. І. В. Артьомова ; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т євроінтеграц. дослідж. – Ужгород : МПП "Гражда", 2012. – 520 с. : Бібліогр.: с. 444-482. – Тит. арк. парал. англ. – ISBN 978-966-176-118-5