Типологічна класифікація мов

Типологічна класифікація мов — класифікація мов світу на основі виявлення подібностей і відмінностей, що притаманні мовній будові як найважливіші властивості мови, але які не залежать від генетичної спорідненості мов.

Типологічні класифікації мови:

Багато лінгвістів під типологічною класифікацією мов розуміють власне морфологічну. Зокрема «Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів» за редакцією С. Я Єрмоленка дає визначення типологічної класифікації мов:

установлення характерних ознак граматичної будови мови, способів творення граматичних форм, що є основою для визначення типу мови, або морфологічної класифікації мов.[1]

Див. також ред.

Примітки ред.

  1. Єрмоленко С., Бибик С., Тодор О. Українська мова: Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / За редакцією С. Єрмоленко. — К.: Либідь, 2001. — стор. 181