Типовий вид у біологічній систематиці — вид, що виступає як номенклатурний тип для роду. Типовий вид в усіх спірних ситуаціях виступає як єдиний об'єктивний носій даної родової назви.

Правила і рекомендації, що стосуються типових видів, сформульовані у відповідних кодексах: зоологічної та ботанічної номенклатури і номенклатури бактерій.

Явне та однозначне вказання типового виду стало загальноприйнятою практикою в кінці 19 століття. Типові види багатьох родів, виділених в 18 — на початку 19 століть були визначені пізніше на основі правил відповідних кодексів.

Посилання ред.