Відкрити головне меню

Типи даних HTML – типи, які ґрунтуються на базових типах даних SGML (метамова, за допомогою якої можна визначати мову розмітки для документів) і є спеціалізацією символьних даних.

Основні властивостіРедагувати

HTML визначає кілька типів даних для вмісту елементів, таких як дані програми та таблиці стилів, і безліч типів для значень атрибутів, включаючи ідентифікатори, імена, URI, цифри, одиниці довжини, мови, дескриптори медіа, кольори, кодування символів, дати і часу тощо.[1] Усі ці типи даних є спеціалізацією символьних даних. В мові гіпертекстової розмітки HTML, значення атрибутів мови HTML можуть містити дані різних типів. Кожен елемент типу має дві властивості, це атрибут і вміст, які мають певні значення. Всі можливі значення цих двох властивостей прописуються відповідно до визначених у DTD типів даних.

Інформація про регістрРедагувати

Кожне визначення атрибута включає інформацію про облік регістра його значеннями. Інформація про регістри представляється наступними ключами:

CI Значення не враховує регістр (тобто агенти користувача однаково інтерпретують "a" і "A").
СS Значення враховує регістр (тобто агенти користувача по-різному інтерпретують "a" і "A").
CN Значення не залежить від регістра, наприклад, тому що це число або символ з набору символів документа.
CA Саме визначення елемента або атрибута дає інформацію про регітсре.
CT Більш детально про облік регістра см. В визначенні типу.

Базові типи SGMLРедагувати

Визначення типу документа (ВТД) специфікує синтаксис вмісту елемента і значення атрибута HTML, використовуючи лексеми SGML (PCDATA, CDATA, NAME, ID і т.д.).

Тут підсумовані ключова інформація:

 • CDATA - значення атрибутів типу CDATA (з англійської character data перекладається як “cимвольні дані” ) являють собою послідовність символів, з набору символів документа. Така послідовність може включати спеціальні символи: наприклад @. $. &. також  букви грецького алфавіту і т.д. Браузер може ігнорувати початкові і кінцеві пробіли в значенні атрибутів. Частіше за все значення типу CDATA чутливі до регістру ( використовуються великі або малі прописні букви).
 • ID i NAME - значення атрибутів типу ID і NAME (індетифікатор і імя елементу) починаються з латинської букви ([A-Za-z]),  далі йде послідовність символів, яка складається з латинських букв ([A-Za-z]), цифр  (0–9),  дефісів  (“–”), підкреслювань (“_”), двокрапок (“:”)  і крапок (“.”). Ці значення залежать від регістру. Різниця між атрибутами ID і NAME  в тому, що атрибут  NAME  може містити спеціальні  символи, а атрибут ID не може.
 • NUMBER - значення атрибутів типу число складається хоча–б з одної цифри (0–9).
 • PIXEL - значення атрибутів типу PIXEL —цілі числа, які задають кількість пікселів. Значення даного типу являє собою цілі числа, які відповідають кількості пікселів, або долям в процентах від горизонтального чи вертикального розміру елементу web–сторінки. Наприклад— 75% означає три четвертини всього розміру, а 70 означає 70 пікселів.

КольориРедагувати

Значення атрибута типу "color" (% Color;) відноситься до визначень кольрів, як зазначено в [SRGB]. Значення кольору може бути шістнадцятковим числом (якому передує знак #) або одним з наступних шістнадцяти назв кольорів. Назви кольорів враховують регістр.

Назви деяких кольорів і значення RGB:

(сірий)–grei #808080
(темно–синій)–navi #000080
(синій)–blue #0000ff
(салатовий)–lime #00ff00
(пурпурний)–purpe #800080
(срібний)–silver #c0c0c0

Для визначення кольору можна використовувати  як значення наприклад, #808080 так і саме ім'я “grei” обидва в коді будуть відноситись до сірого кольору.

Хоча кольори можуть істотно додавати інформації в документ і підвищувати зручність читання, при використанні кольорів майте на увазі наступні основні принципи:

 • Використання елементів і атрибутів HTML для вказівки кольору небажано. Замість цього слід використовувати таблиці стилів.
 • Не використовуйте комбінації кольорів, що викликають проблеми у користувачів.
 • Якщо Ви використовуєте зображення в якості фону або встановлюєте колір фону, не забудьте встановити і кольори тексту.

Типи посиланьРедагувати

Автори можуть використовувати наступні типи посилань, перераховані тут разом з умовними інтерпретаціями. В DTD% LinkTypes означає список типів посилань, розділених пробілами. Символи пробілів в типах посилань не допускаються.

Ці типи посилань не враховують регістр, тобто "Stylesheet" означає те ж, що і "stylesheet".

 • Alternate - позначає альтернативні версії документа, в якому знаходиться посилання. Разом з атрибутом lang означає перекладену версію документа. Разом з атрибутом media означає версію, створену для іншого носія.
 • Stylesheet - позначає зовнішню таблицю стилів. Використовується разом з типом посилання "Alternate" для таблиць стилів, обираних користувачем.
 • Start - позначає перший документ в наборі. Цей тип посилання повідомляє пошуковим машинам про те, який документ автор вважає початком набору.
 • Next - позначає наступний документ у лінійній послідовності документів. Агенти користувачів можуть попередньо завантажувати документ "next" для скорочення часу завантаження.
 • Prev - позначає попередній документ в впорядкованої серії документів. Деякі агенти користувачів також підтримують синонім "Previous".
 • Contents - позначає документ, який слугує змістом. Деякі агенти користувачів також підтримують синонім ToC (з "Table of Contents").
 • Index - позначає документ, який є вказівником поточного документа.
 • Glossary - позначає документ - глосарій термінів, що відносяться до поточного документа.
 • Copyright - позначає зауваження про авторське право для поточного документа.
 • Chapter - позначає документ, який є головою в наборі документів.
 • Section - позначає документ, який є розділом в наборі документів.
 • Subsection - позначає документ, який є підрозділом в наборі документів.
 • Appendix - позначає документ, який є додатком в наборі документів.
 • Help - позначає документ, що містить довідку (більш детальна інформація, посилання на інші інформаційні ресурси і т.д.)
 • Bookmark - позначає закладку. Закладка - це посилання на ключову точку в розширеному документі. Атрибут title може використовуватися, наприклад, для позначки закладки. Пам'ятайте, що в кожному документі можна визначити кілька закладок.

Типи медіаРедагувати

 • screen - для екранів комп'ютерів, які не використовуються під час підключення
 • tty - для засобів масової інформації, таких як телетайпи та термінали, з обмеженими дисплеями з використанням шрифту фіксованої ширини
 • tv - для носіїв телевізійного типу (низька роздільна здатність, кольоровий)
 • projection - для проекторів
 • handheld - для портативних пристроїв (невеликий екран, монохромна, графічна карта, обмежена пропускна здатність)
 • print - для друкованих матеріалів (друковані матеріали, попередній перегляд друку)
 • braille - для брайлівських пристроїв (тактильно)
 • aural - для мовних браузерів
 • all - для всіх медіа

ПосиланняРедагувати

 • HTML. Wikipedia (en). 2019-09-15. Процитовано 2019-10-17.