Типи даних HTML – типи, які ґрунтуються на базових типах даних SGML (стандартна узагальнена мова розмітки), і є спеціалізацією символьних даних.

Основні властивостіРедагувати

Існує декілька типів даних, які визначає HTML. Серед цих типів є ті які використовуються для вмісту елементів (дані програми та таблиці стилів) і безліч типів для значень атрибутів, включаючи ідентифікатори, імена, цифри, одиниці довжини, мови, дескриптори медіа, кольори,  дати і часу тощо. Усі ці типи даних є спеціалізацією символьних даних. Кожен елемент типу має дві властивості, це атрибут і вміст, які мають певні значення. Їх можливі значення  прописуються відповідно до визначених у DTD типів даних.

Інформація про регістрРедагувати

Інформація про регістри атрибутів представляється наступними ключами:

CI Значення не враховує регістр ("b" і "B" інтерпретуютьcя однаково).
СS Значення враховує регістр ("b" і "B" інтерпретуютьcя по-різному).
CN Значення не залежить від регістра
CA Саме визначення елемента або атрибута дає інформацію про регістр

Базові типи SGMLРедагувати

Визначення типу документа (DTD) специфікує синтаксис вмісту елемента і значення атрибута HTML, використовуючи лексеми SGML (PCDATA, CDATA, NAME, ID і т.д.).

 • CDATA - значення атрибутів типу CDATA (з англійської character data перекладається як “символьні дані” ) являють собою послідовність символів. Можуть бути включені спеціальні символи, наприклад @, $, &, букви грецького алфавіту тощо. Браузер може ігнорувати початкові і кінцеві пробіли в значенні атрибутів. Частіше за все значення типу CDATA чутливі до регістру ( використовуються великі або малі прописні букви).
 • ID i NAME - значення атрибутів типу ID і NAME (ідентифікатор і ім'я елементу) починаються з латинської букви,  далі йде послідовність символів, яка складається з латинських букв ([A-Z, a-z]), цифр  (0–9),  дефісів  (“–”), підкреслювань (“_”), двокрапок (“:”)  і крапок (“.”). Ці значення залежать від регістру. Різниця між атрибутами ID і NAME  в тому, що атрибут  NAME  може містити спеціальні  символи, а атрибут ID не може.
 • NUMBER - значення атрибутів типу число складається хоча б з одної цифри (0–9).
 • PIXEL - значення атрибутів типу PIXEL —цілі числа, які задають кількість пікселів. Значення даного типу являє собою цілі числа, які відповідають кількості пікселів, або долям в процентах від горизонтального чи вертикального розміру елементу web–сторінки. Наприклад— 50% означає половину всього розміру, а 90 означає 90 пікселів.

КольориРедагувати

Значення атрибута типу "color" (% Color;) відноситься до визначень кольорів, як зазначено в [SRGB]. Значення кольору може бути шістнадцятковим числом (якому передує знак #) або одним з наступних шістнадцяти назв кольорів. Назви кольорів враховують регістр.

Назви деяких кольорів і значення RGB:

сірий – grey #808080
темно–синій – navi #000080
синій – blue #0000ff
салатовий – lime #00ff00
пурпурний –purple #800080
срібний – silver #c0c0c0

Для визначення кольору можна використовувати  як значення наприклад, #808080 так і саме ім'я “grey” обидва в коді будуть відноситись до сірого кольору.

Хоча кольори можуть істотно додавати інформації в документ і підвищувати зручність читання, при використанні кольорів майте на увазі наступні основні принципи:

 • Використання елементів і атрибутів HTML для вказівки кольору небажано. Замість цього слід використовувати таблиці стилів.
 • Не використовуйте комбінації кольорів, що викликають проблеми у користувачів.
 • Якщо Ви використовуєте зображення в якості фону або встановлюєте колір фону, не забудьте встановити і кольори тексту.

Типи посиланьРедагувати

Доступні для використання наступні типи посилань.

Ці типи посилань не враховують регістр:

 • Alternate - позначає альтернативні версії документа, в якому знаходиться посилання. Разом з атрибутом lang означає перекладену версію документа. Разом з атрибутом media означає версію, створену для іншого носія.
 • Stylesheet - позначає зовнішню таблицю стилів.
 • Start - позначає перший документ в наборі. Цей тип посилання повідомляє пошуковим машинам про те, який документ автор вважає початком набору.
 • Prev - позначає попередній документ в впорядкованої серії документів. Деякі агенти користувачів також підтримують синонім "Previous".
 • Contents - позначає документ, який слугує змістом. Деякі агенти користувачів також підтримують синонім ToC (з "Table of Contents").
 • Index - позначає документ, який є вказівником поточного документа.
 • Glossary - позначає документ - глосарій термінів, що відносяться до поточного документа.
 • Copyright - позначає зауваження про авторське право для поточного документа.
 • Chapter - позначає документ, який є головою в наборі документів.
 • Help - позначає документ, що містить довідку (більш детальна інформація, посилання на інші інформаційні ресурси і т.д.)
 • Bookmark - позначає закладку. Закладка - це посилання на ключову точку в розширеному документі. Атрибут title може використовуватися, наприклад, для позначки закладки. Пам'ятайте, що в кожному документі можна визначити кілька закладок.

Типи медіаРедагувати

 • screen - для екранів комп'ютерів, які не використовуються під час підключення
 • tty - для засобів масової інформації, таких як телетайпи та термінали, з обмеженими дисплеями з використанням шрифту фіксованої ширини
 • tv - для носіїв телевізійного типу (низька роздільна здатність, кольоровий)
 • projection - для проекторів
 • handheld - для портативних пристроїв (невеликий екран, монохромна, графічна карта, обмежена пропускна здатність)
 • print - для друкованих матеріалів (друковані матеріали, попередній перегляд друку)
 • all - для всіх медіа

ПосиланняРедагувати