Температура склування

Температура склування — температура, нижче якої аморфні речовини втрачають пластичність і стають крихкими.

Залежність модуля пружності від температури

Позначається Tg.

Говорять, що температура склування визначає межу, нижче якої аморфна речовина перебуває в склоподібному стані, а вище якої — в каучукоподібному стані (англ. rubbery state).

Температура склування важлива характеристика для полімерів, оскільки визначає інтервал їхнього застосування.

Деякі речовини характеризуються двома температурами. При температурі плавлення Tm вони повністю втрачають структуру й стають рідинами. При температурі, вищій за температуру склування вони розм'якають. Залежність модуля Юнга такої речовини від температури показана на малюнку праворуч.

Методи вимірювання температури склуванняРедагувати

Температуру склування можна визначати по зміні різних фізичних властивостей полімеру в залежності від температури. При цьому, приймаючи до уваги релаксаційний характер процесу склування, необхідно враховувати часовий фактор (швидкість нагрівання чи охолодження, час дії сили і т. д.). При достатньо повільному охолодженні або достатньо великому часі впливу сили значення температур склування для одного і того ж полімеру, отримані різними методами, зазвичай збігаються. Найбільшого поширення набули методи дослідження наступних властивостей:

  • питомого об'єму (дилатометричний метод)
  • теплоємності
  • модуля пружності
  • деформації

Температура склування полімерівРедагувати

Для полiмерiв — температура, при якiй полiмер переходить при охолодженнi з в'язкоплинного в склоподібний стан, це границя теплотривкостi скловидних полiмерiв.

ЛітератураРедагувати

  • Глосарій термінів з хімії // Й.Опейда, О.Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка НАН України, Донецький національний університет — Донецьк: «Вебер», 2008. — 758 с. — ISBN 978-966-335-206-0