Теломериза́ція (англ. telomerization) — утворення олігомерів шляхом приєднання у випадку ланцюгової реакції, яка відбувається при великій кількості переносника ланцюга, так що кінцеві групи є в основному фрагментами переносника ланцюга. Така радикальна або йонна ланцюгова реакція ненасичених сполук і циклічних мономерів за участю телогенів T–X (переносників ланцюга) дає суміш низькомолекулярних гомологів — теломерів (1 < n < 10)[1][2].

T–X + nR2C=CR2 → T–(–CR2–R2C–)n–X

Органічні броміди легко вступають до радикальних реакцій приєднання й теломеризації; на стадії ініціювання вони активно генерують радикали завдяки розриву зв'язку , а на стадії передачі ланцюга їхня активність обумовлена більш легкою (а ніж для хлоридів) передачею електронів у перехідному стані внаслідок легкої поляризовуваності зв'язку . Цим визначається широкий набір ініціаторів й ініціюючих впливів, які можуть бути використані - пероксиди, азосполуки, опромінення, окисно-відновлювальні системи, а у декотрих випадках й звичайне освітлення.

Хлориди й броміди виявляють різну хемічну поведінку в якості аддендів (тілогенів), це видно з порівняння реакцій етерів хлор- та бромоцтових кислот: етери монохлороцтової кислоти у радикальних умовах реагують виключно по зв'язку , а монобромоцтової - по зв'язку . Чим більше атомів галогену знаходиться при атомі вуглецю, який несе бром, тим активнішою є така сполука у реакціях приєднання й теломеризації як на стадії ініціювання, так й на стадії передачі ланцюга. Зв'язок активують також електронакцепторні замісники у -положенні, наприклад складноетерне угрупування. З бромвмісних сполук найбільш реакційноздатними є та [3]ПриміткиРедагувати

  1. IUPAC, Compendium of Chemical Terminology, 2nd ed. (the «Gold Book») (1997). Online corrected version: (2006–) telomerization
  2. Lehmler, HJ (Mar 2005). Synthesis of environmentally relevant fluorinated surfactants—a review. Chemosphere 58 (11): 1471–96. PMID 15694468. doi:10.1016/j.chemosphere.2004.11.078. 
  3. А.Б.Терентьев, Т.Т.Васильева - Синтез и реакционная способность броморганических соединений в гомолитических процессах присоединения и теломеризации. 

ДжерелаРедагувати