Таблиця — це перелік, зведення статистичних даних або інших відомостей, розташованих у певному порядку за рядками та стовпчиками.

Таблиці широко використовуються в комунікаціях, дослідженнях та аналізі даних. Ми кожен день зустрічаєм таблиці в ЗМІ, рукописних матеріалах, комп'ютерних програмах, дорожніх знаках та багатьох інших місцях.

Базовий описРедагувати

Таблиця складається з впорядкованого набору рядків та стовпчиків. Це є спрощений опис основного виду таблиць. Певні висновки з цього опису:

 • термін рядок має кілька часто вживаних синонімів (наприклад кортеж, вектор);
 • термін стовпчик має кілька часто вживаних синонімів (наприклад поле, параметр, властивість, атрибут);
 • зазвичай стовпчик ідентифікується назвою;
 • назва стовпчика може складатися з слова, фрази або числового індексу;
 • перетином рядка і стовпчика є клітинка (комірка).

Елементи таблиці можуть бути по-різному згруповані, сегментовані, або розташовані, і навіть вкладені рекурсивно. Крім того, таблиця може включати метадані, анотації, заголовок, колонтитул та інше.

Проста таблицяРедагувати

Наступний приклад ілюструє просту таблицю з трьома стовпчиками й шістьма рядками. Перший рядок не враховується, оскільки він використовується тільки для відображення назви стовпчиків. Він традиційно називається "рядок заголовка".

Викладачі кафедри програмування
Прізвище Ім'я По батькові
Клаковичка Леся Миронівна
Кущак Петро Богданович
Літинський Святослав Володимирович
Музичук Анатолій Омелянович
Рикалюк Роман Євстахович
Ярошко Сергій Адамович

Багатовимірні таблиціРедагувати

Будь-яка проста таблиця може бути представлена як "багатовимірна" таблиця нормалізацією значень даних у впорядковану ієрархію. Типовим прикладом такої таблиці є таблиця множення.

Таблиця множення
× 1 2 3
1 1 2 3
2 2 4 6
3 3 6 9

Примітка: Багатовимірні таблиці, 2-вимірна, як в прикладі, є створені за умови координат або комбінування базових заголовків(полів) з приписування унікального значення. Це є ін'єктивне відношення: кожній комбінації значень заголовків рядка і заголовків стовпчика є зв'язані з унікальним значенням, представленим у таблиці:

 • стовпчику 1 і рядку 1 буде відповідати тільки значення 1 (і ніяке інше)
 • стовпчику 1 і рядку 2 буде відповідати тільки значення 2 (і ніяке інше) і так далі

Якщо дані умові не існують, то потрібно вставити додаткові стовпчики і рядки для збільшення розміру таблиці з певною кількістю пустих клітинок.

Щоб проілюструвати, як проста таблиця може бути перетворена в багатовимірну, розглянемо наступні перетворення Таблиці віку.

Модифікована таблиця віку (тільки імена)
+ 1 2 3
Олег Погорілий Олег Тимчина Олег Луців Олег
Олександр Албул Олександр Тимченко Олександр Хелл Олександр

Це структурно ідентично таблиці множення, за винятком використання конкатенації замість множення як оператора, а також прізвища, імені та прізвища, а не цілих чисел, як операндів.

Широкі та Вузькі ТаблиціРедагувати

Таблиці можуть бути описані в широкому або вузькому форматі. Широкий формат має окремий стовпчик для кожної змінної даних, вузький формат матиме один стовпчик для всіх значень змінних і ще один стовпчик для контексту цього значення.

Загальне уявленняРедагувати

Як інструмент комунікації, таблиця є формою узагальнення інформації в необмеженому числі різних соціальних або наукових контекстах. Вона забезпечує звичний спосіб донести інформацію, яка в іншому випадку можуе не бути очевидною та легкозрозумілою.

Наприклад, на наступній діаграмі, два альтернативних представлення тієї ж інформації представлені разом. Зліва знаходиться NFPA 704 стандарт, зправу є проста таблиця, що відображає ті ж дані. Обидві таблиці представляють по суті ту ж інформацію, але табличне подання є більш зрозумілим для тих, хто не знайомий з стандартом NFPA 704. Однак табличне представлення не може бути ідеальним в будь-яких обставинах (наприклад, через обмеженість простору, або з міркувань безпеки).

Квадрат безпеки
Стандартне представлення Табличне представлення
Рівні ризику
Небезпека для здоров'я Вогненебезпечність Нестабільність Спеціальне
Рівень 3 Рівень 2 Рівень 1

Конкретні застосуванняРедагувати

ПублікуванняРедагувати

 • Перехресні посилання

МатематикаРедагувати

 • Арифметика (таблиця множення)
 • Логіка (таблиця істиності)

Природничі наукиРедагувати

 • Хімія (періодична таблиця)
 • Океанографія (таблиці припливів)

Інформаційні технологіїРедагувати

Використовуються як і в програмах так і в їх розробці.

ПрограмиРедагувати

Сучасні програми дають можливість створювати, форматувати та редагувати таблиці для широкого спектру застосувань. Наприклад:

 • текстові редактори;
 • програми для створення презентацій
 • таблиці, визначені в HTML

ДжерелаРедагувати

 • Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. — К.: Літера, 2003 ISBN 966-7543-25-0 360 с.

Див. такожРедагувати