Суміш

сторінка значень у проєкті Вікімедіа

Суміш — невпорядкована сукупність, до складу якої входять різні складові (елементи).

Система, що складається з газових, рiдких або твердих компонентiв (складників), мiж молекулярними частинками яких вiдсутнi хімiчнi зв'язки. Може бути або не бути розчином, може бути дисперсною системою. Складники залишаються хімічно незмінними за даних умов протягом тривалого часу (часу спостереження).

Ідеальна суміш — суміш речовин A, B, C,… коли відносні активності (a) та мольні частки(x) кожного з компонентів є рівними (в певному наближенні):

aB= xB, aC= xC, …,

а отже, в якій коефіцієнти активності речовин є рівними одиниці.

Хімія, промисловістьРедагувати

КультураРедагувати

ДжерелаРедагувати