Розшарована вибірка, стратифікована проба (англ. stratified sample) — проба, що складається з порцій, отриманих з ідентичних субчастин (страт) родоначальної сукупності. З кожної субчастини проби відбираються довільно. Завданням взяття стратифікованих проб є отримання більш репрезентативного зразка, ніж той, що береться за методикою випадкового відбору проб.

Розшарована вибірка складається з різних прошарків популяції, наприклад, роблячи вибірки у різних вікових групах. Розмір вибірки для кожного прошарку пропорційний розміру цього прошарку. Важливо, щоб прошарки не перетинались.

Приклад Редагувати

Припустимо, що нам треба оцінити середнє число виборців за кожного кандидати на виборах. Припустимо, що регіон має 3 міста: Місто А має 1 мільйон заводських робітників, Місто Б має два мільйони офісних працівників і Місто В має 3 мільйони пенсіонерів. Ми можемо зробити випадкову вибірку розміру 60 з усього населення, але є шанс отримати незбалансовану по містах вибірку, що може спричинити похибку в оцінці. Натомість, якщо ми зробимо вибірки розмірів 10, 20 і 30 з Міста A, Б і В відповідно, ми можемо отримати меншу похибку в оцінці.

Джерела Редагувати