Спонтанне випромінювання

Спонтанне випромінювання - самодовільне випромінювання кванта світла квантовомеханічною системою в збудженому стані.

Термін спонтанне випромінювання вживається на противагу терміну "вимушене випромінювання", тобто випромінювання, яке відбувається під впливом зовнішньої електромагнітної хвилі.

Спонтанне випромінювання є результатом взаємодії квантовомеханічної системи із нульовими коливаннями електромагнітного поля.

Час, коли відбувається спонтанне випромінювання, наперед визначити неможливо. Зокрема, спонтанним є випромінювання гамма-променів збудженими ядрами.

При переході між рівнями квантової системи з енергіями та частота спонтанного електромагнітного випромінювання визначається різницею цих енергій:

,

де h - стала Планка.

Спонтанне випромінювання визначає природну ширину спектральної лінії.

ДжерелаРедагувати

  • Білий М.У. (1973). Атомна фізика. Київ: Вища школа.