Список видів роду іноцибе

стаття-список у проекті Вікімедіа

Список видів роду іноцибе:

Список, який станом на 21.11.2019 містить 1130 визнаних видів роду іноцибе (Inocybe), складений на основі даних сайту «Species Fungorum»[1]:

AРедагувати

Inocybe aberrans (E.Horak) Garrido, 1988
Inocybe abnormispora Alessio, 1987
Inocybe abruptibulbosa E.Ludw., 2017
Inocybe abundans Murrill, 1911
Inocybe acaciae Matheny & Bougher, 2017
Inocybe acanthosperma Matheny & Bougher, 2017
Inocybe acriolens Grund & D.E.Stuntz, 1975
Inocybe acuta Boud., 1917
Inocybe acutata Takah.Kobay. & Nagas., 1993
Inocybe acutofulva Bizio & A.Castellan, 2018
Inocybe acutoides Kokkonen & Vauras, 2012
Inocybe acutopapillata E.Ludw., 2017
Inocybe acystidiata E.Ludw., 2017
Inocybe acystidiosa Kauffman, 1924
Inocybe adaequata (Britzelm.) Sacc., 1887
Inocybe aequalis (E.Horak) Garrido, 1988
Inocybe aerea E.Ludw., 2017
Inocybe aeruginascens Babos, 1970
Inocybe aestiva Kropp, Matheny & L.J.Hutchison, 2013
Inocybe agardhii (N.Lund) P.D.Orton, 1960
Inocybe agglutinata Peck, 1888
Inocybe agordina Bizio, 2000
Inocybe ahmadii Farooqi, Niazi & Khalid, 2017
Inocybe akirna K.P.D.Latha & Manim., 2017
Inocybe alabamensis Kauffman, 1924
Inocybe alachuana Murrill, 1941
Inocybe albicans Velen., 1920
Inocybe albidipes Cleland & Cheel, 1918
Inocybe albido-ochracea (Britzelm.) Sacc. & Traverso, 1910
Inocybe albodisca Peck, 1898
Inocybe albofibrillosa Stangl & Schmid-Heckel, 1985
Inocybe alboflavella C.K.Pradeep & Matheny, 2016
Inocybe albofloccosa Matheny & Bougher, 2017
Inocybe albomarginata Velen., 1920
Inocybe albonitens C.K.Pradeep & Matheny, 2016
Inocybe alboperonata Kühner, 1988
Inocybe albopruinata Herp., 1912
Inocybe albostipitata Bon & E.Ferrari ex Carteret & Reumaux, 2017
Inocybe albovelata Reumaux, 1984
Inocybe albovelutipes Stangl, 1980
Inocybe albovestita E.Horak, 1978
Inocybe alboviscida (E.Horak) Garrido, 1988
Inocybe alienospora (Corner & E.Horak) Garrido, 1988
Inocybe alloumbrina Matheny & Bougher, 2017
Inocybe alluvionis Stangl & J.Veselský, 1976
Inocybe alnea Stangl, 1979
Inocybe alpigenes (E.Horak) Bon, 1997
Inocybe althoffiae E.Horak, 1979
Inocybe amarescens Farl. & Burt, 1929
Inocybe amazoniensis Singer & I.J.A.Aguiar, 1983
Inocybe ambigua Romagn., 1979
Inocybe amethystina Kuyper, 1986
Inocybe amicta Kokkonen & Vauras, 2012
Inocybe ammophila G.F.Atk., 1918
Inocybe amoenolens Kühner, 1988
Inocybe ampullaceocystidiata Shchukin, 1985
Inocybe amygdalina (E.Horak) Garrido, 1988
Inocybe amygdalospora Métrod ex Cheype & Contu, 2005
Inocybe angulatosquamulosa Stangl, 1984
Inocybe angustifolia (Corner & E.Horak) Garrido, 1988
Inocybe angustispora Bessette & Fatto, 1998
Inocybe antillana Pegler, 1983
Inocybe apiosmota Grund & D.E.Stuntz, 1975
Inocybe araneosa Matheny & Bougher, 2017
Inocybe arctica E.Larss., Vauras & C.L.Cripps, 2018
Inocybe arenaria (Bon) E.Ludw., 2017
Inocybe arenicola (R.Heim) Bon, 1983
Inocybe areolatodiffracta E.Ludw., 2017
Inocybe argentea (Singer) Singer, 1931
Inocybe argenteolutea Vauras, 1997
Inocybe argentina Speg., 1898
Inocybe argillacea (Pers.) Singer, 1961
Inocybe armeniaca Huijsman, 1974
Inocybe armeniacofibrillosa E.Ludw., 2017
Inocybe armoricana R.Heim, 1931
Inocybe arthrocystis Kühner, 1988
Inocybe assimilata Britzelm., 1881
Inocybe asterospora Quél., 1880
Inocybe astoriana Murrill, 1911
Inocybe atrisquamosa Matheny & Bougher, 2017
Inocybe atrorubripes Matheny, Bougher & Ryberg, 2017
Inocybe atroumbonata Hongo, 1966
Inocybe attenuatipes E.Ludw., 2017
Inocybe aurantiifolia Beller, 1979
Inocybe aurantiobrunnea Esteve-Rav. & García Blanco, 2003
Inocybe aurantiocystidiata E.Turnbull & Watling, 1995
Inocybe aurantioumbonata Franchi & M.Marchetti, 2008
Inocybe aurea Huijsman, 1955
Inocybe aureocitrina Esteve-Rav., 2014
Inocybe aureoglabra E.Ludw., 2017
Inocybe aureorimosa Matheny & Bougher, 2017
Inocybe aureostipes Kobayasi, 1952
Inocybe auricoma (Batsch) Sacc., 1887
Inocybe auricomella Kühner, 1988
Inocybe auritelloides Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2017
Inocybe aurivenia (Batsch) Bres., 1930
Inocybe aurora Grund & D.E.Stuntz, 1975
Inocybe australiensis Cleland & Cheel, 1918
Inocybe austrofibrillosa Grgur., 2002
Inocybe austrofibrillosipes Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2018
Inocybe austrolilacina Wartchow & R.M.B.Silveira, 2013
Inocybe austrosquarrosa Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2017
Inocybe avellanea Kobayasi, 1952
Inocybe avellaneifolia Matheny & Bougher, 2017
Inocybe avellaneocephala E.Ludw., 2017
Inocybe avenacea Velen., 1920
Inocybe ayangannae Matheny, Aime & T.W.Henkel, 2003
Inocybe ayeri Furrer-Ziogas, 1987

BРедагувати

Inocybe babruka K.P.D.Latha & Manim., 2017
Inocybe bakeri Peck, 1909
Inocybe baltica Vauras & E.Larss., 2016
Inocybe barrasae Esteve-Rav., 2001
Inocybe basicitrata Jul.Schäff. ex Moënne-Locc., 2000
Inocybe bella Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2017
Inocybe bicolor E.Ludw., 2017
Inocybe bicolorata E.Horak, Matheny & Desjardin, 2015
Inocybe bicornis Braaten, Bougher & Matheny, 2013
Inocybe bipindiensis Henn., 1901
Inocybe bispora Hongo, 1958
Inocybe bivela Kühner, 1988
Inocybe bolbitioides Carteret & Reumaux, 2013
Inocybe bongardii (Weinm.) Quél., 1872
Inocybe borealis M.Lange, 1957
Inocybe boreoaustralis Matheny & Bougher, 2017
Inocybe boreocarelica Kokkonen & Vauras, 2012
Inocybe bresadolae Massee, 1904
Inocybe bresadolana Bon, 1983
Inocybe brevicula Matheny & Bougher, 2017
Inocybe brevicystis Métrod, 1956
Inocybe brevisquamulosa E.Horak, Matheny & Desjardin, 2015
Inocybe breviterincarnata D.E.Stuntz ex Kropp, Matheny & L.J.Hutchison, 2013
Inocybe bridgesiana Singer, 1953
Inocybe brunnea Quél., 1880
Inocybe brunneidisca Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2017
Inocybe brunneoflavescens Carteret, 2017
Inocybe brunneolipes Grund & D.E.Stuntz, 1970
Inocybe brunneolutea E.Horak, 2018
Inocybe brunneosquamulosa K.P.D.Latha & Manim., 2017
Inocybe brunneotomentosa Huijsman, 1978
Inocybe brunneovillosa (Jungh.) Dörfelt & Zschiesch., 1986
Inocybe brunnescens Earle, 1905
Inocybe brunnescentipes E.Ludw., 2017
Inocybe bubakii Velen., 1920
Inocybe bufonia Kokkonen & Vauras, 2012
Inocybe bulbinella Matheny & Bougher, 2017
Inocybe bulbosa Peck, 1909
Inocybe bulbosissima (Kühner) Bon, 1992

CРедагувати

Inocybe caballeroi C.E.Hermos. & Esteve-Rav., 2005
Inocybe cacaocolor Matheny & Bougher, 2017
Inocybe caerulata Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2017
Inocybe caesariata (Fr.) P.Karst., 1879
Inocybe caespitosa Velen., 1922
Inocybe caespitosella Speg., 1926
Inocybe calamistrata (Fr.) Gillet, 1876
Inocybe calamistratoides E.Horak, 1978
Inocybe calcaris Métrod, 1953
Inocybe calida Velen., 1920
Inocybe californica Kauffman, 1924
Inocybe callichroa E.Horak, 2018
Inocybe calocephala Matheny & Bougher, 2017
Inocybe calocystis Carteret & Reumaux, 2017
Inocybe calopedes Matheny & Bougher, 2010
Inocybe calospora Quél., 1881
Inocybe calosporoides L.G.Krieglst., 2019
Inocybe camelicolor E.Ludw., 2017
Inocybe campestris Matheny & Bougher, 2017
Inocybe candidipes Kropp & Matheny, 2004
Inocybe canescens J.Favre, 1955
Inocybe caprimulgi Vauras & E.Larss., 2015
Inocybe carelica Singer, 1938
Inocybe carneicaulis E.Ludw., 2017
Inocybe carnosibulbosa C.K.Pradeep & Matheny, 2016
Inocybe carolinensis Matheny, 2018
Inocybe caroticolor T.Bau & Y.G.Fan, 2013
Inocybe carpinacea Velen., 1947
Inocybe castanea Peck, 1904
Inocybe castaneicolor A.La Rosa, Bizio, Saitta & Tedersoo, 2017
Inocybe castaneoides Peck, 1913
Inocybe castanopsis Hruby, 1930
Inocybe casuarinae Corner & E.Horak, 1979
Inocybe catalaunica Singer, 1947
Inocybe caucasica Singer, 1937
Inocybe caulis-aurorae E.Ludw., 2017
Inocybe cavipes (Britzelm.) Sacc. & Traverso, 1910
Inocybe cerasphora Singer, 1953
Inocybe cercocarpi Kropp, Matheny & L.J.Hutchison, 2013
Inocybe cerea E.Horak, 1978
Inocybe cerina (Malençon) Bon, 1996
Inocybe cervicolor (Pers.) Quél., 1886
Inocybe chalcoceps Matheny & Bougher, 2017
Inocybe chalcodoxantha Grund & D.E.Stuntz, 1968
Inocybe changbaiensis T.Bau & Y.G.Fan, 2018
Inocybe chelanensis D.E.Stuntz, 1947
Inocybe chilensis Singer, 1965
Inocybe chlorochroa Corriol & Guinb., 2013
Inocybe chondroderma D.E.Stuntz ex Matheny, Norvell & E.C.Giles, 2013
Inocybe chondrospora Einhell. & Stangl, 1979
Inocybe chrysocephala F.H.Nishida, 1988
Inocybe chrysochroa Takah.Kobay. & Courtec., 1993
Inocybe cinchonensis (Murrill) Dennis, 1968
Inocybe cincinnata (Fr.) Quél., 1872
Inocybe cinerascentipes Huijsman, 1955
Inocybe cingulata E.Horak, 1979
Inocybe cingulatipes (Corner & E.Horak) Garrido, 1988
Inocybe cinnabarina Hruby, 1930
Inocybe cinnamomea A.H.Sm., 1941
Inocybe cinnamomeiceps E.Ludw., 2017
Inocybe cinnamomicolor Reumaux, 2001
Inocybe cistobulbipes Esteve-Rav. & Vila, 2002
Inocybe clavata Takah.Kobay., 2002
Inocybe claviger E.Horak & Bas, 1981
Inocybe clypeata Matheny & Bougher, 2017
Inocybe coelestium Kuyper, 1985
Inocybe coerulescens Kobayasi, 1952
Inocybe collivaga Velen., 1920
Inocybe coloradoensis (Tracey & Earle) Earle, 1903
Inocybe comatella (Peck) Sacc., 1887
Inocybe concinnula J.Favre, 1955
Inocybe confusa P.Karst., 1888
Inocybe congregata A.Pearson, 1950
Inocybe conica P.Larsen, 1931
Inocybe conicoalba E.Horak, 1979
Inocybe connexa Kauffman, 1924
Inocybe conspicuispora Buyck & Eyssart., 1999
Inocybe cookei Bres., 1892
Inocybe copriniformis Reumaux, 2005
Inocybe coprinoides E.Ludw., 2017
Inocybe corcontica Velen., 1920
Inocybe cordae Velen., 1920
Inocybe corneri (E.Horak) Garrido, 1988
Inocybe corrubescens Singer, 1931
Inocybe cortinata Rolland, 1901
Inocybe corydalina Quél., 1875
Inocybe costinitii Bizio, Ferisin & Dovana, 2016
Inocybe cotoneovelata E.Ludw., 2017
Inocybe crassicystidiata Pegler, 1983
Inocybe crassipes (Cooke & Massee) Pegler, 1965
Inocybe cryptocystis D.E.Stuntz, 1954
Inocybe curcumina Bandini, B.Oertel & U.Eberh., 2018
Inocybe curreyi (Berk.) Sacc., 1887
Inocybe curtispora E.Ludw., 2017
Inocybe curvipes P.Karst., 1890
Inocybe cutifracta Petch, 1917
Inocybe cyaneovirescens Henn., 1900
Inocybe cyanotrichia Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2017
Inocybe cylindrispora Murrill, 1945
Inocybe cylindrocystis G.F.Atk., 1918
Inocybe cystidiosa (A.H.Sm.) Singer, 1951

DРедагувати

Inocybe davisiana Kauffman, 1924
Inocybe deborae E.Ferrari, 2003
Inocybe decemgibbosa (Kühner) Vauras, 1997
Inocybe decipiens Bres., 1892
Inocybe decipientoides Peck, 1907
Inocybe deianae Eyssart., 2007
Inocybe deminuta Peck, 1906
Inocybe demitrata Velen., 1920
Inocybe densipruinosa E.Horak, 2018
Inocybe dentifera Velen., 1947
Inocybe derbschii Schwöbel & Stangl, 1982
Inocybe desquamans Peck, 1906
Inocybe destruens E.Horak, 1978
Inocybe dewrangia Grgur., 1997
Inocybe diabolica Vauras, 1994
Inocybe dilutecinnamomea Singer, 1954
Inocybe diminuta Peck, 1906
Inocybe dissimilis E.Horak, 2018
Inocybe dissocystis Singer, 1953
Inocybe distantifolia E.Ludw., 2017
Inocybe distincta K.P.D.Latha & Manim., 2016
Inocybe diversa E.Horak, 2018
Inocybe dolichospora Malençon, 1970
Inocybe dulcamara (Pers.) P.Kumm., 1871
Inocybe dulcamaroides Kühner, 1988
Inocybe dulciolens Matheny, 2019
Inocybe dunensis P.D.Orton, 1960
Inocybe duploparvula E.Ludw., 2017
Inocybe duriuscula Rea, 1908

EРедагувати

Inocybe earleana Kauffman, 1924
Inocybe eburnea Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2017
Inocybe echinosimilis (E.Horak) Garrido, 1988
Inocybe echinospora Egeland, 1913
Inocybe egenula J.Favre, 1955
Inocybe elata T.Bau, 2018
Inocybe elegans Reumaux, 2001
Inocybe elegantissima Carteret & Reumaux, 2017
Inocybe ellipsoidispora E.Ludw., 2017
Inocybe elliptica Takah.Kobay., 2002
Inocybe emergens (Cleland) Grgur., 1997
Inocybe enigmatica Matheny & Aime, 2012
Inocybe entolomatospora Bidaud, Ferville & Armada, 2012
Inocybe epidendron Matheny, Aime & T.W.Henkel, 2003
Inocybe ericetorum Vauras & Kokkonen, 2012
Inocybe erinaceomorpha Stangl & J.Veselský, 1979
Inocybe eriocaulis Matheny & Bougher, 2017
Inocybe errata E.Horak, Matheny & Desjardin, 2015
Inocybe erubescens A.Blytt, 1905
Inocybe erythospilota Grund & D.E.Stuntz, 1984
Inocybe erythrobasis Singer, 1954
Inocybe euganea Giliberto, P.Alvarado & Bizio, 2018
Inocybe eurycystis E.H.L.Krause, 1929
Inocybe euthelella Peck, 1915
Inocybe eutheles (Fr.) Quél., 1880
Inocybe eutheloides Peck, 1887
Inocybe euviolacea E.Ludw., 2017
Inocybe excoriata Peck, 1904
Inocybe exigens Matheny & Bougher, 2017
Inocybe exigua (Cleland) Grgur., 1997
Inocybe exilis (Kuyper) Jacobsson & E.Larss., 2008

FРедагувати

Inocybe fallax Peck, 1904
Inocybe farinosipes Matheny, Bougher & Ryberg, 2017
Inocybe fastigiella G.F.Atk., 1918
Inocybe fastuosa Takah.Kobay., 1995
Inocybe favrei Bon, 1985
Inocybe favrei-cavipes Bon, 1997
Inocybe fechtneri Velen., 1920
Inocybe felipponei (Speg.) Singer, 1951
Inocybe ferruginea Bon, 1978
Inocybe fibrillosa Peck, 1888
Inocybe fibrillosibrunnea O.K.Mill. & R.N.Hilton, 1987
Inocybe fibrillosipes E.Ludw., 2017
Inocybe fibrosa (Sowerby) Gillet, 1876
Inocybe fibrosoides Kühner, 1933
Inocybe fissurata Matheny & Bougher, 2017
Inocybe fissuratula E.Ludw., 2017
Inocybe flagellata (Reumaux) Reumaux, 2001
Inocybe flavella P.Karst., 1890
Inocybe flavoalbida Matheny & Bougher, 2017
Inocybe flavobrunnea Y.C.Wang, 1973
Inocybe flavobrunnescens Esteve-Rav., G.Moreno & Bizio, 2011
Inocybe flavosquamulosa C.K.Pradeep & Matheny, 2016
Inocybe floccosibrunnea Matheny & Bougher, 2017
Inocybe floccosistipitata K.P.D.Latha & Manim., 2017
Inocybe flocculosa Sacc., 1887
Inocybe floridana Murrill, 1945
Inocybe fragilis Matheny & Bougher, 2017
Inocybe fragilissima E.Horak, Matheny & Desjardin, 2015
Inocybe fragrans Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2017
Inocybe fraudans (Britzelm.) Sacc., 1887
Inocybe friabilis Matheny & Kudzma, 2019
Inocybe frigidula J.Favre, 1955
Inocybe froudistii Matheny & Bougher, 2017
Inocybe frumentacea Bres., 1900
Inocybe fuegiana (Speg.) Speg., 1891
Inocybe fuligineoalba E.Ludw., 2017
Inocybe fuligineoatra Huijsman, 1955
Inocybe fulvella Bres., 1892
Inocybe fulvelliceps Murrill, 1945
Inocybe fulviceps Murrill, 1945
Inocybe fulvida Bres., 1930
Inocybe fulvidula Velen., 1939
Inocybe fulvilubrica Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2012
Inocybe fulvipes Kühner, 1988
Inocybe fulvo-olivacea Cleland, 1933
Inocybe fulvotomentosa Matheny, Bougher, R.Rob. & K.Syme, 2018
Inocybe fulvoumbonata Murrill, 1945
Inocybe fumosifolia Speg., 1926
Inocybe furcata Takah.Kobay., 2003
Inocybe fuscata Singer, 1953
Inocybe fuscescentipes Kühner, 1988
Inocybe fuscicothurnata Grund & D.E.Stuntz, 1975
Inocybe fuscidula Velen., 1920
Inocybe fuscocinnamomea Singer, 1953
Inocybe fuscodisca (Peck) Massee, 1904
Inocybe fuscoperonata Corner & E.Horak, 1979
Inocybe fuscospinulosa Corner & E.Horak, 1979
Inocybe fuscosquarrosa Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2017
Inocybe fusipes Bizio, Franchi & M.Marchetti, 2006

GРедагувати

Inocybe gemina (E.Horak) Garrido, 1988
Inocybe geniculata Matheny & Bougher, 2017
Inocybe geophylla (Bull.) P.Kumm., 1871
Inocybe geophyllomorpha Singer, 1953
Inocybe geraniodora J.Favre, 1955
Inocybe ghanaensis Pegler, 1969
Inocybe gibbosula (E.Horak) Garrido, 1988
Inocybe gigacystis Singer, 1953
Inocybe gigantea Bon, 1996
Inocybe gigantispora Murrill, 1945
Inocybe gilviceps Matheny, Bougher & Halling, 2017
Inocybe gintliana Velen., 1920
Inocybe glabra Kauffman, 1918
Inocybe glabrescens Velen., 1920
Inocybe glabripes Ricken, 1915
Inocybe glabrodisca P.D.Orton, 1960
Inocybe glandicolor E.Ludw., 2017
Inocybe glareophila Bidaud & Fillion, 1993
Inocybe glaucescens Matheny & Kudzma, 2019
Inocybe glaucodisca Buyck & Eyssart., 1999
Inocybe glutinosifibrillosa Takah.Kobay., 2002
Inocybe glutinosonigricans E.Ludw., 2017
Inocybe godeyi Gillet, 1874
Inocybe godfrinioides Kühner, 1988
Inocybe gomphocephala Matheny & Bougher, 2017
Inocybe goniopusio Stangl, 1989
Inocybe gracilenta E.Ludw., 2017
Inocybe gracilior E.Horak, 2018
Inocybe gracilissima Matheny & Bougher, 2017
Inocybe gracillima Carteret & Reumaux, 2012
Inocybe grammata Quél., 1880
Inocybe grammatoides Esteve-Rav., Pancorbo & E.Rubio, 2019
Inocybe grammopodia Malençon, 1970
Inocybe granulosa Jacobsson & E.Larss., 2015
Inocybe granulosiceps (E.Horak) Garrido, 1988
Inocybe granulosipes Cleland, 1933
Inocybe graveolens (E.Horak) Garrido, 1988
Inocybe gregaria K.P.D.Latha & Manim., 2016
Inocybe griseola Takah.Kobay., 2002
Inocybe griseolilacina J.E.Lange, 1917
Inocybe griseorubida K.P.D.Latha & Manim., 2015
Inocybe griseoscabrosa (Peck) Earle, 1903
Inocybe griseotarda Poirier, 2002
Inocybe guttulifera Kühner, 1988
Inocybe gymnopilus Kühner, 1988
Inocybe gypsea Carteret & Reumaux, 2013

HРедагувати

Inocybe haemacta (Berk. & Cooke) Sacc., 1887
Inocybe hainanensis T.Bau & Y.G.Fan, 2004
Inocybe halophila R.Heim, 1931
Inocybe hebelomoides Murrill, 1945
Inocybe heimii Bon, 1984
Inocybe helianthemi E.Ludw. & M.Huth, 2017
Inocybe hemileuca F.H.Nishida & D.E.Stuntz, 1988
Inocybe henryi Reumaux, 1999
Inocybe heterochrominea Grund & D.E.Stuntz, 1983
Inocybe heterocystis Kühner, 1988
Inocybe heterosemen Carteret & Reumaux, 2012
Inocybe hettematica (Britzelm.) Sacc. & Traverso, 1910
Inocybe himalayensis Razaq, Khalid & Kobayashi, 2018
Inocybe hinnulea Kühner, 1988
Inocybe hinoana Yukawa & Katum., 1954
Inocybe hirculus Vauras, 1995
Inocybe hirtella Bres., 1884
Inocybe hirtellarum Carteret & Reumaux, 2017
Inocybe hirtelloides Stangl & J.Veselský, 1974
Inocybe holoxantha Grund & D.E.Stuntz, 1981
Inocybe homomorpha (Singer) Singer, 1931
Inocybe horakii Raithelh., 1977
Inocybe horakomyces Garrido, 1988
Inocybe hotsoniana D.E.Stuntz, 1947
Inocybe huijsmanii Kuyper, 1986
Inocybe humidicola Matheny & Bougher, 2017
Inocybe humilis J.Favre, 1960
Inocybe hydrocybiformis (Corner & E.Horak) Garrido, 1988
Inocybe hygrophana Glowinski & Stangl, 1981
Inocybe hygrophoroides Shchukin, 1985
Inocybe hymenocarpa Matheny & Bougher, 2017
Inocybe hypervelata Bizio & Cervini, 2005
Inocybe hyperythra Rick, 1930
Inocybe hypophaea Furrer-Ziogas, 1952
Inocybe hypotheja Kühner, 1988
Inocybe hystrix (Fr.) P.Karst., 1879

IРедагувати

Inocybe ianthinofolia Pegler, 1983
Inocybe illudens Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2017
Inocybe imbricata (Cleland) Garrido, 1988
Inocybe immaculipes Kühner, 1988
Inocybe immigrans Malloch, 1982
Inocybe impexa (Lasch) Kuyper, 1986
Inocybe inaensis Kobayasi, 1952
Inocybe incarnata Bres., 1884
Inocybe incognita (E.Horak) Garrido, 1988
Inocybe indica Sarwal, 1983
Inocybe infelix Peck, 1887
Inocybe infida (Peck) Earle, 1903
Inocybe infirma E.Horak, 2018
Inocybe infracta Velen., 1920
Inocybe infumata Kühner, 1988
Inocybe ingae Pegler, 1983
Inocybe inodora Velen., 1920
Inocybe insignis A.H.Sm., 1941
Inocybe insignissima Romagn., 1979
Inocybe insinuata Kauffman, 1924
Inocybe insuavis (Britzelm.) Sacc. & Traverso, 1910
Inocybe insulana K.P.D.Latha & Manim., 2017
Inocybe intermedia E.Horak, 2018
Inocybe intricata Peck, 1909
Inocybe invadens Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2017
Inocybe invenusta (Britzelm.) Sacc. & Traverso, 1910
Inocybe involuta Kuyper, 1989
Inocybe ionides Corner & E.Horak, 1979
Inocybe ionocaulis Matheny & Bougher, 2017
Inocybe ionocephala Matheny, 2018
Inocybe ionochlora Romagn., 1979
Inocybe iringolkavensis K.P.D.Latha & Manim., 2016
Inocybe irregularinodulosa Takah.Kobay., 2002
Inocybe irregularis E.Horak, 2018
Inocybe isabellina Matheny & Bougher, 2017
Inocybe iseranensis E.Ferrari, 2010

JРедагувати

KРедагувати

LРедагувати

Inocybe lacera (Fr.) P.Kumm., 1871
Inocybe lacunarum Vauras & E.Larss., 2015
Inocybe laeta Alessio, 1979
Inocybe laetior D.E.Stuntz, 1950
Inocybe laevispora Hruby, 1930
Inocybe lagenicystidiata E.Ludw., 2017
Inocybe lageniformis Takah.Kobay., 2002
Inocybe lanatodisca Kauffman, 1918
Inocybe lanatopurpurea Esteve-Rav. & G.Moreno, 2014
Inocybe langei R.Heim, 1931
Inocybe lanuginosa (Bull.) P.Kumm., 1871
Inocybe lapponica Kokkonen & Vauras, 2012
Inocybe lasseri Dennis, 1953
Inocybe lasseroides (E.Horak) Garrido, 1988
Inocybe lateraria Rick, 1920
Inocybe latericia E.Horak, 1978
Inocybe latibulosa E.Horak, Matheny & Desjardin, 2015
Inocybe latifolia E.Ludw., 2017
Inocybe latispora (Bon) Jacobsson & E.Larss., 2012
Inocybe laureata Matheny & Bougher, 2017
Inocybe lavandulochlora Esteve-Rav. & M.Villarreal, 2001
Inocybe lemmi E.Larss., Vauras & C.L.Cripps, 2017
Inocybe leochroma Bandini, Vauras, & B.Oertel, 2018
Inocybe leonina Esteve-Rav. & A.Caball., 2009
Inocybe lepidocephala Speg., 1898
Inocybe lepidotella Matheny & Aime, 2012
Inocybe lepiotoides Reumaux, 1983
Inocybe leptoclada Takah.Kobay. & Courtec., 2000
Inocybe leptocystella G.F.Atk., 1918
Inocybe leptocystis G.F.Atk., 1918
Inocybe leptoderma Takah.Kobay. & Nukada, 2002
Inocybe leptophylla G.F.Atk., 1918
Inocybe leptospermi (E.Horak) Garrido, 1988
Inocybe leucoloma Kühner, 1988
Inocybe leucopoda Velen., 1920
Inocybe leucotaenia Matheny & Bougher, 2017
Inocybe lilacinolamellata (Britzelm.) Sacc. & Traverso, 1910
Inocybe lilacinomaculata E.Ludw. & I.L.Franzén, 2017
Inocybe lilacinosquamosa Matheny, Aime & T.W.Henkel, 2003
Inocybe lilofastigiata (Stangl & J.Veselský) Bon, 1996
Inocybe lindrothii (P.Karst.) Vauras & E.Larss., 2014
Inocybe lineata E.Horak, Matheny & Desjardin, 2015
Inocybe littoralis Pegler, 1983
Inocybe longipes Massee, 1908
Inocybe longispora M.Lange, 1957
Inocybe lorillardiana Murrill, 1911
Inocybe lucifera Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2017
Inocybe lutea Kobayasi & Hongo, 1952
Inocybe luteifolia A.H.Sm., 1941
Inocybe luteipes J.Favre, 1955
Inocybe luteobrunnea K.P.D.Latha & Manim., 2017
Inocybe luteobulbosa E.Horak, 1978
Inocybe luteola Takah.Kobay., 2009
Inocybe luteo-olivacea Matheny, Bougher & Halling, 2017
Inocybe luteotigrina Carteret, 2017
Inocybe lutescens Velen., 1920

MРедагувати

Inocybe macrocystis Velen., 1920
Inocybe macrosperma Hongo, 1959
Inocybe macrospora Kobayasi, 1971
Inocybe maculata Boud., 1885
Inocybe maculipes J.Favre, 1955
Inocybe magnibulbosa E.Horak, 2018
Inocybe magnicarpa Takah.Kobay., 2005
Inocybe magnifica (E.Horak) Garrido, 1988
Inocybe magnifolia Matheny, Aime & T.W.Henkel, 2012
Inocybe malenconiana Bon, 1997
Inocybe malenconii R.Heim, 1931
Inocybe maleolens Carteret & Reumaux, 2017
Inocybe mallocyboides E.Ludw., 2017
Inocybe mallopoda Matheny & Bougher, 2017
Inocybe mammifera M.M.Moser, 1992
Inocybe mammillaris Sacc., 1887
Inocybe mammosa Velen., 1920
Inocybe manuelae E.Ferrari & Bizio, 2006
Inocybe manukanea (E.Horak) Garrido, 1988
Inocybe margaritispora (Berk.) Sacc., 1887
Inocybe marginata Matheny, Aime & T.W.Henkel, 2012
Inocybe mariluanensis (Speg.) Singer, 1951
Inocybe maritimoides (Peck) Sacc., 1887
Inocybe marmoripes G.F.Atk., 1918
Inocybe martinica Pegler, 1983
Inocybe mascardi Raithelh., 1990
Inocybe masoviensis Rudn.-Jez., 1967
Inocybe matrisdei Singer, 1962
Inocybe mediocris (Corner & E.Horak) Garrido, 1988
Inocybe megalospora Rick, 1919
Inocybe melampyri Velen., 1947
Inocybe melanopoda D.E.Stuntz, 1954
Inocybe melissolens Reumaux, 2001
Inocybe melleiconica Grund & D.E.Stuntz, 1968
Inocybe melliolens Kühner, 1988
Inocybe mellita Matheny, Bougher & Ryberg, 2017
Inocybe memorialis Matheny & Bougher, 2017
Inocybe mendica E.Horak, 1978
Inocybe menthi-gustans F.H.Nishida, 1988
Inocybe meridionalis Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2017
Inocybe metrodiana Bon ex Carteret & Reumaux, 2013
Inocybe metrodii Stangl & J.Veselský, 1979
Inocybe microfastigiata Kühner, 1988
Inocybe microsperma E.Horak, 2018
Inocybe microteroxantha Grund & D.E.Stuntz, 1981
Inocybe mimica Massee, 1904
Inocybe minima Peck, 1913
Inocybe minimispora Reumaux, 1986
Inocybe minuta P.Karst., 1906
Inocybe minutispora Murrill, 1945
Inocybe minutissima Carteret & Reumaux, 2012
Inocybe mirabilis Velen., 1920
Inocybe miranda Carteret & Reumaux, 2013
Inocybe misakaensis Matheny & Watling, 2004
Inocybe misera E.Horak, 2018
Inocybe mitracea Velen., 1920
Inocybe mixtiliformis Singer, 1954
Inocybe mixtilis (Britzelm.) Sacc., 1887
Inocybe miyiensis T.Bau & Y.G.Fan, 2013
Inocybe moelleri Eyssart. & A.Delannoy, 2006
Inocybe monochroa J.Favre, 1955
Inocybe montana Kobayasi, 1952
Inocybe monticola Kropp, Matheny & Nanagy., 2010
Inocybe moravica Hruby, 1930
Inocybe mucidiolens (Grund & D.E.Stuntz) Matheny, 2016
Inocybe mucronata R.Heim, 1931
Inocybe multicingulata E.Horak, 1979
Inocybe multicolor Raithelh., 1977
Inocybe multicoronata A.H.Sm., 1939
Inocybe multifolia Braaten, M.G.Wood & Matheny, 2013
Inocybe multispora Murrill, 1945
Inocybe muricellata Bres., 1905
Inocybe murrayana Cleland, 1933
Inocybe mussooriensis Sarwal, 1983
Inocybe mutata (Peck) Massee, 1904
Inocybe muthangensis K.P.D.Latha & Manim., 2016
Inocybe mycenoides Kuyper, 1986
Inocybe myriadophylla Vauras & E.Larss., 2012
Inocybe mystica Stangl & Glowinski, 1980
Inocybe mytiliodora Stangl & Vauras, 1988

NРедагувати

Inocybe nana F.H.Møller, 1945
Inocybe napiformis Takah.Kobay., 2009
Inocybe napipes J.E.Lange, 1917
Inocybe naucoriiformis Velen., 1939
Inocybe nebularis E.Ludw., 2017
Inocybe neglecta E.Horak, Matheny & Desjardin, 2015
Inocybe nematoloma Joss., 1960
Inocybe nemorosa (R.Heim) Grund & D.E.Stuntz, 1968
Inocybe neobrunnescens Grund & D.E.Stuntz, 1970
Inocybe neoflocculosa Kobayasi, 1952
Inocybe neomicrospora Kobayasi, 1952
Inocybe neorufula Esteve-Rav., Macau & Ferville, 2012
Inocybe neotropicalis Singer, I.J.A.Aguiar & Ivory, 1983
Inocybe neoumbrina Kobayasi, 1952
Inocybe neoumbrinella T.Bau & Y.G.Fan, 2018
Inocybe neuhoffii Bres., 1926
Inocybe neuquenensis Singer, 1954
Inocybe nigrescens G.F.Atk., 1918
Inocybe nigrescentipes Reumaux, 2001
Inocybe nigricans Matheny, Bougher & Ryberg, 2017
Inocybe nigridisca Peck, 1888
Inocybe niigatensis Hongo, 1959
Inocybe nikkoensis Kobayasi, 1952
Inocybe nitida Velen., 1920
Inocybe nitidiuscula (Britzelm.) Lapl., 1894
Inocybe niveivelata D.E.Stuntz ex Kropp, Matheny & L.J.Hutchison, 2013
Inocybe nobilis (R.Heim) Alessio, 1980
Inocybe nobilissima Matheny & Bougher, 2017
Inocybe nodulosa Kauffman, 1924
Inocybe nodulosospora Kobayasi, 1952
Inocybe nodulospora (Peck) Sacc., 1891
Inocybe nothopus Matheny & Bougher, 2017
Inocybe notodryina Singer, I.J.A.Aguiar & Ivory, 1983
Inocybe nucleata Murrill, 1945
Inocybe nuda Velen., 1920
Inocybe nudiuscula Matheny & Bougher, 2017
Inocybe numerosigibba Takah.Kobay., 2002

OРедагувати

Inocybe oblectabilis (Britzelm.) Sacc., 1895
Inocybe obscurella Carteret & Reumaux, 2012
Inocybe obscurobadia (J.Favre) Grund & D.E.Stuntz, 1977
Inocybe obscuromellea Poirier, 2002
Inocybe obsoleta Romagn., 1953
Inocybe obtusiuscula Kühner, 1988
Inocybe occidentalis Kropp, Matheny & L.J.Hutchison, 2013
Inocybe ochracea Stangl, 1979
Inocybe ochraceolutea Carteret & Reumaux, 2017
Inocybe ochraceomarginata Kauffman, 1924
Inocybe ochraceoscabra G.F.Atk., 1918
Inocybe ochroalba Bruyl., 1970
Inocybe ochroleuca J.Favre, 1955
Inocybe ochrorufa Sarwal, 1983
Inocybe odora Velen., 1939
Inocybe oehrensii Garrido & E.Horak, 1988
Inocybe ohenojae Vauras & E.Larss., 2014
Inocybe olgae Velen., 1920
Inocybe olida Maire, 1933
Inocybe olidissima (Ripart bis) Poirier & Reumaux, 1990
Inocybe olivaceobrunnea J.Favre, 1960
Inocybe olivaceohinnulea Matheny & Bougher, 2017
Inocybe olivaceonigra (E.Horak) Garrido, 1988
Inocybe olivaceoviridis E.Ludw., 2017
Inocybe olorinata E.Horak, 1979
Inocybe olpidiocystis G.F.Atk., 1918
Inocybe olympiana A.H.Sm., 1939
Inocybe orbata Malençon, 1970
Inocybe oreadoides Carteret, 2000
Inocybe oreina J.Favre, 1955
Inocybe ornata E.Horak, Matheny & Desjardin, 2015
Inocybe ornatipes Matheny & Bougher, 2017
Inocybe ortegae Esteve-Rav., 2001
Inocybe ovatocystis Boursier & Kühner, 1928
Inocybe ovispora E.Horak, 2018
Inocybe ovoidea Takah.Kobay., 2003
Inocybe ozeensis Kobayasi, 1952

PРедагувати

Inocybe pachycaulis E.Ludw., 2017
Inocybe pachycreas R.Heim & Romagn., 1931
Inocybe pachydermica Takah.Kobay., 2002
Inocybe pachypleura Takah.Kobay., 2002
Inocybe pahangi (Corner & E.Horak) Garrido, 1988
Inocybe pakistanensis Z.Ullah, S.Jabeen, H.Ahmad & A.N.Khalid, 2018
Inocybe palaeotropica E.Turnbull & Watling, 1995
Inocybe pallescens Velen., 1920
Inocybe pallida Velen., 1920
Inocybe pallidicremea Grund & D.E.Stuntz, 1977
Inocybe pallidiflavipes Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2017
Inocybe pallidobrunnea Kauffman, 1924
Inocybe pallidolutea Carteret & Reumaux, 2017
Inocybe pallidospora Beller & Bon, 1997
Inocybe pallidotomentosa E.Ludw., 2017
Inocybe paludicola Kokkonen & Vauras, 2012
Inocybe paludinella (Peck) Sacc., 1887
Inocybe paludosa Kühner, 1988
Inocybe paludosella G.F.Atk., 1918
Inocybe papilionacea E.Ludw., 2017
Inocybe papillata (E.Horak) Garrido, 1988
Inocybe papilliformis C.K.Pradeep & Matheny, 2016
Inocybe paracerasphora (E.Horak) Garrido, 1988
Inocybe paradoxa R.Heim, 1934
Inocybe paralanuginosa Pegler, 1983
Inocybe pararubens Carteret & Reumaux, 2012
Inocybe parcecoacta Grund & D.E.Stuntz, 1977
Inocybe pargasensis Vauras, 1997
Inocybe parvibulbosa E.Horak, Matheny & Desjardin, 2015
Inocybe parvicystis Rodr.-Campo & Esteve-Rav., 2017
Inocybe parvifulva Matheny & Bougher, 2017
Inocybe parvipileus E.Ludw., 2017
Inocybe parvispora Murrill, 1945
Inocybe parvisquamulosa C.K.Pradeep & Matheny, 2016
Inocybe patibilis Reumaux, 1988
Inocybe paucicolor Matheny & Bougher, 2017
Inocybe paucicystidiosa (Bon) Franchi & M.Marchetti, 2008
Inocybe paucigibba Singer, 1965
Inocybe pedemontana Alessio, 1980
Inocybe pedicellata Velen., 1920
Inocybe pedunculata Velen., 1920
Inocybe pegleri Sarwal, 1983
Inocybe pelargoniodora Kühner, 1988
Inocybe perlata (Cooke) Sacc., 1887
Inocybe permelliolens Carteret & Reumaux, 2017
Inocybe permucida Grund & D.E.Stuntz, 1983
Inocybe pernivosa (Murrill) Singer, 1951
Inocybe peronatella J.Favre, 1960
Inocybe perpusilla Velen., 1920
Inocybe persicinipes Matheny & Bougher, 2017
Inocybe personata Kühner, 1955
Inocybe pertomentosa Murrill, 1945
Inocybe petchii Boedijn, 1951
Inocybe petiginosa (Fr.) Gillet, 1876
Inocybe petroselinolens Carteret & Reumaux, 2012
Inocybe phaeocystidiosa Esteve-Rav., G.Moreno & Bon, 1987
Inocybe phaeoleuca Kühner, 1955
Inocybe phaeosquarrosa E.Horak, 1978
Inocybe pholiotinoides Romagn., 1979
Inocybe picetorum Velen., 1920
Inocybe picrosma D.E.Stuntz, 1950
Inocybe pileosulcata E.Horak, Matheny & Desjardin, 2015
Inocybe pingala K.P.D.Latha & Manim., 2017
Inocybe pintureaui Duchemin, 1979
Inocybe piricystis J.Favre, 1955
Inocybe plocamophora Singer, I.J.A.Aguiar & Ivory, 1983
Inocybe pluteoides Höhn., 1907
Inocybe pluvialis Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2017
Inocybe pluviorum Matheny & Bougher, 2017
Inocybe pluviosilvestris Matheny & Bougher, 2017
Inocybe poculata E.Horak, 2018
Inocybe polycystidiata Kobayasi, 1952
Inocybe polytrichi-norvegici Kühner, 1988
Inocybe populea Takah.Kobay. & Courtec., 2000
Inocybe porcorum Vauras & Kokkonen, 2012
Inocybe posterula (Britzelm.) Sacc., 1887
Inocybe poujolii R.Heim, 1931
Inocybe praecox Kropp, Matheny & Nanagy., 2010
Inocybe prae-echinulata Murrill, 1941
Inocybe praefarinacea (Murrill) Singer, 1951
Inocybe praenodulosa Murrill, 1941
Inocybe praenucleata Murrill, 1945
Inocybe praetervisa Quél., 1883
Inocybe praetervisoides Esteve-Rav., G.Moreno & Olariaga, 2016
Inocybe procera E.Horak, 1979
Inocybe prominens Kauffman, 1924
Inocybe proxima E.Horak, Matheny & Desjardin, 2015
Inocybe proximella P.Karst., 1883
Inocybe pruinosa R.Heim, 1931
Inocybe psammobrunnea Bon, 1990
Inocybe pseudoabjecta E.Ludw., 2017
Inocybe pseudoasterospora Kühner & Boursier, 1932
Inocybe pseudobrunnea Alessio, 1987
Inocybe pseudocookei Métrod, 1953
Inocybe pseudodestricta Stangl & J.Veselský, 1973
Inocybe pseudodulcamara E.Ludw., 2017
Inocybe pseudoflocculosa Kühner, 1988
Inocybe pseudofuscidula E.Ludw., 2017
Inocybe pseudograta Alessio, 1983
Inocybe pseudogriseolilacina G.Y.Zheng & Z.S.Bi, 1997
Inocybe pseudohaemacta Bon & Courtec., 1985
Inocybe pseudohiulca Kühner, 1933
Inocybe pseudonobilis Reumaux, 2000
Inocybe pseudo-orbata Esteve-Rav. & García Blanco, 2003
Inocybe pseudoreducta Stangl & Glowinski, 1981
Inocybe pseudorhacodes Takah.Kobay. & Courtec., 1993
Inocybe pseudorubens Carteret & Reumaux, 2001
Inocybe pseudoscabelliformis Carteret & Reumaux, 2017
Inocybe pseudotarda Moënne-Locc. & Poirier, 2012
Inocybe pseudoteraturgus Vauras & Kokkonen, 2012
Inocybe pseudoumbrina Stangl, 1975
Inocybe pseudoumbrinella E.Ludw., 2017
Inocybe pulchella Matheny, Aime & T.W.Henkel, 2003
Inocybe pullata A.Pearson ex Pegler, 1996
Inocybe punctatosquamosa (E.Horak) Garrido, 1988
Inocybe purpureobadia Esteve-Rav. & A.Caball., 2009
Inocybe purpureoflavida K.B.Vrinda & C.K.Pradeep, 1997
Inocybe pusillima (Corner & E.Horak) Garrido, 1988
Inocybe pusillula Carteret & Reumaux, 2017
Inocybe pusina F.H.Møller, 1945
Inocybe pusio P.Karst., 1889
Inocybe putilla Bres., 1887
Inocybe pygmaea (J.Favre) E.Ludw., 2017
Inocybe pygmaeiformis Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2017
Inocybe pyriformis Takah.Kobay. & S.Kurogi, 2009
Inocybe pyriodora (Pers.) P.Kumm., 1871
Inocybe pyrotricha D.E.Stuntz, 1950
Inocybe pyrrhopoda Matheny & Bougher, 2017

QРедагувати

RРедагувати

Inocybe radiata Peck, 1895
Inocybe rainierensis D.E.Stuntz, 1950
Inocybe rasiana Sacc. & Trotter, 1920
Inocybe ravaensis Kalamees & Shchukin, 1985
Inocybe redolens Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2012
Inocybe reisneri Velen., 1920
Inocybe rekhankitha K.P.D.Latha & Manim., 2017
Inocybe relicina (Fr.) Quél., 1888
Inocybe renispora E.Horak, 1978
Inocybe rennyi (Berk. & Broome) Sacc., 1887
Inocybe reticulata Cout., 1925
Inocybe retipes G.F.Atk., 1918
Inocybe rhodella Matheny, Aime & M.E.Sm., 2012
Inocybe rhombispora Massee, 1905
Inocybe rigidipes Peck, 1898
Inocybe rimosa (Bull.) P.Kumm., 1871
Inocybe rimosobispora Bizio, Esteve-Rav. & Contu, 2005
Inocybe rimosoides Peck, 1911
Inocybe rimulosa C.K.Pradeep & Matheny, 2016
Inocybe rivularis Jacobsson & Vauras, 1990
Inocybe robiginosa E.Ludw., 2017
Inocybe rocabrunae Esteve-Rav. & Vila, 2002
Inocybe rohlenae Velen., 1920
Inocybe romana Lonati, 1985
Inocybe roseascens Bizio, Bahram, Tedersoo, Orzes & Saitta, 2018
Inocybe roseifolia Murrill, 1945
Inocybe roseipes Malençon, 1970
Inocybe rosella Velen., 1920
Inocybe rosellicaularis Grund & D.E.Stuntz, 1983
Inocybe roseola Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2017
Inocybe rostrata Velen., 1920
Inocybe rubellipes G.F.Atk., 1918
Inocybe rubens (R.Heim) Huijsman, 1953
Inocybe rubidofracta E.Ferrari, 2010
Inocybe rubricosa Matheny & Bougher, 2017
Inocybe rubrobrunnea K.P.D.Latha & Manim., 2017
Inocybe rubroindica Banning & Peck, 1891
Inocybe rufescens Matheny & Bougher, 2017
Inocybe rufidula Kauffman, 1924
Inocybe rufoalba Sacc., 1887
Inocybe rufobadia Matheny & Bougher, 2017
Inocybe rufobrunnea J.Favre, 1955
Inocybe rufoflavipes Matheny & Bougher, 2017
Inocybe rufofusca (J.Favre) Bon, 1997
Inocybe rufolutea J.Favre, 1955
Inocybe rufotacta Schwöbel & Stangl, 1982
Inocybe rufula Malençon, 1970
Inocybe rufuloides Bon, 1984
Inocybe rupestris J.Favre, 1955

SРедагувати

Inocybe sabulicola Carteret, Réaudin & Reumaux, 2013
Inocybe sabulosa Matheny & Bougher, 2017
Inocybe saliceticola Vauras & Kokkonen, 2008
Inocybe salicis-herbaceae Kühner, 1988
Inocybe sambucella G.F.Atk., 1918
Inocybe sambucina (Fr.) Quél., 1872
Inocybe sandrae Zitzmann, 2002
Inocybe sapinea Velen., 1939
Inocybe saponacea Kuyper, 1986
Inocybe saraga K.P.D.Latha & Manim., 2017
Inocybe scabelliformis Malençon, 1970
Inocybe scabriuscula E.Horak, 1978
Inocybe scissa (E.Horak) Garrido, 1988
Inocybe sclerotiicola R.Heim & Gilles, 1969
Inocybe scobifera E.Horak, 2018
Inocybe scoriae E.Ludw., 2017
Inocybe sejuncta Matheny, Bougher & M.D.Barrett, 2017
Inocybe semifulva Grund & D.E.Stuntz, 1981
Inocybe semilutescens Singer, 1969
Inocybe senkawaensis Kobayasi, 1952
Inocybe sericella Takah.Kobay. & S.Onishi, 2010
Inocybe sericeopoda Furrer-Ziogas, 1995
Inocybe serotina Peck, 1904
Inocybe serrata Cleland, 1933
Inocybe serratoides Matheny & Bougher, 2017
Inocybe shawarensis A.Naseer & A.N.Khalid, 2017
Inocybe shoreae (E.Horak & Bas) Garrido, 1988
Inocybe siciliana Brugaletta, Consiglio & M.Marchetti, 2017
Inocybe sierraensis Kropp & Matheny, 2004
Inocybe silvae-herbaceae Kokkonen & Vauras, 2012
Inocybe silvana K.P.D.Latha & Manim., 2017
Inocybe similis Bres., 1905
Inocybe sindonia (Fr.) P.Karst., 1879
Inocybe sinuospora Matheny & Bougher, 2012
Inocybe siskiyouensis Kauffman, 1930
Inocybe snigdha K.P.D.Latha & Manim., 2017
Inocybe solida Velen., 1939
Inocybe solidipes Kühner, 1988
Inocybe solitaria Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2017
Inocybe soluta Velen., 1920
Inocybe sordida Rick, 1920
Inocybe sororia Kauffman, 1924
Inocybe spadicea Matheny & Bougher, 2017
Inocybe specialis (Britzelm.) Sacc. & Traverso, 1910
Inocybe sphaerospora Kobayasi, 1952
Inocybe sphagnophila Bandini & B.Oertel, 2017
Inocybe spiniformis Matheny & Bougher, 2017
Inocybe spinosae Velen., 1939
Inocybe spinulifera E.Horak, 2018
Inocybe splendens R.Heim, 1932
Inocybe splendentoides Bon, 1990
Inocybe splendidissima Carteret & Reumaux, 2001
Inocybe spuria Jacobsson & E.Larss., 2009
Inocybe squamata J.E.Lange, 1917
Inocybe squamosa Bres., 1902
Inocybe squamosoannulata (J.Favre) E.Ludw., 2017
Inocybe squamosodisca Peck, 1904
Inocybe squamulosa Kobayasi, 1952
Inocybe squarrosa Rea, 1916
Inocybe squarrosoamethystina Singer, 1938
Inocybe squarrosoannulata Kühner, 1988
Inocybe squarrosolutea (Corner & E.Horak) Garrido, 1988
Inocybe stangliana Kuyper, 1986
Inocybe staurospora (E.Horak) Garrido, 1988
Inocybe stellata E.Horak, Matheny & Desjardin, 2015
Inocybe stellatospora (Peck) Massee, 1904
Inocybe stellifera Arnolds, 2015
Inocybe stenospora Stangl & Bresinsky, 1983
Inocybe straminea (E.Horak) Garrido, 1988
Inocybe straminipes Romagn., 1979
Inocybe striatiformis Murrill, 1945
Inocybe striatorimosa P.D.Orton, 1960
Inocybe striatula (Cleland) Grgur., 1997
Inocybe strickeriana Bandini, Anja Schneid. & M.Scholler, 2018
Inocybe striipes Kühner, 1988
Inocybe strobilacea E.Horak, 2018
Inocybe strobilomyces E.Horak, 1978
Inocybe stuntzii Grund, 1975
Inocybe suaveolens D.E.Stuntz, 1950
Inocybe subalbidodisca Stangl & J.Veselský, 1975
Inocybe subangustifolia Matheny, Bougher & Halling, 2017
Inocybe subannulata Kühner, 1988
Inocybe subargentea Singer, 1938
Inocybe subasterospora Cleland & Cheel, 1918
Inocybe subcarpta Kühner & Boursier, 1932
Inocybe subclavata (E.Horak) Garrido, 1988
Inocybe subconnexa Murrill, 1945
Inocybe subdecipiens Bres., 1934
Inocybe subdestricta Kauffman, 1924
Inocybe subeutheloides Murrill, 1941
Inocybe subexilis (Peck) Sacc., 1887
Inocybe subferruginea Matheny & Bougher, 2017
Inocybe subfibrosoides Singer, 1953
Inocybe subflavospora Matheny & Bougher, 2017
Inocybe subfulva Peck, 1888
Inocybe subfulviformis Murrill, 1945
Inocybe subfusca Kühner, 1988
Inocybe subfuscocinnamomea Singer, 1954
Inocybe subgeophylla Henn., 1899
Inocybe subgeophyllomorpha Singer, 1954
Inocybe subgigacystis Singer, 1954
Inocybe subhirsuta Kühner, 1988
Inocybe subhirtella Bon, 1984
Inocybe subhygrophana E.Ludw. & W.Diekow, 2017
Inocybe subionipes Deïana & Carteret, 2002
Inocybe sublanuginosa Rick, 1938
Inocybe sublilacina Matheny & A.Voitk, 2018
Inocybe sublongipes Murrill, 1945
Inocybe submaculipes J.Favre, 1960
Inocybe submicrospora Velen., 1947
Inocybe submuricellata G.F.Atk., 1918
Inocybe subnodulosa Murrill, 1941
Inocybe subochracea (Peck) Earle, 1903
Inocybe suboreina Moënne-Locc., Poirier & Reumaux, 1990
Inocybe subpaleacea Kühner, 1988
Inocybe subpelargonium Beller, 1982
Inocybe subporospora Kuyper, 1986
Inocybe subpraetervisa Carteret, 2017
Inocybe subprominens Murrill, 1941
Inocybe subpulverulenta Matheny, Bougher & Lepp, 2017
Inocybe subradiata Murrill, 1945
Inocybe subretipes Singer, 1954
Inocybe subroindica Banning & Peck, 1891
Inocybe subrubens Carteret & Reumaux, 2012
Inocybe subrubescens G.F.Atk., 1918
Inocybe subscabella Carteret & Reumaux, 2017
Inocybe substellata Kühner, 1988
Inocybe substraminea Alessio, 1980
Inocybe substraminipes Kühner, 1988
Inocybe subtilior Matheny & Bougher, 2017
Inocybe subtilis Takah.Kobay., 2002
Inocybe subtomentosa Peck, 1897
Inocybe subtrivialis Esteve-Rav., M.Villarreal & Heykoop, 1997
Inocybe subvatricosa Rick, 1938
Inocybe subvirgata Reumaux, 2001
Inocybe subvolvata Hongo, 1963
Inocybe suecica Vauras & E.Larss., 2016
Inocybe sulcata Moënne-Locc., Poirier & Reumaux, 1990
Inocybe sulfovirescens Poirier, 2002
Inocybe sylvicola Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2017

TРедагувати

Inocybe tabacina Furrer-Ziogas, 1952
Inocybe taedophila Murrill, 1945
Inocybe tahquamenonensis D.E.Stuntz, 1954
Inocybe tasmanica Matheny & Bougher, 2017
Inocybe tauensis Kropp & Albee-Scott, 2010
Inocybe taxocystis Singer, 1986
Inocybe tenax Matheny & Bougher, 2017
Inocybe tenebricoides Kühner, 1988
Inocybe tenebrosa Quél., 1885
Inocybe tenerrima G.F.Atk., 1918
Inocybe tenuis Matheny & Bougher, 2017
Inocybe tequendamae Singer, 1963
Inocybe teraturgus M.M.Moser, 1992
Inocybe terrifera Kühner, 1955
Inocybe terrigena (Fr.) Kühner, 1953
Inocybe tertia Matheny & Bougher, 2017
Inocybe tetragonospora Kühner, 1988
Inocybe texensis Thiers, 1960
Inocybe thailandica E.Horak, Matheny & Desjardin, 2015
Inocybe tigrina R.Heim, 1931
Inocybe tigrinella Carteret & Reumaux, 2012
Inocybe tiliae Franchi, M.Marchetti & Papetti, 2016
Inocybe titibuensis Kobayasi, 1952
Inocybe tjallingiorum Kuyper, 1986
Inocybe tomentipes Matheny & Bougher, 2017
Inocybe tonalei Bizio & C.Rossi, 2009
Inocybe torresiae Matheny, Bougher & M.D.Barrett, 2012
Inocybe trachysperma Matheny & Bougher, 2017
Inocybe transiens Takah.Kobay., 2002
Inocybe treneri Bres., 1926
Inocybe tricolor Kühner, 1955
Inocybe tristis Hruby, 1930
Inocybe tropicalis Guzmán, 1982
Inocybe tubarioides G.F.Atk., 1918
Inocybe tulearensis L.M.Dufour & H.Poiss., 1927
Inocybe tumidula Matheny & Bougher, 2017
Inocybe tundrae E.Ludw., 2017
Inocybe turbata E.Horak, 2018
Inocybe turfosa Velen., 1939

UРедагувати

VРедагувати

Inocybe vagata Matheny & Bougher, 2017
Inocybe valida Malençon, 1979
Inocybe variabillima Speg., 1898
Inocybe variispora Fern.Sas., 2002
Inocybe vatricosoides Peck, 1910
Inocybe velata Franchi & M.Marchetti, 2008
Inocybe velenovskyi Boursier & Kühner, 1928
Inocybe velicoronata E.Ludw. & M.Huth, 2017
Inocybe velifera (Kühner) Bon, 1997
Inocybe ventricosa G.F.Atk., 1918
Inocybe venustissima Bandini & B.Oertel, 2018
Inocybe verbanensis Bon & E.Ferrari, 2006
Inocybe vestipedes Matheny & Bougher, 2017
Inocybe vialis Murrill, 1945
Inocybe vicina E.Horak, 2018
Inocybe villosa Bandini, B.Oertel & U.Eberh., 2018
Inocybe vinaceobrunnea Matheny, 2019
Inocybe vinosistipitata Grund & D.E.Stuntz, 1983
Inocybe violacea Massee, 1899
Inocybe violaceifolia Peck, 1888
Inocybe violaceoalbipes G.F.Atk., 1918
Inocybe violaceocaulis Matheny & Bougher, 2005
Inocybe violaceolamellata Rick, 1930
Inocybe violaceovelata E.Horak, 1979
Inocybe violeipes E.Horak, 1979
Inocybe viraktha K.P.D.Latha & Manim., 2017
Inocybe virgata G.F.Atk., 1918
Inocybe viridipes Matheny, Bougher & G.M.Gates, 2017
Inocybe viridiumbonata Pegler, 1983
Inocybe virosa K.B.Vrinda, C.K.Pradeep, A.V.Joseph & T.K.Abraham ex C.K.Pradeep, K.B. Vrinda & Matheny, 2016
Inocybe viscata (E.Horak) Garrido, 1988
Inocybe viscidula R.Heim, 1931
Inocybe viscosissima (Fr.) P.Karst., 1879
Inocybe vittata Matheny, Bougher & Ryberg, 2017
Inocybe volvata D.E.Stuntz, 1947
Inocybe vulpina Takah.Kobay., 2002
Inocybe vulpinella Bruyl., 1970

WРедагувати

XРедагувати

YРедагувати

ZРедагувати

ПриміткиРедагувати

  1. Список видів роду Inocybe. Species Fungorum. Процитовано 21.11.2019. 

ПосиланняРедагувати