Спеціальні методи збагачення, зневоднення і грудкування тонко- і дрібнодисперсного вугілля

Coat of arms DNTU.png

Спеціальні методи збагачення, зневоднення і грудкування тонко- і дрібнодисперсного вугілля - наукова школа в Донецькому національному технічному університеті. Існувала з 1980-х практично по 2014 рік.

Біля витоків стояв і фактично очолив наукову школу „Спеціальні методи збагачення, зневоднення і грудкування тонко- і дрібнодисперсного вугілля” доктор технічних наук і професор Єлішевич Аркадій Танхумович.

До цієї наукової школи, зокрема, належать доктор технічних наук, професор Білецький Володимир Стефанович та доктор технічних наук, професор Сергєєв Павло Всеволодович, а також к.т.н. Ю.Л.Папушин, к.т.н. В.І.Залевський, PhD А.Кхелуфі, н.с. Л.О.Коткіна, к.т.н. Ш.Ж.Курманкулов та інші.

Наукова школа "Спеціальні методи збагачення, зневоднення і грудкування тонко- і дрібнодисперсного вугілля" співпрацювала з Донецькою науковою школою вуглехімії (ІНФОВ НАН України).

Причини припинення існування наукової школи в Донецьку - російсько-українська війна на Донбасі і вимушений виїзд з регіону її провідних науковців.

Результати науково-дослідних і випробовувально-промислових робіт членів наукової школи „Спеціальні методи збагачення, зневоднення і грудкування тонко- і дрібнодисперсного вугілля”Редагувати

Результати діяльності Школи покладені в основу 2-х докторських і 5 кандидатських дисертацій, понад 20 магістерських робіт (керівники д.т.н., проф.. В.С.Білецький, д.т.н., проф.. П.В.Сергєєв, к.т.н., проф.. Ю.Л.Папушин), а також технічних рішень, захищених близько 50 авторськими свідоцтвами і патентами, опубліковані в декількох сотнях наукових та науково-практичних статей, в ряді матеріалів міжнародних конференцій (у США, Україні, Польщі, Росії, Чехії, Німеччині, Туреччині, Японії, Китаї, Австралії), ряді монографій, основними з яких є:

  1. Обогащение ультратонких углей / А. Т. Елишевич, Н. Д. Оглоблин, В. С. Белецкий, Ю. Л. Папушин. – Донецк : Донбасc, 1986. – 64 с.
  2. Білецький В. С., Сергеев П. В., Папушин Ю. Л. — Теорія і практика селективної масляної агрегації вугілля — Донецьк: Грань. — 1996. — 264 с.
  3. Перспективы освоения соленых углей Украины / В.С. Белецкий, С.Д. Пожидаев, А. Кхелуфи, П.В. Сергеев. — Донецк: ДонГТУ, УКЦентр, Східний видавничий дім — 1998. — 96 с.
  4. Сергєєв П. В., Білецький В.С. Селективна флокуляція вугілля. — Донецьк: ДонДТУ, УКЦентр, Східний видавничий дім — 1999, 136 с.
  5. Нікітін І. М., Сергєєв П. В., Білецький В. С. Селективна флокуляція вугільних шламів латексами. — Донецьк: Східний видавничий дім. — 2001. — 152 с.
  6. Сергєєв П. В., Білецький В. С. Селективна флокуляція вугільних шламів органічними реагентами. (монографія). — Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ, «Редакція гірничої енциклопедії», 2010. — 240 с.
  7. Смирнов В.О., Білецький В.С. Флотаційні методи збагачення корисних копалин. Донецьк: Східний видавничий дім, НТШ-Донецьк — 2010. — 496 стор.

Крім того, науковий і прикладний доробок наукової школи знайшов відображення у ряді сучасних підручників та посібників зі збагачення вугілля, зокрема: Смирнов В. О., Сергєєв П.В., Білецький В.С. Технологія збагачення вугілля. Навчальний посібник. — Донецьк: Східний видавничий дім, — 2011. — 476 с.

Доробок наукової школи „Спеціальні методи збагачення, зневоднення і грудкування тонко- і дрібнодисперсного вугілля” став надбанням вітчизняної науки і практики, а також увійшов до вітчизняної навчальної, монографічної та енциклопедичної літератури.

ДжерелаРедагувати

  • Білецький В.С. Наукова школа „Спеціальні методи збагачення, зневоднення і грудкування тонко- і дрібнодисперсного вугілля”/ Вісті Донецького гірничого інституту. № 30 (1) 2012. С. 363-374.
  • Зборщик М. П. Відомі вчені технічної освіти і науки Донецького національного технічного університету (1921 — 2001) / М. П. Зборщик, Т. І. Овчаренко.-Донецьк, 2002.-С.116-119.
  • Донецький національний технічний університет. К.: ТОВ „Видавничий центр „Логос Україна”. 2011. 504 с.