Відмінності між версіями «ДСТУ з хімічної номенклатури»

приєднання ДСТУ 2439:2018
м (виправлення застосування шаблону)
(приєднання ДСТУ 2439:2018)
'''ДСТУ з хімічної номенклатури'''&nbsp;— Державні стандарти України, які унормовують україномовні назви [[Хімічний елемент|хімічних елементів]] і кількох фундаментальних хімічних понять ([[атом]], [[проста речовина]], [[Масове число|нуклонне число]] тощо). Потреба в такому стандарті виникла внаслідок того, що [[IUPAC]] не стандартизує іншомовну термінологію<ref name=IUPAC2005>{{cite web|url=https://iupac.org/wp-content/uploads/2016/07/Red_Book_2005.pdf| title=Nomenclature of Inorganic Chemistry (IUPAC recommendations, 2005)| accessdate=29 листопада 2021| archiveurl=https://iupac.org/wp-content/uploads/2016/07/Red_Book_2005.pdf| archivedate=6 листопада 2021}}</ref>:
{{увага|З 1 жовтня 2019 року стандарт ДСТУ 2439-94 замінено на {{ДСТУ 2439:2018}}}}
 
{{цитата|Вочевидь, бажано, щоб назви будь-якою мовою відтворювали ці &#x5B;англомовні&#x5D; назви &#x5B;хімічних елементів&#x5D; якомога точніше, але ми розуміємо, що для елементів, назви яких походять із минулого, в різних мовах часто є усталені дуже відмінні назви.}}
'''ДСТУ 2439-94''' — ''Державний стандарт України. Елементи хімічні та речовини прості. Терміни та визначення основних понять. Умовні позначення''<ref>{{Cite web|url=http://uas.org.ua/downloads/view/?i=dstu2439-94&pz=%25C4%25D1%25D2%25D3+2439-94|title=ДСТУ 2439-94|website=uas.org.ua|accessdate=2017-02-26}}{{Недоступне посилання|date=липень 2019 |bot=InternetArchiveBot }}</ref>
 
== ДСТУ 2439-94 (скасований) ==
'''ДСТУ 2439-94''' — ''Державний стандарт України. Елементи хімічні та речовини прості. Терміни та визначення основних понять. Умовні позначення''<ref>{{Cite web|url=http://uas.org.ua/downloads/view/?i=dstu2439-94&pz=%25C4%25D1%25D2%25D3+2439-94|title=ДСТУ 2439-94|website=uas.org.ua|accessdate=2017-02-26}}{{Недоступне посилання|date=липень 2019 |bot=InternetArchiveBot }}</ref>
 
Розроблено [[Київський університет ім. Т. Шевченка|Київським університетом ім. Т. Шевченка]]. Внесено Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики Держстандарту України.
 
Затверджено й уведено в дію наказом Держстандарту України № 70 від 31 березня 1994 р. Стандарт скасованоСкасовано наказом від 6 липня 2018 року № 194 [[Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації|ДП «УкрНДНЦ»]], яке виконує функції національного органу стандартизації. <ref>Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості». [https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0194774-18 Наказ від 06.07.2018 № 194 «Про прийняття та скасування національних нормативних документів»].</ref>. Він втратив чинність з 1 жовтня 2019 року, його замінено стандартом [[ДСТУ 2439:2018]]<ref name=ДСТУ2439-2018/>.
 
Введено вперше.
 
Розробники: М.&nbsp;Ю.&nbsp;Корнілов, д.&nbsp;х.&nbsp;н. (керівник теми); О.&nbsp;А.&nbsp;Голуб, к.&nbsp;х.&nbsp;н. (керівник теми); В.&nbsp;І.&nbsp;Замковий, к.&nbsp;х.&nbsp;н.; А.&nbsp;О.&nbsp;Кащук, к.&nbsp;х.&nbsp;н.; Л.&nbsp;Т.&nbsp;Хабалашвілі.
 
=== Галузь використання ===
ДСТУ 2439-94 встановлював терміни, визначення та літерні позначення для [[Хімічний елемент|елементів]] [[Періодична система хімічних елементів|Періодичної системи]] та [[Прості речовини|простих речовин]] у галузі хімії, хімічній промисловості, сумісних з ними галузях.
 
Терміни та визначення, встановлені ДСТУ 2439-94, згідно твердженню розробників, відповідали міжнародним стандартам [[ISO]] та вимогам [[IUPAC]].
 
=== Критика та скасування ===
Для деяких з хімічних елементів стандартом було введено дві назви&nbsp;— латинізовану та питому українську. Наприклад, [[Гідроген]] був визначений цім стандартом як наукова назва елемента [[водень|водню]], а [[Арсен]]&nbsp;— [[миш'як]]у. Було введено правило написання назв елементів з великої літери.
 
Ці зміни, що просувалися представниками Київської хімічної школі ([[Скопенко Віктор Васильович|В.&nbsp;В.&nbsp;Скопенко]], [[Голуб Олександр Андрійович|О.&nbsp;А.&nbsp;Голуб]] та ін.)<ref>''Скопенко В. В., Голуб О. А.'' Про сучасну хімічну термінологію та номенклатуру в неорганічній хімії // Укр. хім. журн.&nbsp;— 1993.&nbsp;— Т. 59.&nbsp;— Вип. 1.&nbsp;— С. 100—109.</ref>, [https://web.archive.org/web/20090109133832/http://www.lp.edu.ua/tc.terminology/TK_konf_7.htm критикувались] іншими українськими вченими<ref name=nyk18/><ref name=dubey>''[[Дубей Ігор Ярославович|Дубей І. Я.]]'' [http://www.bioorganica.org.ua/UBAdenovo/pubs_6_2_08/Dubey_2008_2.pdf Змінювати чи зберігати? Погляд на реформу української хімічної термінології] // Ukr. Bioorg. Acta.&nbsp;— 2008.&nbsp;— Т. 6, №&nbsp;2.&nbsp;— С. 76-78.</ref>. Особливу критику викликала відмова від традиційних українських назв хімічних елементів (водень, вуглець, залізо тощо) та заміна їх іншомовними назвами, що не мають традиції використання в українській мові. У той же час, назви [[хімічний елемент|хімічних елементів]], вживані раніше, продовжують використовуватись як назви [[проста речовина|простих речовин]] більшості перейменованих хімічних елементів. Однак для решти елементів не було запроваджено окремих назв простої речовини (наприклад, як хімічний елемент Cl, так і його проста речовина Cl<sub>2</sub> називаються «хлор»), тому таке розрізнення не є послідовним. Твердження авторів і прихильників стандарту, що заміна українських назв хімічних елементів на їхні латинізовані відповідники полегшить входження України до міжнародного і європейського інформаційного простору, не витримує критики, оскільки в усіх основних мовах світу є назви елементів, які склалися історично і стали для тих мов традиційними (наприклад, ''iron'' та ''silver'' в англійській мові або ''Eisen'' та ''Silber'' у німецькій для Fe та Ag, відповідно)<ref>[http://lp.edu.ua/tc.terminology/TK_konf_7.htm Звернення] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090109133832/http://www.lp.edu.ua/tc.terminology/TK_konf_7.htm |date=9 січень 2009 }} до Голови Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики України учасників VII Міжнародної наукової конференції «Проблеми української термінології СловоСвіт 2002». Додаток 2.</ref><ref>Ганіткевич М., Никипанчук М. Стандартизація назв хемічних елементів та використання їх в освіті й науці // Збірник наукових праць: «Проблеми української термінології».&nbsp;— 2008.&nbsp;— С. 41-42.</ref><ref>[http://lp.edu.ua/tc.terminology/TK_chemistry_materials.htm Лист-звернення]{{Недоступне посилання|date=липень 2019 |bot=InternetArchiveBot }} Оргкомітету 10-ї Міжнародної наукової конференції «Проблеми української термінології СловоСвіт 2008» від 18.12.2008 №&nbsp;66/305.</ref>. Така заміна насправді відсутня в рекомендаціях [[IUPAC]]. Крім того, згідно з рекомендаціями IUPAC, 1) бажано, щоб назви хімічних елементів були якнайближче до англійських, але можуть бути і традиційними, що сформувалися історично; 2) назви хімічних елементів й утворених ними простих речовин мають бути однаковими, крім випадків, коли елемент утворює декілька алотропних видозмін, назви яких склалися історично<ref name=IUPAC1990>IUPAC. Nomenclature of Inorganic Chemistry. Recommendations.&nbsp;— 1990.&nbsp;— P. 36—39.</ref><ref name=IUPAC2005>IUPAC. Nomenclature of Inorganic Chemistry. Recommendations.&nbsp;— 2005.&nbsp;— P. 47—52.</ref><ref name=nyk18>''Никипанчук М.'' [http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Zbirnyk_2018/TK_Zbirnyk_2018_3_nykypanchuk.htm До питання про стандартування назв хімічних елементів в Україні] / Михайло Никипанчук // Проблеми української термінології: міжнар. наук. конф., 4—6 жовт. 2018&nbsp;р. : зб. наук. пр. ‒ Львів, 2018. ‒ С. 25‒28.</ref>.
 
25-річний дослід вживання латинізованих назв елементів, відмінних від назв відповідних простих речовин, було визнано незадовільним. Ці назви були впроваджені в освіті, але в науково-технічноїтехнічній діяльності вони не знайшли широкого застосування. Тому в новому стандарті ДСТУ 2439:2018 «Хімічні елементи та прості речовини. Терміни та визначення основних понять, назви й символи»<ref name=ДСТУ2439-2018>{{ДСТУ 2439:2018}}</ref>, що набув чинності з 1 жовтня 2019 року замість стандарту ДСТУ 2439-94, повернуто більшість українських традиційних назв хімічних елементів та правило написання назв елементів з маленької літери. В новому стандарті також указано, що ''«назви хімічних елементів і простих речовин згідно з [рекомендаціями IUPAC<ref name=IUPAC1990/><ref name=IUPAC2005/>] є однаковими, крім випадків, якщо проста речовина утворює алотропи з назвами, що стали традиційними, наприклад: кисень, озон; вуглець і графіт, алмаз, карбін»''.
 
== ДСТУ 2439:2018 ==
''Хімічні елементи хімічні та прості речовини. Терміни та визначення основних понять, назви й символи''.
 
Розроблено: технічний комітет стандартизації «Науково-технічна термінологія» (ТК 19), підкомітет «Хімія» (ПК 3), на заміну ДСТУ 2439-94. Надано чинності з 1 жовтня 2019 р. наказом [[Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації|Українського науково-дослідного і навчального центру проблем стандартизації, сертифікації та якості]] (УкрНДНЦ) від 6 липня 2018 р. №194.
 
Розробники не вказані.
 
=== Галузь використання ===
ДСТУ 2439:2018 унормовує українські терміни, назви та символи для [[Хімічний елемент|хімічних елементів]] і [[Прості речовини|простих речовин]], які застосовують у науці, освіті та промисловості.
 
Терміни та визначення, встановлені ДСТУ 2439:2018, згідно твердженню розробників, відповідають міжнародним стандартам [[ISO]] та вимогам IUPAC.
 
=== Вміст ===
На 15 сторінках наведено
* найважливіші хімічні терміни з еквівалентними назвами німецькою, англійською, французькою та російською мовами;
* назви та позначення хімічних елементів із англомовним еквівалентом;
* назви груп елементів;
* абеткові покажчики наявних термінів;
* бібліографію із 13 джерел.
 
Найбільші зміни торкнулися назв хімічних елементів: [[англіцизм]]и було скасовано для всіх елементів, крім тих, які утворюють кілька [[Алотропія|алотропних модифікацій]] із усталеними назвами, наприклад: кисень, озон; вуглець і графіт, алмаз, карбін. Також скасовано правило написання назв елементів з великої літери.
 
== Примітки ==
{{reflist}}
{{reflist}}2. [http://stemua.science/номенклатура-хімічних-речовин-в-укра/ <nowiki>Шаповалов Є. Б. Номенклатура хімічних речовин в Україні [Електронний ресурс] / Євгений Борисович Шаповалов // http://stemua.science/. – 2017.</nowiki>]
 
[[Категорія:Скасовані стандартиСтандарти ДСТУ]]
[[Категорія:Хімічні елементи]]
[[Категорія:Хімічна література]]
1271

редагування