Відмінності між версіями «Гетероструктури»

(→‎Література: уточнення)
 
== Література ==
* Алфьоров Ж. [Напівпровідникові гетероструктури //Вісник Національної академії наук України | http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vnanu_2001_7_5.pdf]. – 2001. – №. 7. – С. 16-22.