Відкрити головне меню

Зміни

нема опису редагування
В українській мові термін «частка» з'являється тільки у 1926 році (як [[калька (мовознавство)|калька]] з ''partikula''), закріпив його «Український правопис». Також існує легенда, що колись всі частки були «приклеєні» до інших слів, але потім їх відділили і з того часу вони стали просто частками{{Джерело?}}.
 
Я бог
== Класифікація часток ==
Частки класифікуються за роллю в слові і в реченні на:
* '''формотворчі''' — служать для творення дієслівних форм: БИ, Б — умовного способу; ХАЙ, НЕХАЙ —наказового способу. Використовують і для утворення ступенів порівняння прикметників та прислівників: найкращий — ЯКнайкращий, ЩОнайкращий.
* '''словотворчі''' — служать для утворення нових слів, тому у складі похідних слів стали префіксами і суфіксами. Частки АБИ-, ДЕ-, ЧИ-, ЩО-, БУДЬ-, НЕБУДЬ-, КАЗНА-, ХТОЗНА- беруть участь у творенні займенників і прислівників: хто-небудь, абиякий, щось, хтозна-де.
* '''заперечні''' — надають заперечного значення тому слову, перед яким стоять. З їх допомогою творяться заперечні речення.
* '''фразові (модальні)''' — вносять різні смислові відтінки в речення, а також виражають почуття і ставлення того, хто говорить до висловленого. До модальних часток належать:
*# Вказівні ''(ось, осьде, он, от, ото, це, оце)''
*# Означальні ''(якраз, ледве, просто, прямо, власне, майже, саме)''
*# Заперечні ''(не, ні, ані)''
*# Обмежувально — вказівні ''(тільки, лише, хоч, хоч би, виключно)''
*# Підсилювально — видільні ''(і, й, та, таки, аж, навіть, вже, ж, же, бо)''
*# Наказові ''(хай, нехай, бодай, давай)''
*# Умовні ''(би, б, ну)''
*# Стверджувальні ''(так, отак, еге, авжеж, отож, гаразд)''
*# Питальні ''(чи, невже, хіба, та ну, що за)''
*# Порівняльні ''(мов, мовби, немов, наче, неначе, начебто, ніби, нібито)''
*# Окличні ''(як, що за)''
 
{| class="standard"
|+
! |Частка
! |Похідні слова
|-----
| ні (ані)
| ніхто, ніде, ніякий, нічий, аніскільки
|-----
| не
| невеселий, недалеко, неабиякий
|-----
| де
| дещо, деколи, деякий
|-----
| аби
| абихто, абикотрий
|-----
| чи
| чимало
|-----
| сь
| щось, кудись, чомусь, якогось, якийсь
|-----
| будь
| будь-який, будь-де
|-----
| небудь
| хто-небудь, де-небудь
|-----
| казна
| казна-скільки, казна-коли
|-----
| хтозна
| хтозна-де, хтозна-чий
|+
 
== Розряди часток за значенням ==
Анонімний користувач