Відмінності між версіями «Григорович Віктор Іванович»

нема опису редагування
Закінчив [[1838]] [[Харківський університет|Харківський]] та [[1839]] — Дерптський (тепер [[Тартуський університет|Тартуський]]) університети.
 
У 1842–18631842—1863 роках — [[професор]] кафедр історії і літератури слов'янських наріч у [[Казанський університет|Казанському]], в 1848–18491848—1849 — [[Московський університет|Московському]], а у 1865–18761865—1876 роках — [[Одеський національний університет імені І. І. Мечникова|Новоросійському]] (сьогодні — [[Одеський національний університет імені І. І. Мечникова]]) університетах.
 
[[Статський радник]], [[Доктор (звання)|доктор наук]], кавалер ордена [[Імператорський орден Святого Рівноапостольного князя Володимира|Святого Володимира]] 3 ступеню.
У [[1844]]–[[1847]] здійснив подорож по слов'янських землях, що перебували під турецьким владицтвом, збираючи пам'ятники південнослов'янської писемності, що збагатили джереловідчу базу славістики («Очерк путешествия по Европейской Турции», 1848). Широко використовував візантійські джерела для вивчення історії балканських [[слов'яни|слов'ян]] («О Сербии в ее отношениях к соседним державам, преимущественно в XIV и XV столетиях», 1859, та інші).
 
Під час подорожі до південнослов'янських країн ([[1844]]–[[1847]]) знайшов [[Хіландарські листки]] — пам'ятку слов'янської писемності 11 ст., яку пізніше подарував [[Новоросійський університет|Новоросійському університету]] (сьогодні — [[Одеський національний університет імені І. І. Мечникова]]) (зараз зберігається у Російській державній бібліотеці у Москві). У бібліотеці [[Одеський національний університет імені І. І. Мечникова|Одеського національного університету імені І. І. Мечникова]] зберігається «Отдел по славянской филологии профессора В. И. Григоровича» — слов'янська навчальна бібліотека, подарована В. І. Григоровичем вищому навчальному закладу.
 
== Примітки ==
{{reflist}}
 
== Література ==
* ''Бацак Н. І.'' [http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Grygorovych_V Григорович Віктор Іванович] // {{ЕІУ|2|201}}
* Горпинич В. О. Григорович Віктор Іванович // {{УМ-2000}}
* Алексеенко М. В. К истории создания «Отдела по славянской филологии профессора В. И. Григоровича» в библиотеке Новороссийского университета // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці: матеріали ІІ Міжнародних книгознавчих читань (м. Одеса, 18-19 вересня 2013 р.): зб. ст. — Одеса: ОНУ, 2013. — С. 8-23.
* Бернштейн С. Б. Памяти В. И. Григоровича. ИАН СЛЯ, 1965, т. 24, в. 4;
* Булахов M.Г. Виктор Иванович Григорович / M.Г. Булахов // Восточнославянские языковеды: Био-библиографический словарь. — Минск, 1976. — Т. 1.
* Дьомін О.  Б.  Шукач слов’янськихслов'янських скарбів В.  І.  Григорович : монографія / О.  Б.  Дьомін, М.  В.  Алєксєєнко ; авт. передмови І.  М.  Коваль ; наук. ред. В. О.  Колесник ; відп. ред. М.  О.  Подрезова ; бібліогр. ред. Г.  В.  Великодна ; Одес. нац. ун-т ім. І.  І.  Мечникова, Наук. б-ка. — Одеса : ОНУ, 2015. — 482 с. , [12] арк. іл. — (Розвиток науки в Одеському національному університеті імені І.  І.  Мечникова ; вип. : «Славістика»).
* Матвеева Л. Виктор Григорович — первый украинский славяновед-византолог (1815–18761815—1876). — Киев, 2010.
* Мочульский В. Описание рукописей В. И. Григоровича / В. Н. Мочульский. — Одесса: типо-литография Штаба Одесского военного округа, 1890. — 81 с.
* Петровский H.М. Библиографический список печатных трудов Виктора Ивановича Григоровича /H.М.Петровский // Изв. Отделения рус. языка и словесности имп. Академии наук. — 1914. — Т. 19, кн. 3.
* Петрунь Ф. З історії збирання рукописів на балканському півострові: До 80-ліття «Очерка путешествия по Европейской Турции», В. Григоровича, Казань, 1848 г. // Бібліологічні вісті. — Київ, 1929. — № 2-3 (19-20). — С. 36-47.
* Петрунь Ф. Е. К библиографии печатных трудов В. И. Григоровича / Фёдор Евстафьевич Петрунь // Известия по русскому языку и словесности Академии наук СССР. — 1929. — Т. 2, вып. 1. — С. 337–345337—345.
* Попруженко М. Г. В. И. Григорович в Одессе // Собрание сочинений Виктора Ивановича Григоровича (1864–18761864—1876) / Издание историко-филологического Общества при имп. Новороссийском университете под ред. М. Г. Попруженко. — Одесса: «Экономическая» тип., 1916. — XXXIII с.
* Сергеев В. И. Исторические взгляды В. И. Григоровича / Александр Васильевич Сергеев. — Казань: изд. Казанского университета, 1978. — 132 с.
 
{{Бібліоінформація|TYP=p|колір={{колір|Україна}}}}
[[Категорія:Українські славісти]]
[[Категорія:Російські славісти]]
[[Категорія:Одеські історики]]
[[Категорія:Члени-кореспонденти Санкт-Петербурзької академії наук]]
[[Категорія:Уродженці Балти]]
[[Категорія:Померли в Кропивницькому]]
[[Категорія:Персоналії за алфавітом]]
28 721

редагування